Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí oslávilo štvrťstoročnicu

SPRÁVY
0 /

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici pri príležitosti osláv 25. výročia Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí (MC UMB) pripravila slávnostné zhromaždenie s názvom Korene a krídla. Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch Auly Rotunda na EF UMB dňa 12. apríla 2018.

Pozvanie MC UMB na podujatie prijalo viac ako sto hostí. Medzi hosťami podujatia boli zástupcovia a významní predstavitelia krajanských komunít, predstavitelia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, vedenie UK Bratislava, UKF Nitra, Občianskeho združenia Dotyk ľudskosti, ktoré pôsobí v oblasti pomoci krajanom a mnohí ďalší.

Zo zahraničia prišli zablahoželať MC UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí krajania z Poľska, Rumunska, Srbska a Ukrajiny. Slávnostného zhromaždenia sa zúčastnili aj kolegovia, ktorí sa venujú krajanskej problematike na rôznych univerzitách a pracoviskách na Slovensku, ale aj súčasní či bývalí spolupracovníci MC UMB.

Toto jedinečné podujatie otvárali verše Pavla Koyša a slová doc. PhDr. Kataríny Chovancovej, PhD., prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou, Ktorá svojím príhovorom previedla hostí 25 rokmi fungovania MC UMB.

Pani prorektorka zdôraznila záujem mnohých zvonku aj zvnútra univerzity o Metodické centrum UMB a aj dôležitosť, ktorá sa jeho práci prikladá.

„Neraz som si položila otázku: Odkiaľ pramení presvedčenie toľkých o význame metodického centra? Domnievam sa, že spriaznenosť s metodickým centrom cítime preto, že osobnú históriu mnohých z nás poznamenali pohyby, ktoré v istých momentoch dejinne formovali existenciu krajanských spoločenstiev v slovenskom zahraničí. Migračná skúsenosť buď existuje v našej rodinnej histórii, alebo sa nás týka fenomén súčasnej ekonomickej migrácie,“

uviedla doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD. v úvode svojho príhovoru.

Ďalej pokračovala:

„Dovolím si povedať, že väčšina z nás pozná niekoho, kto odišiel na kratšie, na dlhšie alebo natrvalo, musel začínať inde a inak, nikdy nie bez ťažkostí, no vždy v mentálnom spojení so svojím domácim zázemím. Práve z dôvodu obrovskej rozšírenosti fenoménu migrácie v našom bytí vieme precítiť, akým krehkým a vzácne významným sa niekedy môže stať spojivo s materinskou rečou a kultúrou, a tak azda prirodzene chápeme význam práce na podporu pocitu príslušnosti k domovu.“

História a činnosť centra je naozaj bohatá a prácu MC UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí vo svojich príhovoroch vyzdvihli domáci a zahraniční hostia, ktorí majú dlhé roky osobnú skúsenosť s naším centrom, či už ako účastníci kurzov pre učiteľov slovenského jazyka ako menšinového jazyka, alebo spoluorganizátori aktivít MC a letných kurzov slovenského jazyka a kultúry pre zahraničných a krajanských študentov. Na vzdelávacích podujatiach MC UMB sa za celú dobu jeho pôsobenia vystriedalo vyše 11 000 účastníkov.

O svoje zážitky a pocity zo života a štúdia na Slovensku sa podelili s publikom aj traja študenti – krajania, ktorí už niekoľko rokov študujú na UMB, pričom ich korene sú na Slovensku a krídla ich preniesli do Rumunska a Srbska.

Pri tejto príležitosti rektor univerzity doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. odovzdal ocenenia 22 významným domácim a zahraničným spolupracovníkom Metodického centra UMB.

Spevácky zbor Mladosť zaspieval dve piesne od Jána Šutinského „Prší, prší“ a „Z Východnej dievčatá“, ktoré zožali zaslúžený potlesk. Univerzitný folklórny súbor Mladosť prezentoval tance z Dolnej zeme a piesne z Bihoru, Horehronia  či pieseň „Od širokoho Dunaja“.

Prorektorka Katarína Chovancová vyslovila úprimné poďakovanie všetkým tým, ktorí boli alebo stále sú pre tím Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí vzorom, inšpiráciou, oporou, poradcom, partnerom či poslucháčom.

„Osobitné poďakovanie patrí múdrym, skúseným, citlivým a zanieteným priateľom z Rumunska, Srbska, Chorvátska, Maďarska, Poľska a Ukrajiny, ale aj z krajín západnej Európy a zámoria, bez ktorých by metodické centrum jednoducho nemohlo kráčať správnym smerom. Je pre nás výzvou pracovať tak, aby sme naplnili predovšetkým vaše očakávania a aby sme dokázali realisticky reflektovať vaše požiadavky a potreby,“

povedala prorektorka doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.

Zvyšok večera sa niesol vo veľmi príjemnej atmosfére. Nasledujúci deň navštívili zahraniční hostia ranogotický rímskokatolícky kostol v Ponikách a artikulárny evanjelický kostol v Hronseku.

 

Zdroj: Dana Straková, Foto: UMB