Úspešný Novoročný šachový turnaj detí, mládeže a dospelých v Kremničke

ŠPORT
0 /

V nedeľu 8. januára 2023 sa v priestoroch Spojenej školy v Kremničke uskutočnil  27. ročník  tradičného Novoročného šachového turnaja a Veľká cena mládeže GPX pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky.  Svoje šachové majstrovstvo predviedli deti, mládež i  dospelí.

Šachový turnaj zorganizoval Šachový klub Junior Banská Bystrica pri CVČ v spolupráci s Mestom Banská Bystrica, ŠK pri MO Matice Slovenskej Banská Bystrica, Spoločnosťou M.R.Štefánika, KŠZ a SŠ Banská Bystrica.

Turnaja v Kremničke sa zúčastnilo 150 šachistov. V hlavnom turnaji, ktorý má už históriu 27 – ročnú históriu,  podobne ako v uplynulých ročníkoch sa aj tohto roku zišla dobrá konkurencia.

V súbežne hranom žiackom turnaji GPX do 14 rokov bojovali mladí šachisti o body do celkového hodnotenia GPX a zaujímavé ceny v jednotlivých kategóriách do 8, 11 a 14 rokov dievčat a chlapcov. Aj v týchto žiackych kategóriách súťažili nové talenty.

Obidva turnaje sa hrali švajčiarskym systémom na 7 kôl, s tempom 2 x 15 minút na partiu podľa pravidiel FIDE.

Mesto Banská Bystrica na šachovom turnaji zastupoval druhý viceprimátor Martin Majling, ktorý povedal:

„Nemohol som si želať lepšiu udalosť na moje prvé oficiálne zastupovanie Mesta Banská Bystrica. Bolo krásne vidieť a odovzdávať ceny najmä najmenším šachistom.“

Poďakovanie za vydarené podujatie patrí všetkým, ktorí pomohli a prispeli pri príprave a zdarnému priebehu turnaja. Oceniť je potrebné hlavne podporu spoluorganizátorov podujatia, ktorými boli  Mesto Banská Bystrica, Miestny odbor MS Banská Bystrica, Spoločnosť M. R. Štefánika, ale hlavne činnosť dobrovoľných pomocníkov – členov miestneho ŠK Junior pri CVČ Banská Bystrica, CVČ Havranské Banská Bystrica a Spojenej školy v Kremničke.

Dôstojné priestory v Kremničke poskytli účastníkom dobré podmienky k hodnotným výkonom. Vysoká športová úroveň, účasť nádejných talentov, nadšenie a spokojnosť účastníkov turnaja sú zároveň povzbudením pre organizátorov tejto tradičnej akcie aj do nasledujúcich rokov.

Šachový klub Junior Banská Bystrica – hlavný organizátor Novoročného šachového turnaja vznikol v roku 1998. Od začiatku podporuje a rozvíja detské i mládežnícke talenty.

Zastrešuje tiež početnú skupinu klubových hráčov reprezentujúcich klub a Slovensko na domácich ligových súťažiach, rôznych majstrovských a svetových podujatiach.

Autor: (tom), Foto: mesto BB