FOTO: Obľúbené vernisáže amatérskych umelcov v knižnici a prednáška Soni Svorákovej

Výstava
0 /

Minulý týždeň banskobystrická Verejná knižnica Mikuláša Kováča vo svojej pobočke na Fončorde  Jilemnického sprístupnila ďalšiu výstavu z tvorby amatérskeho výtvarného umelca. V stredu 11. septembra 2019 o 16:30 hod. tu bude prednáška PhDr. Soni Svorákovej, PhD. „Umenie v premenách času“.

Vernisáž výstavy Ladislava Lakatoša „Výtvarné fikcie“

Vystavujúci autor  Ladislav Lakatoš sa narodil  v  Banskej Bystrici v ktorej žije a tvorí dodnes. V detstve sa spoznal s Milanom Šteskom, ktorý bol v tom čase výtvarný pedagóg na Základnej umeleckej škole vo Zvolene. Od neho získal mnoho podnetov inšpirácií a hlavne záľubu k výtvarnému umeniu, ktorá trvá až dodnes hoci jeho profesijné zameranie je technického smeru.

Jeho abstraktné obrazy sú dramatické, atmosférické a dynamické. Štýl maľby, známy ako „abstrakcia“, zahŕňa tempo štetcov a paletový nôž, jemné podfarbenie a odstupňovanie úprav farieb, ktorých obrazy sú zámerne nešpecifické pre žiadne miesto, alebo čas, pretože jeho cieľom je, aby sa divák vyvíjal a rozvíjal svoju predstavivosť.

Vo svojej tvorbe má veľkú túžbu stimulovať umeleckých divákov, aby preskúmali svoju vlastnú interpretáciu jeho práce. Tento proces má byť vyvážený medzi jeho tvorivou túžbou a interpretačnými činmi divákov. Umenie je v konečnom dôsledku o tomto ľudskom spojení,“

hovorí manažérka VKMK v Banskej Bystrici Soňa Šóky.

Vystavujúci autor sa riadi sa citátom francúzskeho maliara Gustava Courbeta (1819 – 1877) „Maľuj, čo vidíš, čo cítiš a čo chceš.“ Nový obraz vždy začína cez množstvo emócií, ktoré sú starostlivo zvažované a vyjadrené prostredníctvom farieb a foriem, čo ponúka divákovi priame vizuálne spojenie s jeho mysľou.

Maľbu používa, ako spôsob lepšie pochopiť ľudský stav, ku ktorému sme všetci každodenne viazaní. Jeho práca odráža vlastné myšlienky emócie a pocity. Niekedy sa obraz môže zdať pokojný a harmonizovaný, zatiaľ čo na iný deň sa tá istá scéna môže zdať búrlivá a nepoddajná.

Tvorivé aktivity Ladislava Lakatoša viedli k viacerým individuálnym výstavám. Jeho diela možno nájsť v súkromných zbierkach milovníkov umenia.

Výstavy a výtvarné sympóziá

  • Biznis Centrum  Kerametal  Office Gallery –Vianočný Art Mix 2018, Bratislava
  • Biznis Centrum  Kerametal  Office Gallery –Letný Art Mix 2019, Bratislava
  • Letný Art Mix 2019 v priestoroch Audi Exclusive Gallery Bratislava
  • Ars Peotica Neosiliensis, Banská Bystrica 2018
  • Medzinárodné sympózium,  Lehnice 2019
  • Súkromné gymnázium Mercury v Bratislave, Zadunajská 6, Bratislava – výstava organizovaná agentúrou AMYMON, s.r.o., Betliarska 22, 851 07 Bratislava

Má rád fikcie – vytváranie predstavy, ktoré pred ním vystupujú ako predmet jeho myslenia, cítenia, chcenia, obrazotvornej činnosti, alebo proces vonkajšieho sveta vnímaného ako labyrint, alebo zrkadlo iných svetov. Odborný príhovor  počas vernisáže predniesol výtvarník a sochár Pavol Štesko.

O spríjemnenie vernisáže sa svojím spevom postarala ženská spevácka skupina Hojana, ktorá spievala piesne z Rejdovej a zo Šumiaca. Báseň z vlastnej tvorby: „Kým nevyschnú moje farby“ predniesol banskobystrický básnik Miroslav Kapusta. Uvedenú výstavu si návštevníci môžu pozrieť počas otváracích hodín knižnice do 31. októbra 2019.

Prednáška Soni Svorákovej „Umenie v premenách času“

Verejná knižnica Mikuláša Kováča pozýva verejnosť  na prednášku PhDr. Soni Svorákovej, PhD. „Umenie v premenách času“,  ktorú  pripravila v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2019 v stredu 11. septembra o 16:30 hod. v pobočke Jilemnického 48 na Fončorde.

Kunsthistorička a pedagogička PhDr. Soňa Svoráková, PhD. je známa svojou bohatou publikačnou činnosťou. Pôsobí na Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici a zastrešuje odborné poradenstvo pre výtvarníkov troch generácií v Občianskom združení ATELIÉR 3G.

ATELIÉR 3G poskytuje priestor a motiváciu pre neformálne vzdelávanie členov združenia a priateľov výtvarného umenia v oblasti neprofesionálneho výtvarného prejavu a výtvarnej tvorby, rozvoj tvorivých schopností, zručnosti a kreativity neprofesionálnych výtvarníkov s podporou odborného poradenstva.

Vo svojej prednáške predstaví slohové a štýlové premeny európskeho výtvarného umenia v sociálnych a spoločenských súvislostiach od prehistorických čias až po súčasnosť Vstup je voľný.

Zdroj: Soňa Šóky, Foto: VKMK a ilustračné