ŠVK v Banskej Bystrici prezentuje architektonické návrhy projektu Obnovy a rozvoja Kúpeľov Sliač

Výstava
0 /

Ikonické Kúpele Sliač majú prejsť kompletnou rekonštrukciou, pre vypracovanie ktorej bola ešte v januári tohto roka vyhlásená medzinárodná architektonická súťaž. Porota zložená z expertov v oblasti architektúry a urbanizmu z celej Európy vybrala v dvoch kolách víťazný návrh, ktorého tvorcom je ateliér BETWEEN s.r.o.

Prezentácia architektonicko – urbanistických  návrhov obnovy Kúpeľov Sliač

Finálne súťažné návrhy z druhého kola si dnes môže pozrieť aj široká verejnosť v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice. Celkovo až 11 ateliérov z celého Slovenska predložilo do prvého kola tejto jedinečnej architektonicko-urbanistickej súťaže svoje kreatívne návrhy. V prvom súťažnom kole mohla porota vybrať tri, najviac až šesť súťažných návrhov.

Do druhého kola napokon postúpil maximálny možný počet uchádzačov a teda šesť, ktorí boli následne vyzvaní pre dopracovanie predložených návrhov. Víťazom sa takmer jednohlasne stal ateliér BETWEEN s.r.o., v zastúpení Ing. arch. Tomášom Hanáčkom, PhD.

Ďalšími súťažiacimi v druhej etape boli Lucký architects s.r.o., geome3 s.r.o., architekti SPDe s.r.o., PHA, s.r.o., AMŠ Partners spol. s.r.o.

Po vyhodnotení súťaže čaká Kúpele Sliač v nasledujúcich rokoch kompletná rekonštrukcia, ktorú chcú realizovať postupne, bez obmedzenia poskytovania kúpeľnej starostlivosti. Potrebné zdroje na obnovu majú tvoriť najmä prostriedky zo zdrojov štátnej spoločnosti MH Manažment.

Sme radi, že sme Slovenskej architektonickej obci mohli priniesť relatívne vzácnu výzvu. Nie často sa súťaží o rekonštrukciu kúpeľov, nieto ešte s významnou architektonickou hodnotou, keďže Kúpeľný Hotel Palace*** aj kúpeľný park sú národnými kultúrnymi pamiatkami. O to citlivejší musel byť prístup k návrhom na obnovu. Ďakujeme všetkým ateliérom, ktoré sa do súťaže zapojili a veríme, že rekonštrukcia vdýchne kúpeľom nový život, stále však originálnym spôsobom poznačený ich slávnou históriou,“

približuje Martin Beňuch, riaditeľ Kúpeľov Sliač.

Martin Beňuch

Martin Beňuch

Jedinečnú výstavu všetkých architektonicko-urbanistických návrhov si môže verejnosť pozrieť v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice, vo foyer na 1. poschodí v čase otváracích hodín.

Štátna vedecká knižnica pravidelne svojim návštevníkom a verejnosti pripravuje zaujímavé tematické výstavy. Prezentácia architektonicko-urbanistických návrhov Kúpeľov Sliač môže byť pre verejnosť o to zaujímavejšia, že väčšina Banskobystričanov kúpele pozná, dokonca ich pravidelne navštevuje. Verejnosť sa tak na chvíľu môže vcítiť do role poroty, ktorá z toho aké prepracované návrhy tu vidíme, nemala ľahkú úlohu,“

uvádza Rastislav Udžan, architekt a knihovník Štátnej vedeckej knižnice, ktorý zároveň pozýva na výstavu nielen milovníkov architektúry.

Rastislav Udžan

Rastislav Udžan

Výstava bude verejnosti dostupná do 4. novembra 2022.

Otváracie hodiny ŠVK

Po a Pia: 10:00 – 17:00 hod.

Ut, St, Št: 10:00 – 18:00 hod.

Viac o urbanisticko-architektonickej súťaži pre obnovu a rozvoj Kúpeľov Sliač sa môžete dozvedieť aj na www.novysliac.sk.

Zdroj: Essence communications  , Foto: ŠVK, ilustračné a vizualizácie