FOTO: Na podujatí Pod jednou strechou na Námestí SNP prezentovalo svoju činnosť pre najzraniteľnejších 40 subjektov

SPRÁVY
0 /

Minulotýždňová jedinečná pilotná akcia Pod jednou strechou na banskobystrickom Námestí SNP nebola určená len pre ľudí s nepriaznivým zdravotným stavom. Prísť si po radu alebo sa informovať o forme pomoci mohol každý, koho problematika hendikepovaných a zdravotne znevýhodnených osôb zaujíma.

Poskytovatelia sociálnych služieb, mimovládne organizácie, verejná správa a spoločnosti s kompenzačnými pomôckami zaplnili Námestie SNP. Inštitúcie venujúce sa sociálnemu poradenstvu a podpore osobám s nepriaznivým zdravotným stavom či s ťažkým zdravotným postihnutím, informovali o formách pomoci.

Ján Nosko

Ján Nosko

„Toto podujatie si aj do budúcnosti rozhodne zaslúži našu pozornosť. Ešte predtým, ako nás zasiahla búrka, sa Námestie SNP premenilo na trh informácií pre zdravotne znevýhodnených, sprevádzaný pestrým kultúrnym programom či tvorivými dielňami. Z vlastných skúsenosti viem či už ako lekár, alebo otec, že ľudia so zdravotným znevýhodnením to v živote nemajú ľahké. Preto som rád, že sa nám podarilo zorganizovať akciu, kde pod pomyselnou jednou strechou našli najzraniteľnejšie skupiny ľudí pomoc, rady a všetky dôležité informácie,“

uviedol primátor Ján Nosko.

Súčasťou celodenného programu boli, okrem iného, aj ukážky canisterapie, ktorá využíva pozitívne pôsobenie psa na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka, ako i ukážky vodiaceho psa pre nevidiacich.

Spoločnosti poskytujúce kompenzačné pomôcky umožnili návštevníkom vyskúšať si ich priamo v praxi. Nechýbali načúvacie prístroje, neurostimulátory či zdravotnícka technika pre imobilných.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici poskytoval bezodplatne meranie cholesterolu, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – Krajské stredisko Banská Bystrica zasa  vyšetrenie zraku detí.  Podujatie dopĺňal pestrý program, počas ktorého si návštevníci mohli zacvičiť alebo zatancovať so seniormi z partnerského mesta Hradec Králové.

Banskobystrický primátor Ján Nosko sa poďakoval všetkým, ktorí sa zúčastnili akcie Pod jednou strechou či už ako klienti alebo ako organizácie. Špeciálne poďakovanie patrí Odboru sociálnych veci Mestského úradu v Banskej Bystrici, ktorý do organizácie vložil všetky svoje sily.

„Pevne verím, že Pod jednou strechou neostane len pri svojom prvom ročníku, ale naopak, stane sa neodmysliteľnou súčasťou Banskej Bystrice,“

dodal primátor Nosko.

Autor: (tom), Foto: mesto BB