FOTO: Seniori v Rudlovej – Sásovej mali Vianoce 2019

SPRÁVY
1 /

Občianska rada Rudlová – Sásová I. s finančnou podporou Mesta Banská Bystrica usporiadal v utorok tradičné  predvianočné stretnutie obyvateľov  Rudlovej – Sásovej VIANOCE 2019 pre seniorov, ktoré je medzi tunajšími ľuďmi veľmi obľúbené. Záujem bol obrovský, reštaurácia Sopráno popoludní praskala vo švíkoch.

Prišli seniori a seniorky nielen zo sídliska, ale aj zo širokého okolia. Hlavná organizátorka Ľubica Buranová, predsedníčka Občianskej rady Rudlová – Sásová privítala už na 10. ročníku našich Vianoc pre seniorov viceprimátora Jakuba Gajdošíka, poslanca za náš volebný obvod Michala Škantára a predsedu občianskej rady z horného sídliska Rudlová – Sásová II. Andreja Refku.

„Robím to rada pre Vás, lebo Vy mi dávate energiu do života. Neviem si tento náš program predstaviť bez detí z Materskej školy Sásovská cesta s pani riaditeľkou Miladou Ursínyovou, ktorá nám pomáha pri všetkých akciách. Tohto roku sa nášho podujatia zúčastňuje aj Únia žien pod vedením Eriky Klobušickej a máme tu aj cezpoľných zo Strelník a Povrazníka.“

Prítomným sa prihovoril aj viceprimátor Jakub Gajdošík:

„Ja by som si dovolil poďakovať sa Ľubke Buranovej za to, že už desať rokov organizuje tú milú akciu. Je krásne, že aj po roku sa môžeme takto stretnúť a využijeme dnešné popoludnie na to, aby sme sa vzájomne porozprávali a potešili z pripraveného kultúrneho programu. Všetkým Vám želám, aby ste do Vianoc prežili kľudné obdobie, boli so svojimi blízkymi a aby ten ďalší rok bol ešte úspešnejší ako tento, nech sa Vám splní všetko, čo si želáte.“

Pani Ľubicu Buranovú potešili malým darčekom kolegyne z radov senioriek, ktoré sa jej poďakovali za to, čo pre nich celé roky na sídlisku robí. Seniori a seniorky si minútou ticha pripomenuli všetkých známych, ktorý sa za posledný rok pominuli.

Mestský poslanec Michal Škantár v mene mesta Banská Bystrica zaželal seniorom a seniorkám z Rudlovej – Sásovej krásne Vianoce a dodal:

„Želám Vám v tento predvianočný čas pokoj a radosť a keďže sa tu spolu stretávame dlhé roky, chcem sa Vám všetkým poďakovať za túto krásnu akciu a najmä jej hlavnej organizátorke Ľubke, čo si zaslúži veľký potlesk.“

Trochu neskôr kvôli pracovným povinnostiam prišiel na stretnutie aj druhý viceprimátor Milan Lichý, ktorý pozdravil všetkých prítomných a poďakoval sa za pozvanie. V kultúrnom programe vystúpili deti z Materskej školy Sásovská cesta s básničkami, spevom i tancom. Potešili všetkých prítomných, ktorí nešetrili srdečným aplauzom, od hostí  dostali malí umelci sladké darčeky.

Po škôlkaroch nasledovalo vystúpenie  Združenia autentického folklóru  POHRONCI a spoločenské posedenie pri ľudovej hudbe VRŠTEK s vianočnou kapustnicou a občerstvením.  Nechýbala ani  výstava ručných prác  Klubu  Čipôčka  v paličkovaní a prekvapenie – vianočné oblátky s anjelom pre všetkých účastníkov stretnutia.

„Som veľmi rád, že som mohol byť vo veľmi príjemnej spoločnosti. Poďakovať chcem hlavne pani Ľubici Buranovej, predsedníčke občianskej rady Rudlová – Sásová I.,  že už viac ako 10 rokov po sebe organizuje takúto veľmi vydarenú akciu, ktorou si pripomíname ľudové vianočné tradície. Všetkým ľudom želám, šťastné a veselé vianočné sviatky, aby ich strávili v rodinnom kruhu a s najbližšími príbuznými.“

povedal na záver pre náš portál predseda Občianskej rady Rudlová – Sásová II. Andrej Refka, ktorý aktívne podporuje akcie konané na najväčšom banskobystrickom sídlisku už 16 rokov. Bolo to naozaj veľmi vydarené popoludnie so seniormi z Rudlovej – Sásovej.

Autor: (tom), Foto: redakčné