FOTO: Krajský sociálny podnik začal zber prvej úrody cesnaku, chce ďalších zamestnancov

Z regiónu
0 /

Zamestnanci agrodrevinového sociálneho podniku v Rovňanoch začali v týchto dňoch so zberom prvej úrody cesnaku. Plodinu vysadili v novembri minulého roka na približne 0,8 hektára. Na tejto ploche sa podarí pozbierať 1,5 až 2,5 tony úrody, čo sú podľa špecialistu na sociálnu ekonomiku Rozvojovej agentúry BBSK Milana Vaňa dobré čísla.

„Na Slovensku sa dopestuje približne iba tretina celoročnej spotreby cesnaku, väčšina sa dováža zo zahraničia. Preto sme sa v rámci sociálneho podniku rozhodli práve pre ekologické pestovanie tejto plodiny. Našou snahou je dodávať kvalitne a zdravé potraviny do našich školských zariadení a domovov sociálnych služieb,“

priblížil Milan Vaňo.

Hlavným cieľom agrodrevinového sociálneho podniku v Rovňanoch je získavanie pracovných návykov, zvyšovanie zručností dlhodobo nezamestnaných a ich postupné zaradenie na trh práce. Od svojho vzniku, v polovici minulého roka, zamestnáva 5 zamestnancov z toho sú traja dlhodobo nezamestnaní, jeden zdravotne znevýhodnený a jeden mentor. V septembri plánuje podnik zamestnať ďalších dvoch znevýhodnených ľudí. Do piatich rokov je cieľom dať prácu 20 až 25 ľudom.

„Vidím, že náš agrodrevinový sociálny podnik je životaschopný projekt a začína sa pomaly rozširovať čo do počtu zamestnancov aj do počtu obrábaných plodín. Do tohto projektu sme išli okrem iného aj s tým, že chceme opäť zatraktívniť poľnohospodárstvo pre mladých ľudí. Aj nedávna koronakríza nám ukázala, že potravinová sebestačnosť je dôležitá téma,“

uviedol predseda BBSK Ján Lunter počas dnešnej návštevy sociálneho podniku.

Okrem cesnaku sa zamestnanci starajú aj o sad za obcou Rovňany, ktorý bol dlhé roky v nevyhovujúcom stave. Sad vznikol ešte v roku 1950 a jeho súčasťou bolo približne 1 300 stromov. Zamestnanci tu začali spolu s odborníkmi koncom minulého roka s omladzovacím rezom, ktorý bol pre obnovu stromov nevyhnutný.

„V sade plánujeme na jeseň vysadiť ďalších 500 stromov. Pôjde o jablone a hrušky s pôvodnými odrodami,“

doplnil Vaňo.

Keďže sa sad nachádza v blízkosti lesa, bude podľa jeho slov potrebné mladé stromy chrániť pred divou zverou. Z toho dôvodu pribudne v okolí sadu pletivo.

Najnovšie plánuje sociálny podnik spustiť  aj chov včiel. V úvode však pôjde najmä o odchov včelích rodín.

„Vieme, že v súčasnosti je málo včiel a ich odchov je náročný, chceme preto touto aktivitou pomôcť aj začínajúcim včelárom a uľahčiť im zakladanie nových včelstiev,“

priblížil Milan Vaňo. Postupom času má sociálny podnik v pláne výrobu včelích úľov a rámikov, ale aj samotnú produkciu medu. Z plodín je to zas pestovanie malín.

Keďže v Rovňanoch vznikol prvý agrodrevinový sociálny podnik na Slovensku, odborne spolupracuje s Národným lesníckym centrom na pestovaní drevín, Stredná odborná škola Želovce je odborným garantom pre ovocinárstvo, Spojená škola Poltár odborne zastrešuje pestovanie zeleniny a Stredná odborná škola pod Bánošom odborne garantuje chov včiel.

BBSK poskytuje pre záujemcov, ale aj pre existujúce sociálne podniky konzultácie v oblasti sociálnej ekonomiky. Ide najmä o know-how, skúsenosti v oblasti legislatívy a financií. Doteraz sa uskutočnilo vyše 100 takýchto konzultácií.

„Oslovujú nás občianske združenia, ale aj vznikajúce sociálne podniky a niekoľko obcí. Medzi nimi napríklad obec Belina pri Fiľakove, kde by tiež radi takýmto spôsobom využili svoju poľnohospodársku pôdu,“

dodal Vaňo.

BBSK vložil do fungovania agrodrevinového sociálneho podniku jednorazový vklad 74 000 eur. V nasledujúcich rokoch bude sociálny podnik hospodáriť tak, že nebudú potrebné žiadne ďalšie finančné vklady od zakladateľa.

Zdroj: Marek Mačica, Foto: BBSK