Katedra telesnej výchovy a športu FF UMB oslavuje 60. výročie založenia

ŠPORT
1 /

V akademickom roku 2017/2018 Katedra telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici oslavuje 60. rokov svojej existencie. V roku 1957 založil Jaroslav Starší spolu s Vierou VidovouJozefom Klempom Katedru telesnej výchovy, ktorej činnosť bola zameraná na zabezpečovanie všeobecnej telesnej výchovy pre študentov.

Za 60 rokov existencie Katedry telesnej výchovy a športu FF UMB úspešne ukončilo štúdium 6.150 učiteľov telesnej výchovy, trénerov a telovýchovných pracovníkov a 74 absolventov doktorandského štúdia. Katedra sa môže pochváliť aj absolventmi, ktorí nás úspešne reprezentovali alebo ešte stále reprezentujú na olympiádach, či už Elenou Kaliskou, Denisom Myšákom  alebo Pavlom Hurajtom. Absolventmi sú aj viacerí úspešní tréneri, ktorých mená sa spájajú s ďalšími olympijskými víťazmi či majstrami sveta.

Spomenúť možno napríklad trénera olympijského víťaza Jozefa Pribilinca – Juraja Benčíka,  trénera Mateja Tótha – Mateja Spišiaka, trénera majstra sveta Petra Sagana – Petra Zánického, ale aj trénerov Juraja Sanitru, Petra Mráza a ďalších.

V čase osláv, ktoré sa uskutočnia vo štvrtok 23. novembra 2017 v aule Beliana na Tajovského 40 v Banskej Bystrici, bude prebiehať aj beseda s olympionikmi a absolventmi KTVŠ FF UMB, ktorí prezradia nielen informácie o ich športových úspechoch, ale priblížia aj svoje spomienky na štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Počas slávnostného galavečera, na ktorom vystúpi aj majster sveta v cyklotriale Ján Kočiš či folklórny súbor UMB – Mladosť, budú odovzdané aj ocenenia KTVŠ FF UMB. Za 60 rokov existencie sa KTVŠ FF UMB môže pochváliť nielen úspešnými absolventmi, ale aj bohatou ponukou študijných programov.

„KTVŠ FF UMB ako jediná na Slovensku ponúka študentom metodiku snowboardingu v bloku povinných predmetov, preto naši absolventi môžu ako jediní na Slovensku vykonávať prácu učiteľov snowboardingu na základných a stredných školách. Žiadna iná fakulta na Slovensku nepripravuje všetkých svojich študentov takýmto spôsobom,“

hovorí doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., vedúci KTVŠ FF UMB.

Zároveň dodal, že KTVŠ FF UMB ako jediná fakulta na Slovensku ponúka svojím študentom možnosť jednopredmetového štúdia – učiteľstvo telesnej výchovy, ktoré absolventom umožňuje vyučovať telesnú výchovu od 1. ročníka základnej školy až po 4. ročník strednej školy. Študenti iných fakúlt, ktorí na Slovensku študujú odbor telesná výchova, totiž môžu vyučovať telesnú výchovu až od piateho ročníka základnej školy.

Katedra telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa teda môže pochváliť nielen množstvom úspešných absolventov, ale aj jedinečnosťou ponúkaných študijných programov.

Viac informácií z histórie KTVŠ nájdete na :

http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/60-rokov-ktvs/

60 oslavy KTVŠ

 

 

Zdroj: Dana Straková, Foto: archív UMB a ilustr.