Haagsky súd bude rozhodovať o spoločnej sťažnosti Slovákov, Francúzov, Angličanov a Čechov na používanie „COVID-19 vakcín“

SPRÁVY
21 /

Slovenskí  advokáti Pirošíková, Weis a  Schmidt 12. apríla 2021  podali na Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu sťažnosť vo veci zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov s množstvom zásadných dôkazov preukazujúcich tvrdenia ohľadom masového testovania na COVID-19.

Následne 12. mája 2021 doplnili svoju sťažnosť o uvedenie, distribúciu a použitie experimentálnych verzií „COVID-19 vakcín“. ICC v Haagu im oznámil, že sťažnosť mu bola doručená a bolo jej pridelené spisové číslo 133/21. Slováci však vo svojom boji a snahe  zastaviť súčasný globálne vyvíjaný  nátlak na ľudstvo zo strany farma firiem nezostali osamotení.

Marica Pirošíková

Marica Pirošíková

Advokátka a bývalá zástupkyňa Slovenska na Európskom súde pre ľudské práva Marica Pirošíková, spolu s advokátmi Petrom WeisomErikom Schmidtom za slovenskú stranu informujú verejnosť o spoločnej sťažnosti:

„Aktívne sme sa spájali s právnikmi a vedcami z celého sveta, ktorí majú rovnaké obavy zo súčasnej situácie, a s radosťou môžeme oznámiť, že právnici zo Spojeného kráľovstva, Francúzska a Českej republiky s nami spojili sily (ďalšie krajiny s nami komunikujú so záujmom sa pripojiť v blízkej budúcnosti) a 12. augusta 2021 sme podali na ICC spoločnú sťažnosť so žiadosťou o akceptovanie tohto spoločného podania.“

Advokáti doložili  predbežné dôkazy na preukázanie svojich tvrdení, ktoré sú všeobecne známe, pričom si vyhradili právo, aby ICC vyšetril aj špecifické individuálne tvrdenia pre každú krajinu.

„V našom podaní sme taktiež požiadali o okamžité zastavenie celého programu testovania verzií „COVID-19 vakcín“ v štyroch krajinách a ukončenie testovania asymptomatických ľudí. Pokračujeme v získavaní a analýze nových dôkazov, ktoré by mohli byť použité v našom podaní na ICC a sme vďační všetkým vedcom, odborníkom a každému jednotlivcovi dotknutému vážnymi negatívnymi účinkami používaných verzií „COVID-19 vakcín“, ktorí sú ochotní nás podporiť novými dôkazmi,“

uvádzajú slovenskí advokáti, ktorým sa podarilo získať výpovede od svetových odborníkov, ako je nukleárny vedec a kardiológ Dr. Richard M. Fleming, neurologický vedec a špecialista na neurologické ochorenia Dr. Kevin McCairn. Výpoveď im poskytol aj významný nositeľ Nobelovej ceny a ďalší, ktorých anonymita musí byť zachovaná až do začatia vyšetrovania.

Advokáti majú k dispozícii nevyvrátiteľné dôkazy, že vírus SARS-CoV-2 a experimentálne verzie „COVID-19 vakcín“ sú úmyselne vytvorené biologické zbrane, ktoré boli uvoľnené v dvoch fázach.

Mali k dispozícii aj exkluzívny prístup k pripravovanej práci Dr. Richarda M. Fleminga „Je COVID-19 biologická zbraň? Vedecká a forenzná štúdia“, ktorá prináša presvedčivé dôkazy pre ICC o podstate SARS-CoV-2 víruse a experimentálnych verziách „COVID-19 vakcín“ ako biologickej zbrani.

V súčasnosti naši advokáti očakávajú rozhodnutie ICC o tom, či principiálne umožní spoločné podanie viacerých krajín a akceptuje spoločnú „žiadosť o vyšetrovanie“.

Vzhľadom na extrémne závažný charakter situácie vo všetkých štyroch krajinách v súvislosti s medicínskym apartheidom, so závažným porušovaním základných ľudských práv a slobôd, vysokým a stále sa zvyšujúcim počtom úmrtí či závažných negatívnych účinkov na ľuďoch po očkovaní experimentálnymi „COVID-19 vakcínami “ advokáti upozornili ICC na urgentnú potrebu konania súdu v Haagu bez ďalších zbytočných prieťahov.

„Chápeme, že ICC nepracuje v izolácii v rámci iných medzinárodných inštitúcií, a prokurátori môžu byť podrobení rôznym politickým tlakom. Chceme však veriť, že podstata našich tvrdení a predložené dôkazy sú tak zásadné, že ICC splní svoju medzinárodnú úlohu a dôvod svojej existencie, dôsledne vyšetrí naše tvrdenia a odsúdi zločincov. Ak sa naša dôvera preukáže ako iluzórna, všetky vedecké a faktické dôkazy sprístupníme svetovej verejnosti,“

uvádza trojica slovenských advokátov, ktorá sa chce poďakovať všetkým ľuďom prispievajúcim k boju za pravdu a spravodlivosť, ako aj za budúcnosť celého ľudstva a ochranu našich detí.

Zdroj: JUDr. Peter Weis, JUDr. Erik Schmidt LL.M. MA, JUDr. Marica Pirošíková , Foto: ilustračné