Iniciatíva stredné Slovensko: Od našich cieľov neupustíme

SPRÁVY
4 /

V stredu 20. novembra 2019 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo ďalšie zasadnutie Výkonného výboru Iniciatívy stredné Slovensko. Členovia naposledy rokovali vo februári tohto roka a tentokrát sa v meste pod Urpínom stretli, aby zhodnotili plnenie stanovených cieľov a dohodli sa na ďalších potrebných krokoch.

Moderná dopravná infraštruktúrana trase severo – južného prepojenia Slovenska sa aj napriek snahe združenia Iniciatíva stredné Slovensko stále nestala realitou. Primátori a starostovia dotknutých miest a obcí spojili svoje sily, no k realizácii ich cieľa vedie dlhá cesta. Členovia už v minulosti vyjadrili svoje obavy, nakoľko vážna situácia v oblasti dopravy, ktorú chcú riešiť stále stagnuje.

Na základe vyššie uvedených skutočností členovia združenia Iniciatíva stredné Slovensko tiež deklarujú, že im chýba komplexný prístup zo strany Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky k riešeniu celého úseku.

„Dosiahli sme čiastkové úspechy, ktoré sa týkajú  riešenia v lokalite Ružomberok, respektíve Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, no požiadavky Iniciatívy stredné Slovensko k ostatným úsekom stále nenapredujú. Nepracuje sa na štúdiách a termíny zo strany Národnej diaľničnej spoločnosti nie sú dodržané,“

uviedol primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko, predseda Iniciatívy stredné Slovensko a dodal:

„Budeme preto žiadať Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, a tiež Národnú diaľničnú spoločnosť o stanovisko. V ďalšom období budeme tiež požadovaťkonkrétne odpovede na procesy prípravy jednotlivých úsekov severo – južného prepojenia Slovenska od politickej garnitúry, ktorá vzíde z nových parlamentných volieb.“

Svoju nespokojnosť budú členovia Iniciatívy stredné Slovensko tlmočiť aj na protestnom zhromaždení, ktoré sa v Bratislave uskutoční 26. novembra 2019, v deň schôdze Národnej rady SR. Po verejnom proteste budú predstavitelia samospráv diskutovať so zástupcami rezortov dopravy a životného prostredia. Za združenie Iniciatíva stredné Slovensko stretnutia zúčastnia primátori Krupiny Radoslav Vazan a Šiah Štefan Gregor.

Iniciatíva stredné Slovensko vznikla v máji 2017 a svojou činnosťou chce dosiahnuť dobudovanie prepojenia našej krajiny, diaľnice D1 v úsek Turany – Hubová a Hubová – Ivachnová, rýchlostnej cesty R3 Trstená – Dolný Kubín, R1 Ružomberok – Banská Bystrica a súvisiace spojenie I/71 Lučenec – Fiľakovo – Salgótarján. Medzi jej priority patrí aj liberalizácia železničnej dopravy na strednom Slovensku, čo by malo priniesť ďalšie zlepšenie v tejto oblasti.

Zdroj: Dominika Mojžišová, Foto: mesto BB a ilustračné