Jana Borguľová: Za Igorom Chromekom († 91)

Spomienka
0 /

V utorok 17. októbra 2023 nás zastihla správa, že tento svet vo veku 91 rokov navždy opustil nestor banskobystrickej kultúry a osvety Mgr. Igor Chromek – astronóm, pedagóg, popularizátor  regionálnej histórie, literárny tvorca, zdatný športovec a turista.

Igor Chromek

Svoj život spojil s Banskou Bystricou už od narodenia 23. januára 1932. K rodinnej výchove patrilo nielen vzdelávanie, ale aj telesná aktivita v skautskom zbore. Pohyb mu bol prirodzený po celý život, venoval sa najmä turistike, za aktivity v tejto oblasti bol aj ocenený.

Po absolvovaní Gymnázia Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici študoval na Fakulte chemicko-technologického inžinierstva SVŠT, Vysokej škole pedagogickej v Bratislave a na pedagogickej fakulte v rodnom meste. Niekoľko rokov vyučoval na stredných školách v Kremnici a Lučenci, do Banskej Bystrice sa vrátil na odborné učilište Pozemných stavieb.

Igor Chromek

Igor Chromek

Od mladosti ho lákala hviezdna obloha, preto sa vzdelával aj v tejto oblasti. V rokoch 1958-65 absolvoval odbornú prax v Astrologickom ústave SAV v Ondřejove, zúčastňoval sa aj na celoštátnych expedíciách. V tej dobe bola v meste pod Urpínom zriadená ľudová, neskôr krajská hvezdáreň, ktorá naplnila profesionálnu životnú dráhu mladého astronóma. Po čase sa stal jej dlhoročným riaditeľom. Aj jeho zásluhou sa dobudovala hvezdáreň na Vartovke, ktorá dominuje nad Banskou Bystricou.

Ďalšou vášňou Igora Chromeka bola história, najmä tá regionálna. Aj tu sa mu podaril husársky kúsok – spolu s ďalšími odborníkmi pátrali po originálnom knižnom vydaní spisu banskobystrického rodáka – astronóma Jakuba Pribicera Traktát o kométe, ktorý popisuje zjavenie kométy v roku 1577 a jej možné následky v stredoslovenskom regióne.

Igor Chromek (v strede) na Cene mesta

Igor Chromek (v strede) na Cene mesta

Knižka vyšla v roku 1578 v miestnej tlačiarni J. Škultétyho, ale hoci ide o jedinečnú najstaršiu písomnú pamiatku so svetským obsahom na Slovensku, na našom území sa nezachovala. Banskobystrickí „pátrači“ – členovia astronomického krúžku pri Dome osvety v Banskej Bystrici však boli úspešní, roku 1958 sa im podarilo nájsť jeden exemplár v Lipsku. Jeho kópiu získali pre našu hvezdáreň a mestský archív. K 400. výročiu unikátneho spisu bolo v tunajšom Literárnom a hudobnom múzeu vydané jeho faksimile.

No a prirodzenou súčasťou života Igora Chromeka bolo aj písané slovo. V spojení s históriou bol daný základ pre jeho početné historické prózy. Stal sa členom literárneho klubu LITERA 2 pri LHM a pravidelne publikoval v jeho zborníkoch. Tlačou vyšla v roku 1998 jeho novela Hvezdár z medeného mesta, v ktorej sa vrátil k Jakubovi Pribicerovi a jeho Traktátu o kométe. Priblížil tak na tomto príbehu vtedajší život a atmosféru Banskej Bystrice v 16. storočí.

Samozrejme, nechýbal ani pri začiatkoch Banskobystrickej revue pre popularizovanie vedy, umenia a cestovného ruchu Bystrický Permon v roku 2003. Tu postupne uverejnil okolo 40 príspevkov.

Za celoživotnú prácu a zanietenie získal viacero ocenení – stal sa čestným členom Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV a roku 2016 mu bola udelená Cena mesta Banská Bystrica.

Posledná rozlúčka s Igorom Chromekom sa uskutoční v pondelok 23. októbra 2023 o 14:00 hodine v banskobystrickom krematóriu.  Česť jeho pamiatke!

Igor Chromek (v strede) na mestskom úrade

Igor Chromek (v strede) na mestskom úrade

Autor: Jana Borguľová ilustračné a archív, Foto: ilustračné a archív