Martin Pechovský: Hovorím o lepšej kvalite života v celom kraji počnúc jeho srdcom – Banskou Bystricou

PR
13 /

Kandidatúru na poslanca Mesta Banská Bystrica v obvode Uhlisko, Majer, Šalková, Senica a tiež poslanca VÚC BBSK za Banskobystrický okres na sociálnej sieti ohlásil známy inovátor Martin Pechovský.

O svojom rozhodnutí kandidovať za mestského i krajského poslanca Martin Pechovský hovorí:

„V nadchádzajúcich regionálnych voľbách by som sa rád uchádzal o hlasy tých, ktorí v mojom okolí žijú. Banskú Bystricu a jej okolie trápia podobné problémy ako zvyšok Slovenska, no predsa len existujú špecifiká, ktoré dokážeme urobiť z lokálnej úrovne a ovplyvniť tak aj, možno menšou mierou, ale predsa, celospoločenské dianie na našom Slovensku.“

Ako inovátor má v hlave veľa nápadov, ktoré chce presadzovať či už na úrovni Mesta Banská Bystrica v spolupráci so súčasným primátorom a opätovným kandidátom na tento post Jánom Noskom, ale aj na úrovni kraja so županom, ktorý si vo voľbách získa priazeň ľudí.

„Hovorím konkrétne o infraštruktúre, cestách, ale aj internetovom pokrytí, o prírode, o harmónii človeka s prírodou, o zdrojoch, ktoré si musíme chrániť, o cestovnom ruchu, o kanalizáciách, či bývaní, starostlivosti o našich seniorov, zdravotnej starostlivosti a inovatívnych diagnostických centrách, či lepších službách, ktoré skrátia čakacie doby, o bezpapierovom svete, čo nám uľahčí život, o talentoch pre vyššie kvalifikované pracovné pozície, a v konečnom dôsledku o lepšej kvalite života v celom kraji počnúc jeho srdcom – Banskou Bystricou,“

dodáva Pechovský.

Podľa neho potrebujeme inovovať veľa vecí na mestskej i krajskej úrovni, pričom je dôležitá najmä kvalitná a profesionálna správa vecí verejných. K tomu však potrebuje samospráva počúvať HLAS nás všetkých a najlepšie sa tieto potreby interpretujú cez Vášho poslanca.

Tí,  čo Martina Pechovského poznajú, vedia, že je človek, na ktorého sa môžete spoľahnúť. Tým, ktorí ho nepoznajú,  dáva chlapské slovo, že rád sa oboznámi s ich životnými príbehmi a pokúsi sa vyriešiť problémy, s ktorými sa stretávajú.

„Kľudne mi môžete písať, čo Vás trápi, ale aj čo Vás teší. Do politického života vstupujem bez akejkoľvek nenávisti, osočovania, či tak veľmi v tejto dobe preferovaných „krvavých očí“. Nenávisťou a hnevom ešte nikto nič nezmenil k lepšiemu. Svet, Slovensko, Banská Bystrica budú lepšími len vtedy, keď si budeme pomáhať, budeme k sebe úprimní, otvorení, a najmä v reálnom živote, mimo internetu. Žijeme len raz, nie každý má samozrejme rovnakú štartovaciu čiaru, ani ja som to nemal v živote ľahké, ale je len na nás, ako ten náš život bude vyzerať,“

uzatvára predstavenie svojej politickej kandidatúry Martin Pechovský a teší sa na všetky vaše podnety, pocity  či slová.

Zdroj: MP, Foto: osobný archív Martina Pechovského