FOTO: Vydaj sa na bystrické DOBROdružstvo, nájdi sa v DOBROvoľníctve

SPRÁVY
1 /

V Banskej Bystrici koncom týždňa 43 dobrovoľníkov z radov študentov, pracujúcich, ale aj aktívnych seniorov otvorilo štvrtý ročník najväčšieho dobrovoľníckeho maratónu na Slovensku – Týždeň dobrovoľníctva.

Zišli sa na spoločnom dobrovoľníckom pikniku banskobystrických neziskových organizácií pred Urban Spotom, čo je pre Bystričanov veľmi nostalgický priestor bývalého obľúbeného kina Hviezda.

„Dobrovoľníci upravili verejný priestor pred budovou do príjemnej podoby pre všetkých obyvateľov mesta. Mesto takto získalo nové farebné sedenie z paliet, upravené zelené plochy, nanovo namaľované zábradlie a petice lámp, celkovo vyčistený priestor v centre,“

uviedla koordinátorka projektov Martina Strmeňová

Okrem spoločného čistenia sa mohli ľudia na praktickom workshope dozvedieť zaujímavé informácie o tom, ako bojovať s invazívnymi rastlinami v meste.

Spoločné otvorenie Týždňa dobrovoľníctva zorganizovalo Centrum dobrovoľníctva v spolupráci s organizáciami Urban Spot, Komunitné centrum Fončorda, Banskobystrický okrášľovací spolok, EnviroFuture, Pathfinder, Katedra sociálnej práce PF UMB. Zapojili sa aj zamestnanci spoločnosti GAMO, Záhradníctva pod Urpínom, seniori z organizácie AkSen a študenti Evanjelického gymnázia.

Bližšie informácie ako sa zapojiť do Týždňa dobrovoľníctva 2016, alebo sa zahrať mestskú dobrovoľnícku hru, ktorá je súčasťou kampane, nájdete na www.tyzdendobrovolnictva.sk.

Zdroj: Martina Strmeňová, Foto: Centrum dobrovoľníctva