FOTO: Banskobystrický samosprávny kraj otvára unikátne Centrá práce s mládežou SPACE

Z regiónu
0 /

 BBSK s podporou ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny spúšťa projekt Centier práce s mládežou SPACE. Mladí ľudia na jednom mieste nájdu odborných pracovníkov, kariérových poradcov, psychológov, či lektorov, ktorí im ponúkajú podporu pri ich osobnostnom a  kariérnom rozvoji.

Miesto pre mladých ľudí, kde sa budú môcť rozvíjať, inšpirovať, motivovať, osobnostne rásť, aby sa v budúcnosti vedeli lepšie zamestnať a žiť plnohodnotný život. To je jednou zo základných úloh Centier práce s mládežou SPACE, ktoré dnes Banskobystrický samosprávny kraj slávnostne otvoril v priestoroch bývalej budovy SOŠ hotelových služieb a dopravy na Haličskej ceste v Lučenci a v Rimavskej Sobote v budove bývalého Coworkingu Kruháč.

Ide o unikátne centrá tohto typu na Slovensku a zároveň pilotný projekt, ktorý má za úlohu overiť tento model práce s mládežou, aby sa postupne mohol rozšíriť do celého Slovenska. V rámci pilotného projektu vznikajú ďalšie takéto centrá v Revúcej, Zvolene, Brezne, Banskej Štiavnici a v Banskej Bystrici. Centrá pôsobia pod Rozvojovou agentúrou BBSK.

„Tento projekt vznikol v kraji, kde mnohí tvrdia, že sa nič nedeje. Kde mladí ľudia nemajú dostatok príležitostí na rozvoj a končia ako nezamestnaní. My si to nemyslíme. V každom človeku je  potenciál. Každý z nás je jedinečný, no nie všetci sme ho v sebe objavili. Stretávame množstvo mladých ľudí, ktorým možno len chýbal bezpečný vzťah a priestor, partnerský prístup alebo spúšťač ich rozvoja. Preto sme sa rozhodli za podpory ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny založiť Centrá práce s mládežou SPACE,“

hovorí predseda BBSK Ján Lunter.

Súčasťou každého Centra práce s mládežou SPACE sú odborní pracovníci s mládežou, kariéroví poradcovia, psychológovia, či lektori, ktorí prostredníctvom neformálneho vzdelávania, odborného poradenstva a koučovacieho prístupu ponúkajú mladým ľuďom podporu pri ich osobnostnom a  kariérnom rozvoji. Ich práca je založená na budovaní vzťahu, individuálnej práci a partnerskom prístupe.

„Tento projekt je veľmi dôležitým doplnením vzdelávacieho systému základných a stredných škôl. Tu, v tomto bezpečnom prostredí, pod vedením mentorov, psychológov a pedagógov budú môcť mladí ľudia, žiaci a študenti, z akýchkoľvek podmienok, z akéhokoľvek prostredia získať to, čo nemohli doma. Bezpečné vzťahy, poradenstvo a hlavne víziu, čo môžu v živote dosiahnuť a dokázať,“

dodáva podpredseda BBSK Ondrej Lunter.

Centrá sú určené pre mladých ľudí od 13 do 30 rokov s dôrazom na inkluzívne začlenenie zraniteľných a znevýhodnených mladých ľudí. Služby centier môžu využiť žiaci základných a stredných škôl, absolventi, matky bez pracovných skúsenosti a bez ukončeného vzdelania, nezamestnaní mladí ľudia, súčasní a bývalí klienti Centier pre deti a rodiny, mladí z marginalizovaných rómskych komunít či utečenci z Ukrajiny.

„Mladí ľudia nájdu na jednom mieste kariérové poradenstvo, ktoré ich prevedie cestou objavenia svojho potenciálu, výberu správnej školy alebo povolania. Rozvíjať svoje digitálne a technické zručnosti môžu v Innolabbe, ktorý im poskytne základné technické vybavenie a podporu. Centrum práce s mládežou SPACE bude aj priestor, kde mladý človek môže rozvíjať svoj osobnostný rast a to pomocou organizovaných aktivít, či neformálneho a zážitkového vzdelávania. Centrá nezabúdajú aj na tých, ktorí sa nachádzajú v ťažkých životných situáciách. Súčasťou centier sú aj odborníci, na ktorých sa mladí ľudia môžu obrátiť v prípade, že vo svojom živote narazia na prekážky. Pre nich je určené odborné a psychologické poradenstvo,“

vysvetľuje Koordinátorka centier pre prácu s mládežou SPACE Lucia Sivoková.

Úlohou centier je zároveň prepájanie kľúčových inštitúcií a organizácií v danom regióne tak, aby mladí ľudia dostali na jednom mieste komplexné informácie o možnostiach ich ďalšieho rozvoja. Kraj v tomto smere na spoluprácu oslovil 403 takýchto organizácií.

Kraj zároveň spustil webovú stránku www.tvojspace.sk, kde záujemcovia nájdu všetky potrebné informácie o Centrách práce s mládežou SPACE v Banskobystrickom kraji.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vo výške 3 497 265,10 eur.

Zdroj: Marek Mačica, Foto: BBSK