Múzeum SNP a OZ Krásny Spiš ukončilo osemročný výskum o Slovákoch v zajateckých táboroch NKVD 1939 – 1956

SPRÁVY
0 /

Múzeum Slovenského národného povstania po ôsmich rokoch intenzívneho výskumu zavŕšilo projekt s názvom Slováci v zajateckých táboroch NKVD v rokoch 1939 – 1956.“ Rovnako bol ukončený projekt Občianskeho združenia Krásny Spiš „Lepšie neskoro ako nikdy“, ktorý prebiehal od roku 2015 súbežne s archívnym výskumom.

Múzeum SNP pozýva všetkých, ktorí sa o túto etapu našich dejín zaujímajú na prezentáciu dosiahnutých výsledkov, ktorá sa uskutoční v stredu 26. apríla 2017 o 17:00 hod v priestoroch Vzdelávacieho centra Múzea Slovenského národného povstania, Tulská 39, Banská Bystrica.

V priebehu tohto výskumu sa ukázalo, že sa v Ruskom štátnom vojenskom archíve (archív RGVA) nachádza niekoľko tisíc záznamov obyvateľov bývalého Československa, ktorí prešli systémom GUPVI (Hlavná správa vojenských zajatcov a internovaných). Systém fungoval nezávisle na u nás známom systéme GULAG.

Po dlhoročnom úsilí a v spolupráci s Občianskym združením Krásny Spiš, Ústavom pamäti národa a Ústavom pro studium totalitních režimů sa nám podarilo tieto záznamy získať a priviezť na Slovensko. K ich získaniu nám pomohla finančná pomoc Nadácie EPH a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR z dotačnej schémy Ľudské práva, ale aj ostatných súkromných osôb.

Zdroj: Múzeum SNP, Foto: ilust.