Otvorenie nového akademického roka 2023/24 na UMB Banská Bystrica

SPRÁVY
1 /

Na Univerzite Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici otvorili 19. septembra 2023 v poradí 32. akademický rok. Do nového roka 2023/2024 vstupuje univerzita so šiestimi fakultami, od budúceho roka však pribudne siedma.

Na UMB sa bude vzdelávať takmer 6 100 študentov, najviac 1 488 na ekonomickej fakulte. Zahraniční študenti tvoria zhruba 12,5 percenta. Ako v príhovore pripomenul rektor UMB Vladimír Hiadlovský, vysoké školstvo na Slovensku má z hľadiska významne obmedzeného financovania za sebou takmer už tri mimoriadne náročné kalendárne roky.

Univerzita Mateja Bela patrí medzi školy najvýraznejšie zasiahnuté týmito dosahmi. Tento rok je pre nich príznačný mnohými zmenami, ale rektor verí, že ako celok z nich vyťažia maximum v prospech stabilizácie a budúceho rozvoja UMB.

„Rok 2023 má aj prívlastok akreditačný. UMB ako prvá vysoká škola na Slovensku požiadala o posúdenie súladu svojho vnútorného systému kvality, študijných programov a odborov habilitačných a inauguračných konaní. Do konca roka výkonná rada agentúry rozhodne o výsledku posúdenia,“

zdôraznil rektor  UMB Vladimír Hiadlovský s tým, že ich čaká tiež interná reakreditácia študijných programov v druhom stupni štúdia.

Vladimír Hiadlovský

Vladimír Hiadlovský

Za kľúčovú považuje angažovanosť osôb zodpovedných za študijné programy a učiteľov, ktorí zosúladenie využili ako príležitosť na zlepšenie poskytovaného vzdelávania, vypočuli hlasy študentov, absolventov a zástupcov zamestnávateľov.

Od 1. januára 2024 pribudne nová Fakulta telesnej výchovy, športu a zdravia UMB, ktorá vznikne rozdelením filozofickej fakulty. Pôvodná katedra telesnej výchovy a športu sa transformuje na samostatnú fakultu a zvyšok filozofickej bude naďalej fungovať pod pôvodným názvom.

„Nejde o prekvapivý jav v živote univerzity. Je výsledkom vyústenia dlhodobých tendencií a existuje množstvo nespochybniteľných argumentov podporujúcich toto rozhodnutie. To, že sa to deje práve v období rozsiahlych organizačných zmien, veľmi vítam. Vznik novej fakulty je časovo v súlade s organizačnými zmenami a bude už integrálnou súčasťou nastavenia efektívneho a synergického riadenia v súlade s aktuálnymi potrebami univerzity,“

konštatoval rektor Hiadlovský.

UMB má doteraz šesť fakúlt – ekonomickú, pedagogickú, právnickú, filozofickú, fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov a  fakultu prírodných vied.

Otvorenie akademického roka 2023/24 na UMB Banská Bystrica si môžete pozrieť zo záznamu na You Tube:

https://www.youtube.com/live/ZyU11Bb3FgQ?si=ba1YsqUQDSI4y3KH

Zdroj: TASR, Foto: FB UMB a ilustračné