Prvé oddelenie úrazovej chirurgie na Slovensku v Rooseveltovej nemocnici oslavuje sedemdesiat rokov

Zdravie
3 /

V tomto roku si pripomíname sedemdesiat rokov od založenie prvého oddelenia úrazovej chirurgie na Slovensku. Banskobystrickí traumatológovia si výročie pripomenuli počas XXV. Kongresu úrazovej chirurgie s medzinárodnou účasťou, ktorý sa koncom minulého týždňa konal na Táloch.  Výročie si prišli na kongres pripomenúť aj mnohí bývalí členovia kolektívu a vedenia oddelenia.

Oddelenie úrazovej chirurgie v Banskej Bystrici bolo založené v roku 1953 ako prvé traumatologické oddelenie na Slovensku a začalo poskytovať starostlivosť pacientom s úrazmi na 30 lôžkach v kompletnom rozsahu vrátane hrudnej a brušnej traumatológie.

Historické traumatologické oddelenie

Historické traumatologické oddelenie

Toto výročie predstavuje pre nás dôležitý míľnik, ktorý nás spája s históriou našej odbornosti a jej tradicionalistickým odkazom. Klinika úrazovej chirurgie v Banskej Bystrici je aj dnes jedným z významných centier úrazovej medicíny na Slovensku a veríme, že jej renomé sa nám podarí udržať aj v budúcnosti,“

uvádza MUDr. Radomír Gajdoš, PhD., súčasný prednosta II. Kliniky úrazovej chirurgie SZU.

Radomír Gajdoš

Radomír Gajdoš

Hovorí sa, že z histórie je potrebné sa poučiť. Verím preto, že úspešný 70-ročný príbeh úrazovej chirurgie je aj do budúcna silnou inšpiráciou pre celý kolektív a výrazne prispeje k rozvoju celej kliniky,“

pridáva sa k spomienke na výročie riaditeľka nemocnice Ing. Miriam Lapuníková, MBA.

Miriam Lapuníková

Miriam Lapuníková

História najstaršieho samostatného oddelenia úrazovej chirurgie na Slovensku je bohatá a pestrá. Od samého začiatku je v nej sledovateľná snaha nielen o poskytovanie vysokokvalitnej a špecializovanej starostlivosti úrazovým pacientom, ale aj snaha odovzdať čo najväčšiu časť bohatých skúseností a vedomostí ostatným zdravotníckym pracovníkom.

Prvým primárom oddelenia sa stal MUDr. Imrich Hudec, ktorý je považovaný za zakladateľa Slovenskej úrazovej chirurgie. Oddelenie viedol 27 rokov  a vypracoval aj základnú učebnicu úrazovej chirurgie, uznávanú v celej Československej republike. V roku 1984 získal Čestné uznanie Československej chirurgickej spoločnosti za zásluhy o rozvoj Čsl. traumatológie. Operačná kniha oddelenia z tohto obdobia má na prvej strane motto „V mene Božom začíname“.

Prvý primár MUDr. Imrich Hudec

Prvý primár MUDr. Imrich Hudec

V rámci spolupráce s Detskou fakultnou nemocnicou  participuje aj na ošetrovaní poranení detí. V súčasnosti sa klinika sústreďuje najmä na ošetrovanie poranení  a riešenie poúrazových stavov pohybového aparátu, a to nielen končatín, ale aj chrbtice a panvy, čím sa radí medzi popredné zariadenia v Slovenskej republike.

Prednosta kliniky MUDr. Radomír Gajdoš, PhD.  pôsobí vo FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica od roku 1990. Od roku 2011 vykonával funkciu primára oddelenia. So vznikom kliniky sa stal v roku 2016 jej prednostom. Je členom niekoľkých odborných spoločností a v rokoch 2011 –  2019 bol prezidentom Slovenskej spoločnosti pre úrazovú chirurgiu. V súčasnosti je aj hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva SR pre úrazovú chirurgiu.

Bývalí aj súčasní členovia kolektívu a vedenia oddelenia úrazovej chirurgie na Táloch

Bývalí aj súčasní členovia kolektívu a vedenia oddelenia úrazovej chirurgie na Táloch

Tím lekárov kliniky

MUDr. Martin Tutka – zástupca prednostu

MUDr. Jakub Bača

MUDr. Eugen Bielik

MUDr. Michal Botka

MUDr. Zdenko Čunderlík

MUDr. Vladimír Hermann

MUDr. Martin Holas

MUDr. Tomáš Hriň

MUDr. Milan Jančiar

MUDr. Tomáš Karvaš

MUDr. Martin Križanský

MUDr. Maroš Lukáč

MUDr. Martin Lukáč

MUDr. Matúš Lukáč

MUDr. Vasyl Makosii

MUDr. Roman Rausch

MUDr. Peter Straňák

MUDr. Lukáš Sýkora

MUDr. Juraj Šváč, ml.

MUDr. Jakub Oleš

Súčasný kolektív oddelenia úrazovej chirurgie v Rooseveltovej nemocnici

Súčasný kolektív oddelenia úrazovej chirurgie v Rooseveltovej nemocnici

Zdroj: Ružena Maťašeje , Foto: Rooseveltova nemocnica a archív