Podľa mesta na Ďumbierskej ulici v Sásovej rastie nelegálna stavba

SPRÁVY
4 /

Obyvatelia Ďumbierskej ulice posledné dva roky chodia okolo staveniska pod základnou školou, na ktorom stavebník umiestnil niekoľko kovových kontajnerov. Tie by po stavebných úpravách  spolu s  terénnymi mali tvoriť základ nového obytného komplexu.

Viacerí občania, sledujúc priebeh výstavby na tomto exponovanom mieste pri odbočke z Ďumbierskej do Sásovej, si kladú otázku, čo z toho napokon bude a kedy bude táto rozostavaná  stavba, ktorá nie je riadne označená, dokončená.

Mesto Banská Bystrica eviduje na  Ďumbierskej ulici v Sásovej nelegálnu stavebnú činnosť už od roku 2020, kedy sa tu vykonal prvý štátny stavebný dohľad. Ten podľa mestskej samosprávy preukázal sa, že stavebné práce sú realizované bez územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

V nadväznosti na to bola zo strany stavebného úradu stavebníkovi doručená výzva ako aj právoplatné rozhodnutie o bezodkladnom zastavení stavebných prác.

„V auguste minulého roka sme opätovne vykonali štátny stavebný dohľad, ktorým sme zistili, že naše nariadenia ani výzvy stavebník nerešpektuje. Preto sme spis postúpili na oddelenie správneho konania mestskej polície, ktoré majiteľovi právoplatným a vykonateľným rozhodnutím udelilo pokutu25 tisíc eur. Vzhľadom na to, že uloženú sankciu stavebník doposiaľ neuhradil, podali sme návrh na začatie exekučného konania,“

hovorí Filip Gašparec, vedúci Stavebného úradu v Banskej Bystrici.

Začiatkom januára tohto roka vykonali zamestnanci stavebného úradu v poradí tretiu kontrolu, na ktorej opäť zistili nerešpektovanie rozhodnutia o zastavení stavebných prác. Z tohto dôvodu bolo podané trestné oznámenie na Okresnú prokuratúru v Banskej Bystrici.

 „Ako mesto nie sme zástancovia trestnoprávnych inštitútov za každú cenu, ale v tomto prípade sme nemali inú možnosť. Urobili sme všetko preto, aby sme zabezpečili ochranu verejných záujmov. Naše nástroje neboli účinné, preto verím, že prokuratúra nájde spôsob, akým dá čiernej stavbe na Ďumbierskej ulici definitívnu stopku. Som presvedčený, že k nelegálnym stavbám by sa malo vo všeobecnosti pristupovať nekompromisne, čo si bude vyžadovať sprísnenie samotnej legislatívy,“

uvádza primátor mesta Ján Nosko.

Podľa našich informácií stavebník namieta konanie orgánov mesta a bude sa brániť. Tvrdí, že stavebný úrad mu zablokoval jediný možný prístup k svojej nehnuteľnosti z hlavnej cesty do Sásovej, pričom podľa územného plánu mesta je tento priestor určený na výstavbu rodinných domov. Chce rokovať s primátorom mesta, aby si vysvetlili celú situáciu, ktorá tu vznikla…

Zdroj: Dominika Adamovičová a (tom), Foto: redakčné a ilustračné