Ministerstvo kultúry SR spolu s Múzeom SNP obnovujú pamätníky Povstania

SPRÁVY
0 /

Pred celoštátnymi Oslavami 75. výročia SNP v Banskej Bystrici investovalo Ministerstvo kultúry SR do rekonštrukcie areálu Pamätníka SNP  i do obnovy Pamätníka v Nemeckej.

Pamätník SNP v Banskej Bystrici

Spolu 210 tisíc eur išlo na rekonštrukciu Pamätníka Slovenského národného povstania. Rozšírili sa aj výstavné priestory Múzea SNP, ktoré  pripravilo modernú multimediálnu výstavu SNP za približne 800 tisíc eur. V záhrade Chavivy Reik opravili balustrády a všetky architektonické betónové prvky. Táto investícia si vyžiadala sumu 25 tisíc eur.

Ministerstvo kultúry SR chce aj naďalej prispievať na obnovu vojnových pamätníkov po celom Slovensku. Ministerka kultúry Ľubica Laššáková k tomu uviedla:

„Sama som si prešla väčšinu vojnových pamätníkov, aby som na vlastné oči presvedčila, ktoré sú v zlom stave a ktoré treba urýchlene opraviť. Mám už dokonca pripravený projekt, ktorý by sa týkal špeciálne obnovy vojenských pamätníkov, tak dúfam, že sa mi ho podarí aj zrealizovať.“

Unikátna digitálna výstava v Múzeu SNP, ktorú otvorili pri príležitosti 75. výročia SNP, ponúka návštevníkom možnosť spoznať život počas Slovenského národného povstania  V multimediálnej sekcii výstavy sa návštevník ocitne priamo vo vojnovom zákope a je súčasťou skutočného boja o oslobodenie.

Riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev hovorí, že táto výstava prináša nový spôsob prezentácie historických udalostí, ktorý nie je bežný nielen v múzeách na Slovensku, ale ani v Európe:

„Keď ľudia uvidia, pochopia. Naším cieľom je, aby návštevník mal nielen informácie o SNP, ale aj emócie, aby nakoniec od nás odišiel s pocitom, že vojna je nezmysel a musíme urobiť všetko preto, aby sa už nikdy nezopakovala.“

Digitálne môžete vstúpiť do dejín

Expozícia je spracovaná do 16 pútavých videí, ktorých skvostom je unikátna panoramatická projekcia a obrovská obrazovka, pre ktorú bol na mieru vytvorený a nakrútený príbeh z čias SNP o dvoch mladých bratoch. Obaja išli do Povstania, prežil iba jeden.

„Návštevník je tam spolu s vojakmi, ktorých prepadnú Nemci a okolo zomierajú ľudia. Môže tiež vojsť do maličkej miestnosti, kde sa zmestia len dvaja ľudia, hovorím mu žalobňa, a vypočuť si spomienky ľudí, ktorí sa zúčastnili na povstaní, rovnako tých, čo boli bojmi nejakým spôsobom dotknutí. Výrazové prostriedky, ktoré sme využili, približujú návštevníkom dejiny SNP novou formou, ktorá je mladej generácii najbližšia,“

vysvetľuje Mičev.

Výhodou celého systému je to, že keď sa zmení softvér, môže múzeum urobiť novú jedinečnú výstavu. Návštevníci môžu vidieť aj výstavu o vypálených obciach, na ktorej Múzeum SNP spolupracovalo s Tlačovou agentúrou SR. Predstavuje historické i súčasné zábery kedysi vypálených obcí a informácie o nich.

Výstava si vyžiadala náklady okolo jedného milióna eur. Na stavebné úpravy priestorov, bývalých výstavných, zasadačky a riaditeľne išlo 210 000 eur. Zhruba 800.000 eur stála samotná realizácia výstavy, najmodernejšia technika a programy. Finančné prostriedky schválila vláda a sú súčasťou balíka peňazí, ktorý ide na tohtoročné oslavy SNP.

