Rooseveltka obhájila prvenstvo z vlaňajška a je slovenskou Nemocnicou roka 2019

Zdravie
1 /

Podľa hodnotenia INEKO v spolupráci s Transparency International Slovensko je slovenskou Nemocnicou roka 2019 Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Naša nemocnica tak obhájila prvenstvo z vlaňajška.

Banskobystrická nemocnica opäť najlepšia v hodnotení INEKO

Za Rooseveltkou na druhom mieste v hodnotení vybraných ukazovateľov kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, skúsenosti, náročnosti diagnóz, spokojnosti pacientov, hospodárenia a transparentnosti skončila Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok. Tretie miesto patrí Univerzitnej nemocnici v Martine.

Rooseveltka ako jediná z hodnotených veľkých štátnych zariadení dostala nadpriemerné bodové hodnotenie v každej zo šiestich hlavných oblastí sledovaných ukazovateľov. Z hľadiska medicínsko-ekonomickej náročnosti diagnóz pacientov hospitalizuje v priemere najkomplikovanejších pacientov na Slovensku, čo objektívne sťažuje dosahovať najlepšie indikátory kvality. Napriek tomu je bystrická nemocnica tretia najúspešnejšia v úmrtnosti po operačných výkonoch.

Ročne sa okrem bratislavskej Univerzitnej nemocnice práve v Banskej Bystrici vykoná sumárne najviac operačných výkonov v oblastiach, kde vyššia skúsenosť pozitívne vplýva na kvalitu. Zároveň Rooseveltka nedostáva veľa pokút od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou za zle poskytnú zdravotnú starostlivosť, má relatívne spokojných a nesťažujúcich sa pacientov.

Potvrdili sa slová generálnej riaditeľky Roosveltovej nemocnice Miriam Lapuníkovej po vlaňajšom vyhodnotení Nemocnice roka 2018:

„Toto, zatiaľ najlepšie ohodnotenie našej nemocnice, považujem za  veľký úspech a potvrdenie, že naše priority a nastavené procesy sú  správne. Dlhodobo sa snažíme profilovať ako pacientsky orientovaná a  otvorená nemocnica a v duchu týchto hodnôt prijímame opatrenia a snažíme sa o neustále zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti. Posúvame sa aj v ekonomike, rozúčtovaní nákladov a inovatívnych metódach. Myslím si, že konkurencia je fantastická vec. Práve tá nás posúva tam, kde sme. Nespíme na vavrínoch.“

Silnou stránkou  bystrickej nemocnice je  transparentnosť, v ktorej patrí dlhé roky medzi lídrov, hoci tentoraz bola v hodnotení tejto oblasti najlepšia žilinská fakultná nemocnica. Čo sa týka hospodárenia, v tlačovej správe INEKO sa uvádza:

„Nemocnica z Banskej Bystrice by sa mala určite viac snažiť, aby sa začala približovať k udržateľnému hospodáreniu, lebo momentálne je trend opačný.“

Na  základe januárového rozhodnutia vlády SR pod vedením Petra Pellegriniho prejde Rooseveltova nemocnica komplexnou rekonštrukciou s výškou investície 104,5 milióna eur, čo ešte zvýši štandard a kvalitu Nemocnice roka 2019.

Premiér Peter Pellegrini k tomu poznamenal:

„Fakultná nemocnice F. D. Roosevelta s poliklinkou je spádová pre celý Banskobystrický kraj  a ten si zaslúži, aby mal špičkovú nemocnicu v takej kvalite, ako treba. Verím, že rekonštrukcia ju posunie na top úroveň v rámci slovenského zdravotníctva.“

Stanovisko Roooseveltky

Vyjadrenie banskobystrickej nemocnice k hodnoteniu INEKO poskytla hovorkyňa FNsP F. D. Roosevelta Ružena Maťašeje:

„Podľa najnovšie zverejnených výsledkov hodnotenia INEKO sa naša nemocnica umiestnila medzi fakultnými a štátnymi nemocnicami na prvom mieste.  Vnímame ako obrovskú česť, že sa nám podarilo hodnotenie Nemocnica roka obhájiť aj v roku 2019. Naša nemocnica prešla za posledné roky dlhý kus cesty vo všetkých oblastiach vplývajúcich na efektivitu procesov a kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Našou víziou je však moderná nemocnica, orientovaná na pacienta a jeho potreby, otvorená transparentnosti. To, čo je v našej nemocnici najcennejšie, je tím 2300 ľudí – zamestnancov, ktorí fungujú ako zohratý orchester. Dosiahnuté hodnotenie je výsledkom ich každodennej, neraz až mravčej práce, ktorú vykonávajú na rôznych úrovniach poskytovania zdravotnej starostlivosti či vedenia s empatiou a trpezlivosťou. Ocenenie prijímame s pokorou a je pre nás zároveň veľkým záväzkom, aby sme v našom úsilí pokračovali.“

Redakcia Bystricovín blahoželá Rooseveltovej nemocnici k tomuto úspechu.

Autor: (tom), Foto: ilustračné