Konferencia o športových podujatiach 2016 a športovej diplomacii na UMB

ZAUJÍMAVOSŤ
0 /

Na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela uskutoční konferencia pod názvom Významné medzinárodné športové podujatia 2016 z pohľadu športovej diplomacie.

Konferencia sa uskutoční v stredu 16. novembra 2016 od 9:00 hod.  Ide v poradí už o druhé podujatie zaoberajúce sa touto problematikou, ktoré sa uskutoční na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov, Kuzmányho 1.

V rámci jej programu vystúpia významné osobnosti z oblasti športovej politiky, športovej diplomacie, médií a v neposlednom rade v poobedňajšom diskusnom paneli aj úspešní slovenskí športovci.

Hlavnou témou konferencie budú nielen významné športové podujatia, ktoré sa konali v roku 2016, ale aj osobné skúsenosti a poznatky ľudí, ktorí pôsobia v oblasti športovej diplomacie, politiky a vrcholového športu.

„Budeme radi ak prijmete naše pozvanie. Zároveň Vám ponúkame vystúpenie v rámci plenárnej časti. Sme presvedčení, že Vaša účasť prispeje k zvýšeniu významu konferencie a Vaše vystúpenie obohatí auditórium o Vaše vzácne skúsenosti z oblasti športovej politiky a diplomacie. Účastníci majú možnosť publikovať svoje príspevky v zborníku, ktorý bude výstupom tejto konferencie,“

pozýva na konferenciu Prof. PhDr. Peter Terem, PhD., vedúci Katedry medzinárodných vzťahov a diplomacie UMB.

Program konferencie:

09:00 – 10:00 Prezentácia účastníkov konferencie

10:00 – 10:15 Otvorenie – aula FPV a MV UMB

10:15 – 12:00 Plenárna časť konferencie – aula FPV a MV UMB

12:00 – 13:00 Obed

13:00 – 15:00 Panelová diskusia so športovcami, funkcionármi a zástupcami médií

15:00 – 17:00 Raut

Partnermi FPV a MV UMB sú Slovenský olympijský výbor, Mesto Banská Bystrica a VŠC Dukla Banská Bystrica.

plagát Športová diplomacia

Zdroj: UMB, Foto: ilust.