Koaličná vláda Roberta Fica v pondelok schválila svoje programové vyhlásenie, ktoré smeruje do parlamentu

SPRÁVY
1 /

Vládni predstavitelia Smeru, Hlasu a SNS  v pondelok na zasadnutí vlády SR schválili programové vyhlásenie, o ktorom bude následne rokovať na svojom novembrovom zasadnutí NR SR. Podľa Ústavy SR vláda do 30 dní od svojho menovania (prezidentka ju menovala 25. októbra) predstúpi pred parlament, predloží svoj program a požiada poslancov o dôveru.

V schválenom vládnom materiáli pod názvom „Lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie žiť“ sa uvádza:

„Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky má ambíciu reagovať na okolnosti a udalosti, ktoré výrazne ovplyvňujú politickú, ekonomickú, finančnú, sociálnu a právnu situáciu a postavenie SR vo svete.“ 

Vláda SR

Vláda SR

Koaličná vláda Roberta Fica uprednostňuje silný sociálny a právny štát založený na princípoch trhového, dobre fungujúceho a v potrebnej miere regulovaného trhového hospodárstva.

Programové vyhlásenie vlády

Vláda deklaruje, že obnoví partnerský dialóg na všetkých úrovniach a k oprávneným požiadavkám partnerov bude pristupovať s rešpektom. Zároveň chce podniknúť potrebné kroky na to, aby sa zo Slovenska stal moderný a efektívny štát, ktorý bude klásť dôraz na sociálne istoty, dobré konkurenčné podnikateľské prostredie, zvyšovanie kvality vzdelávania a zdravotnej starostlivosti a posilňovanie dôvery verejnosti v spravodlivosť a právny štát.

Zľava Peter Pellegrini, Robert Fico a Andrej Danko

Zľava Peter Pellegrini, Robert Fico a Andrej Danko

„Dôležité vnútroštátne sociálno-ekonomické ciele neumožnia novej vláde Slovenskej republiky ďalej zvyšovať výdavky na obranu,“ 

upozorňuje vládny kabinet.

Vláda podľa vlastných slov zastaví zneužívanie bezpečnostných zložiek na politické ciele a upokojí polarizovanú spoločnosť. Vláda chce venovať pozornosť národnému sebavedomiu, posilňovaniu suverenity, štátnosti a zdravého vlastenectva, úctu k štátnym symbolom, národným a kultúrnym tradíciám.

Úrad vlády SR

Úrad vlády SR

„Vláda SR bude pokračovať v podpore takých riešení konfliktu na Ukrajine, ktoré budú založené na princípoch medzinárodného práva, vrátane nezávislosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc a jej prirodzeného práva na sebaobranu,“

píše sa v Programovom vyhlásení vlády.

Zdroj: TASR a (tom), Foto: ilustračné