Pamätník umučeným v Nemeckej

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Pamätníka v Nemeckej si vyžiadala investíciu vo výške 220 tisíc eur. Pamätník vedľa vápenky symbolizujúci plameň pece a kľačiacu ženu. bol postavený podľa projektu architektov A. Béllu, E. Stančíka, M. Belluša a akademických sochárov K. Patakyovej a A. Viku obetiam fašistických represálií

Ministerka kultúry Ľubica Laššáková pri obnovenom pamätníku uviedla:

„Tragické udalosti zo začiatku januára 1945 sú dôkazom hrôzostrašného utrpenia ľudí, ktoré nasledovalo po potlačení Slovenského národného povstania. Zomreli za to, že chceli po tomto svete opäť slobodne kráčať a v mieri vychovávať svoje deti. Je našou morálnou povinnosťou pamätať na tých, ktorí neprežili represie zločineckého režimu. Vzťah každého človeka k svojej vlasti sa spája s pocitom hrdosti, spolupatričnosti a lásky k domovu.“

Ďalej dodala:

„Som presvedčená, že Slovensko je miestom, na ktoré sú jeho obyvatelia hrdí, a preto si s úctou pripomíname medzníky, ktoré výrazne ovplyvnili dejiny nášho národa. Zrekonštruovaný Pamätník Nemecká a chodník k tomuto pietnemu miestu, nech je symbolom našej cesty vzdania úcty všetkým tým, ktorým vojna zobrala to najvzácnejšie – ľudský život. Vzdávam úctu všetkým padlým vojakom, zavraždeným a účastníkom protifašistického odboja. Česť ich pamiatke!“

Dôstojné pietne miesto

Pamätník v Nemeckej od roku 2002 spravuje Múzeum SNP v Banskej Bystrici Jeho riaditeľ Stanislav Mičev pri otvorení objektu po rekonštrukcii pre verejnosť povedal:

„V exteriéri pamätníka sa opravili zvetrané betónové plochy, schodiská, ako aj objekt bývalej vápennej pece a budova súčasnej expozície. Stav pochôdznych plôch, ako aj obkladov na podstavci pamätníka bol totiž už dlhší čas veľmi zlý. Socha matky bola v minulosti dokonca terčom vandalov, ktorí sa ju snažili odtiahnuť do zberných surovín. Už v minulom roku sme preto  vymenili kamene na jej podstavci. Po rekonštrukcii sa vytvorilo dôstojné pietne miesto aj s možnosťou tichej spomienky na obete vojnovej tragédie.“

Múzeum má podľa Mičeva v pláne počas ďalších rokov obnoviť všetky expozície v jeho správe. Veľmi mu záleží na tom, aby sa obnovila expozícia v samotnom Múzeu SNP. Takisto chce urobiť novú expozíciu v Osvienčime a tiež ďalšiu expozíciu v Nemeckej.

Smutné osudy obetí vo vápenke v Nemeckej

Expozícia s názvom „Represálie nacistov a príslušníkov POHG na Slovensku v rokoch 1944 – 1945“ bola sprístupnená v roku 2003. Pamätník s vápenkou je zároveň jedným z mála autentických pripomenutí vraždenia ľudí na konci druhej svetovej vojny.

Vraždenie obetí v bývalej vápenke v Nemeckej bolo od 4. do 11. januára 1945 a po strele do tyla skončilo v plameňoch vápennej pece do 900 osôb. Tieto vraždy vykonali príslušníci Einsatzkommanda 14 pod velením šéfa banskobystrického oporného bodu EK 14 SS – Obersturmführera Kurta Herberta Deffnera a členovia POHG z Považskej Bystrice na čele s nadzbrojníkom Vojtechom Horom. Popravovali priamych účastníkov SNP, ich rodinných príslušníkov, sympatizantov Povstania a rasovo prenasledované osoby.

Druhá časť expozície, ktorá sa nachádza v samostatnej miestnosti pamätníka, podrobne dokumentuje represálie na západnom, strednom a východnom Slovensku, ale aj na území južného Slovenska okupovaného horthyovským Maďarskom. Časť expozície je venovaná represáliám voči rómskemu obyvateľstvu.

Z trojrozmerných predmetov sú najzaujímavejšie súčasti uniforiem príslušníkov POHG, nemeckej polície a Strany šípových krížov. Z ďalších sú v expozícii inštalované osobné predmety obetí represálií a veci z vypálených domov obcí Kalište a Kľak.

Podľa údajov Múzea SNP bolo na Slovensku umučených a zavraždených 5304 vlastencov, antifašistov a rasovo prenasledovaných, ktorí boli po vojne exhumovaní v 211 hromadných hroboch. Viac ako 95 obcí, osád a samôt na Slovensku bolo vypálených.

Zdroj: (tom) a TASR , Foto: Dušan Hein, FB a archív