FOTO: Seniori zo Štiavnicka vďaka projektu kraja využívajú SOS náramky, nové zariadenie na Povrazníku

Z regiónu
0 /

Sprievod a odvoz k lekárovi, pomoc s administratívnymi záležitosťami či SOS náramky, ktoré sú priamo napojené na 24-hodinový dispečing a môžu osamelým seniorom zachrániť život. To je len časť služieb, ktoré v okrese Banská Štiavnica a v ďalších dvoch mikroregiónoch zabezpečujú krajské Centrá integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti.

Banskoštiavnické centrum spolu s Domovom Márie počas utorkového výjazdu navštívil novozvolený predseda kraja Ondrej Lunter.

„Rozkuroval som v šporáku a začalo sa mi z neho dymiť. O chvíľu mi na mobil volali z dispečingu, či je všetko v poriadku, pretože sa aktivoval detektor dymu, ktorý mi spolu s SOS náramkom a záchranným tlačidlom do kúpeľne nainštalovali,“

hovorí so smiechom osemdesiatnik Pavol Adámy z Prenčova.

Aktívny senior, ktorý vo svojej obci dokonca sprevádza turistov po miestnom múzeu venovanom Andrejovi Kmeťovi, patrí s ďalšími 59 ľuďmi ku klientom Centra integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti, ktoré v Banskej Štiavnici zriadil Banskobystrický samosprávny kraj.

Zamestnanci centra, ktoré v okrese Banská Štiavnica a v mikroregióne Južné Sitno obsluhuje spolu šestnásť obcí, pomáhajú dôchodcom pri ceste k lekárom či na úrady, požičiavajú im zdravotnícke pomôcky a najmä, sprostredkúvajú pre nich službu monitorovania a signalizácie potreby pomoci vo forme SOS náramkov a ďalšieho vybavenia bezpečnej domácnosti. Tú využíva na Štiavnicku aktuálne 43 seniorov a postupne pribúdajú ďalší.

„Dnes sme sa tu na vlastné oči presvedčili, ako vyzerá revolúcia v sociálnej starostlivosti v praxi. Hovoril som s klientmi, ktorí naše služby využívajú a som rád, že môžem povedať – podarilo sa. Podarilo sa nám zabezpečiť, aby sa ľudia zo Štiavnicka už nemuseli obávať, čo s nimi na starosť bude a kto sa o nich postará. Aby nemali strach, že keď doma nedajbože spadnú, nebudú si mať ako zavolať pomoc. Aby nemuseli riešiť obrovský problém, ako sa dostať k lekárovi. Ďakujem všetkým, vďaka ktorým je to v našom kraji možné – všetkým zamestnancom i Európskej komisii, ktorá tento projekt podporila,“

povedal župan Ondrej Lunter, ktorý si výjazd do zariadení sociálnych služieb v Banskej Štiavnici naplánoval ako jeden z prvých po svojom zvolení.

„Nielen v našom kraji, ale na celom Slovensku, bojujeme so starnutím populácie, nedostatkom miest v zariadeniach sociálnych služieb a s problémom, ako sa postarať o seniorov, ktorým to za ich celoživotnú prácu dlžíme. Teší ma, že ako kraj sme našli spôsob, ktorý je humánny, zameraný na potreby jednotlivca a ktorý odľahčí poradovníky zariadení. Toto je naša priorita,“

poznamenal bystrický župan.

Okrem centra v Banskej Štiavnici má BBSK aj dve rovnaké centrá v obciach Vinica a  Halič, úspešne tiež funguje Agentúra integrovanej starostlivosti v Tornali, ktorá poskytuje opatrovateľskú službu priamo v domácom prostredí a zamestnáva 16 opatrovateliek.

„Celkovo takto  zatiaľ pokrývame 60 obcí v štyroch mikroregiónoch, kde pomáhame viac ako 260 ľuďom. Životy 260 seniorov a ľudí so zdravotným znevýhodnením sa vďaka aktivite Banskobystrického samosprávneho kraja a nasadeniu ľudí, ktorí s nimi pracujú priamo v teréne, zmenili k lepšiemu. Týmto číslom však nekončíme. Našim cieľom je pokryť viac ako polovicu územia kraja takýmito centrami, ktoré, ako sme sa aj tu presvedčili, vedia reálne zlepšiť životy ľudí,“

doplnil Lunter a pripomenul, že vďaka sociálnym službám tohto typu môžu seniori zostať dlhšie vo svojom prirodzenom domácom prostredí a zároveň sa cítiť bezpečne.

Ondrej Lunter v strede

Ondrej Lunter v strede

Počas výjazdu do Banskej Štiavnice navštívil novozvolený predseda kraja aj Domov Márie na Povrazníku, kde sa stretol a diskutoval so zamestnancami. Zároveň im priniesol dobrú správu, týkajúcu sa posunu v projekte výstavby nového zariadenia sociálnych služieb, kam by sa klienti z nevyhovujúcich priestorov na sídlisku Drieňová mohli presťahovať v priebehu najbližších rokov.

„Ako kraj sme sa v Koncepcii nakladania s prebytočným majetkom v predošlom volebnom období zaviazali, že sa budeme snažiť čo najväčšiemu počtu našich budov opätovne vrátiť využitie – či už cez vlastné revitalizačné projekty, alebo prostredníctvom tretích strán, ktoré budú mať záujem využiť ich na verejnoprospešný účel. Takýto revitalizačný projekt už je rozbehnutý aj v budove bývalej strednej odbornej školy v susedstve Domova Márie na Povrazníku,“

vysvetlil Ondrej Lunter.

Na záver predseda BBSK dodal:

„Našou ambíciou je nevyužívaný a schátraný priestor zmeniť na nové zariadenie sociálnych služieb s kapacitou 40 miest a druhú časť objektu využiť pre nájomné bývanie. Dnes vám s potešením oznamujem, že sme v tomto projekte pokročili a 5. decembra sme získali právoplatné stavebné povolenie na obe časti tohto projektu a našou ambíciou je po odsúhlasení zastupiteľstvom žiadať o prostriedky na výstavbu zo Štátneho fondu rozvoja bývania.“

Zdroj: Lenka Štepáneková  , Foto: Marek Mačica