MLD SIAF 2021 budú v septembri na letisku Malacky – Kuchyňa, ohrozuje ich smetisko

SPRÁVY
2 /

Pandemická situácia v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19 už dlhší čas nepraje ani prestížnym spoločenským podujatiam, akým sú Medzinárodné letecké dni. Vlani to bolo vysielanie LIVE STREAM SIAF 2020, tohto roku sa kvôli rekonštrukcii letiska Sliač presúva SIAF 2021 na vojenské letisko Kuchyňa.

Presun do Kuchyne

Organizátori veria, že tento rok bude k nám všetkým zhovievavejší a spoločne si užijeme plnými dúškami SIAF 2021 naživo:

„Celý organizačný tím balí „techniku“ a presúva sa smerom na západ, konkrétne na leteckú základňu Malacky/Kuchyňa. Letisko Sliač, kde sa SIAF konal od roku 2011, totiž prechádza zásadnou rekonštrukciou a prevádzka letiska bude na niekoľko rokov pozastavená. Preto sa pre naše podujatie otvoria brány leteckej základne Malacky – Kuchyňa, kde sa SIAF 2021 uskutoční v termíne 4. – 5. septembra.“

SIAF je každoročne najprestížnejšou leteckou udalosťou, ktorá je zároveň aj najnavštevovanejším podujatím na území Slovenska. Spája a kombinuje to najlepšie z unikátnej akrobatickej, vojenskej a civilnej leteckej show, za ktorou cestuje množstvo fanúšikov a priaznivcov leteckej techniky z celej Európy.  Každé podujatie SIAF sa koná s dôrazom na ochranu bezpečnosti divákov, ako najvyššej priority.

Nečakaný problém

Príprava MLD SIAF 2021 nie je bezproblémová. Riaditeľstvo SIAF uvádza:

„Ministerstvo obrany SR nás požiadalo ako organizátora, aby sme sa zamysleli nad projektom zorganizovať MLD SIAF 2021 v Malackách. V lete minulého roka sa vytvorila rekognoskačná skupina Slovenskej leteckej agentúry, ktorá navštívila leteckú základňu v Kuchyni. Urobili sme štúdiu realizovateľnosti MLD SIAF. Tá okrem dopravy a celej infraštruktúry odhalila jeden veľký rizikový faktor, ktorý by mohol celý letecký víkend ovplyvniť.“ 

Tým rizikovým faktorom je podľa organizátorov SIAF 2021 takmer polstoročná  nelegálna skládka odpadu v tesnej blízkosti leteckej základne Kuchyňa. K jej likvidácii už podnikajú niektoré kroky.

 „Samozrejme, je to pre nás veľmi dôležité. Ak sa tam majú organizovať letecké dni, tá skládka musí byť odstránená, keďže na toto podujatie nám chodia letecké kapacity z celého sveta a počet návštevníkov počas víkendu siaha cez 100 tisíc,“

povedal pre portál Topky.sk  riaditeľ MLD SIAF Hubert Štoksa  a dodal:

V tejto veci sme preto komunikovali s miestnou samosprávou, konkrétne so starostom obce Kuchyňa, pánom Róbertom Bujnom, a následne sme sa obrátili aj Bratislavský samosprávny kraj. Prebehlo tam rokovanie a požiadali sme aj samotného ministra životného prostredia, aby sa tejto problematike začal venovať, keďže to spadá pod jeho rezort. Zatiaľ sme však odpoveď nedostali.“

Je zrejmé, že bez podpory štátu nie je možné túto nelegálnu skládku odstrániť. Pokiaľ by to malo zostať v tomto stave,  tak nemá význam organizovať letecké dni vedľa smetiska, lebo by to bolo . pre Slovensko dehonestujúce.

Hubert Štoksa

Hubert Štoksa

Kto odstráni nelegálnu skládku odpadu pri letisku?  

Starosta obce Kuchyňa Róbert Bujna chce pri odstraňovaní nelegálnej skládky spolupracovať, ale obec nemá na jej odstránenie financie:

„Nachádza sa tu nielen stavebný a komunálny odpad, ale predpokladáme, že aj nebezpečný odpad. V predošlých obdobiach sa uskutočnilo viacero stretnutí s orgánmi štátnej správy ohľadom tejto skládky. Obec by, samozrejme, uvítala, ak by sa našli možnosti na jej sanáciu.“

Ministerstvo životného prostredia sa k tomuto problému stavia tak, že nie je v jeho kompetencii vstupovať do organizovania Medzinárodných  leteckých dní. Jeho hovorca Slavomír Held to vidí takto:

„Pokiaľ ide o čierne skládky komunálneho odpadu, ktoré vznikli na území obce, tak ich musí podľa zákona odstrániť obec. Samospráva je povinná zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady. A musí vyvinúť všetky potrebné kroky, aby čierne skládky okamžite riešila. Odkladanie ich riešenia totiž neskôr prináša väčšie problémy v podobe zväčšenia ich objemu, a tým aj zvýšenia finančných nákladov na ich odstránenie.“ 

Situácia

Situácia

Podľa ministerstva ŽP sa obec tejto povinnosti nemôže vyhnúť ani tvrdením, že na odstránenie odpadu nemá financie. Zdá sa, že problém odstránenia nelegálnej skládky v blízkosti letiska Kuchyňa leží na pleciach obecnej samosprávy, ktorá ho však bez pomoci štátu nedokáže vyriešiť, Preto je v tejto chvíli konanie MLD SIAF 2021 z tohto dôvodu ohrozené, Navyše nevieme, aká bude v septembri pandemická situácia.

Organizátorom leteckej show teda nie je čo závidieť. Uvidíme, ako a či sa tento nečakaný problém podarí vyriešiť v najbližších mesiacoch. Do konania SIAF 2021 zostáva necelých 5 mesiacov…

https://www.facebook.com/mldsiaf/videos/484366452573055

Zdroj: (tom), SIAF a Topky.sk, Foto: ilustračné