Od pondelka sa začína rozsiahla obnova cesty I/66 popri Hrone

SPRÁVY
11 /

O zámere rekonštrukcie cesty, ktorá je v správe Slovenskej správy ciest informovala banskobystrická samospráva už v marci tohto roka. Ide o veľkoplošnú opravu štvorkilometrového úseku, ktorý sa začína na Cementárskej ceste, pokračuje Partizánskou cestou, popri OC Terminal, rieke Hron až po napojenie sa na rýchlostnú cestu R1 na Huštáku.

Zhotoviteľ EUROVIA SK, a. s. začína s prvou etapou prác v pondelok 9. mája 2022 na odbočke pri bývalej cementárni a súvisle bude pokračovať v smere do mesta. Samospráva žiada obyvateľov o trpezlivosť, zvýšenú pozornosť, ohľaduplnosť a sledovanie dopravného značenia, ktoré bude upozorňovať na dočasné obmedzenia.

Cesta I/66 prechádzajúca mestom je najvyťaženejším dopravným úsekom v Banskej Bystrici. Z tohto dôvodu Slovenská správa ciest spoločne so zhotoviteľom starostlivo zvážili harmonogram prác s cieľom čo najmenej obmedziť plynulý chod premávky.

Frézovať sa preto bude mimo rannej dopravnej špičky, teda v čase od 8:30 do 19:00 hod. V tomto časovom rozpätí sa zároveň bude robiť výšková úprava dažďových vpustí a poklopov kanalizácie zabratím jedného jazdného pruhu.

„Som rád, že ďalšia frekventovaná cesta v Banskej Bystrici, ktorá tvorí hlavnú dopravnú tepnu, sa po rokoch dočká komplexnej obnovy. Opätovne chcem všetkých vodičov požiadať o trpezlivosť. Verím, že stavebné práce pôjdu podľa plánu a po náročnom období staveného ruchu a dopravných obmedzení, budeme môcť jazdiť po kvalitnejších a bezpečnejších komunikáciách,“

hovorí primátor Ján Nosko.

Ján Nosko

Ján Nosko

K pokládke asfaltových vrstiev so zabratím celého jazdného pruhu bude dochádzať v časoch medzi 19:00 hod. večer a 7:00 hod ráno. Rozsiahla rekonštrukcia cesty I/66 začína na úseku, na ktorom nie sú trolejové vedenia, avšak postupnými prácami smerujúcim do centra mesta, kde sa trakčné vedenie nachádza, bude potrebné počítať s dočasnými obmedzeniami týkajúcich sa verejnej dopravy.

Tie vzniknú aj na priľahlých autobusových zastávkach v danej lokalite. Počas prvej etapy prác tak bude nástupište SAD na Partizánskej ulici dočasne presunuté od 10. do 19. mája 2022, pričom od 18. – 19. mája bude v čase od 18:00 do 4:30 hod. zrušené.

O ďalších dopravných obmedzeniach bude samospráva informovať obyvateľov v závislosti od postupu stavebných prác a pravidelne aktualizovaného harmonogramu.

Zdroj: Dominika Adamovičová , Foto: ilustračné