Ján Nosko: Pozitívne správy pre Banskú Bystricu

SPRÁVY
11 /

V stredu sa banskobystrický primátor Ján Nosko na spoločnom stretnutí s ministrom obrany Jaroslavom Naďom a vedením UMB na čele s rektorom Vladimírom Hiadlovským dozvedel pozitívne správy pre Banskobystričanov. Rozprávali sa nielen o prebiehajúcich projektoch z dielne rezortu obrany, ale aj o víziách a ďalšej spolupráci.

Letisko Sliač

Jednou z tém spoločných rozhovorov bola budúcnosť civilnej časti letiska Sliač. Tá po prvých správach o rekonštrukcii vojenskej časti letiska pri nové americké bojové lietadlá F16 bola dlhšiu dobu nejasná. Až po tlaku verejnej mienky, v čele ktorej stál nedávno zosnulý bystrický poslanec Ľubomír Motyčka, sa ministerstvo obrany pod vedením Jaroslava Naďa rozhýbalo a spolu s ministrom dopravy a výstavby SR Andrejom Doležalom prijali verejný záväzok, že civilná časť sliačskeho letiska bude fungovať aj po komplexnej rekonštrukcii.

Letisko Sliač

Letisko Sliač

K tomu primátor Ján Nosko uviedol:

„Som rád, že pán minister nemení názor a neustále deklaruje záujem zachovať civilnú časť Letiska Sliač, ktoré má strategický význam a patrí medzi kľúčové aspekty rozvoja cestovného ruchu v našom regióne.“

Predchádzajúca vláda začiatkom októbra 2019 schválila návrh ministerstva obrany na rekonštrukciu a zmodernizovanie leteckej základne na Sliači. Predpokladané náklady na túto investíciu sú vo výške 55,38 milióna eur. Prvá časť pozostáva z rozšírenia rolovacích dráh smerom k vzletovej a pristávacej dráhe a z vybudovania rolovacích dráh. Investovať do tejto časti by sa malo 39,8 milióna eur.

Druhú časť projektu tvorí rekonštrukcia a modernizácia leteckej základne. Zahŕňa napríklad výstavbu umývacieho zariadenia na lietadlá, rekonštrukciu trafostanice či vybudovanie nového vchodu od obce Sielnica, čo bude predstavovať náklady vo výške 13,82 milióna eur.

Tretiu časť stavby tvorí rekonštrukcia hál Husár 1 až 3 v hodnote vyše 1,76 milióna eur. Realizáciu jednotlivých častí rekonštrukcie a modernizácie stavby bude potrebné uskutočniť synchrónne, keďže je podmienená výlukou letiska na Sliači.

Podľa vyjadrení predstaviteľov súčasnej vlády celková rekonštrukcia letiska, ktoroá by mala byť hotová v roku 2023 bude počítať so zachovaním jeho civilnej časti. Jej prevádzka po 84 rokoch skončila k 31. decembru 2020, pričom spoločnosť Letisko Sliač a. s. nahlásila hromadné prepúšťanie zamestnancov…

Civilná časť letiska Sliač

Civilná časť letiska Sliač

Štadión Štiavničky

Zaujímavé sú aj informácie týkajúce sa Štadióna SNP, ktorý v súčasnosti prechádza rozsiahlou rekonštrukciou.

Ministerstvo obrany SR na základe rozhodnutia predchádzajúcej vlády Petra Pellegriniho rekonštruuje priestory hlavného a tréningového štadióna, tiež priestory tribún, areálových a prístupových komunikácií či plôch zelene. Ukončenie úplnej rekonštrukcie atletického štadióna Vojenského športového centra DUKLA Banská Bystrica je plánované v roku 2021. Náklady spojené s touto rekonštrukciou mali byť  vo výške viac ako 12,9 milióna eur vrátane DPH, tie sa po rozšírení projektu o zastrešenie tribún o niečo zvýšia.

Banskobystrický primátor Ján Nosko po stretnutí s ministrom obrany Naďom povedal:

„Teší ma, že oproti pôvodnému projektu sa navýši kapacita sedačiek a po dokončení rekonštrukcie hlavného štadióna bude vypracovaný projekt prestrešenia všetkých tribún. Aktuálne sú v štádiu rekonštrukcie aj ubytovne VŠC Dukla, ktoré budú slúžiť o rok aj účastníkom EYOF 2022.“

Nové Štiavničky

Nové Štiavničky

Ambíciou ministerstva obrany je následne pokračovať v obnove ďalších objektov, vytvárať potrebnú športovú infraštruktúru a zázemie pre rôzne druhy športov. Napríklad, už budúci rok by sa malo začať s rekonštrukciou bývalého jedálensko-kuchynského bloku, ktorý sa zmení na zázemie pre potreby džuda.

„V neposlednom rade ma pán minister informoval aj o tom, že v Banskej Bystrici vzniklo Spoločné operačné veliteľstvo pre vojačky a vojakov, ktorí plnia rôzne operácie vyžadujúce si dôsledné plánovanie a jednotné velenie a riadenie,“

dodal Nosko.

Zľava Ján Nosko, Jaroslav Naď a Vladimír Hiadlovský

Zľava Ján Nosko, Jaroslav Naď a Vladimír Hiadlovský

Autor: (tom), Foto: ilustračné