Detská fakultná nemocnica tretia v hodnotení poistencov ZP Dôvera, Rooseveltka štvrtá

Zdravie
0 /

Už po 13. krát zostavovala zdravotná poisťovňa Dôvera rebríček zdravotníckych zariadení na základe vyplnených dotazníkov od svojich poistencov. Poistenci, resp. ich zákonní zástupcovia, odpovedali na otázky týkajúce sa ubytovacích služieb, stravy, prístupu zdravotníckeho personálu a komunikácie s pacientom počas hospitalizácie.

Hodnotenie nemocníc na Slovensku pacientmi Dôvery

Viac ako 7200 pacientov, ktorí sa v minulom roku liečili v niektorej zo slovenských nemocníc, poslalo Zdravotnej poisťovni Dôvera vyplnený dotazník o spokojnosti počas ich hospitalizácie. Pacienti hodnotili nemocnice ako v škole, teda známkami od 1 po 5. Priemerná dosiahnutá známka 1,64 je najlepšou za posledných päť rokov.

Štandardne boli najvyššie známky udeľované personálu za jeho starostlivosť, nasleduje spokojnosť s informovanosťou pacientov. Najprísnejšieho hodnotenie opäť dostala spokojnosť s takzvanými hotelovými službami, teda s jedlom, s ubytovaním a upratovaním.

dfnsp-bb6

„Žiadny z oslovených pacientov nehodnotil odbornosť lekárov alebo použité liečebné metódy. Avšak kvalitu ubytovania, prístup personálu a svoj subjektívny pocit zlepšenia zdravia po prepustení vie dobre posúdiť každý pacient. Subjektívna spokojnosť pacientov sa zisťuje všade na svete a je jedných z dôležitých ukazovateľov, ktorý berieme do úvahy aj pri rokovaniach s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti o platobných podmienkach,“

povedal generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan.

martin kultan

Úspech Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici

Hodnotenie sa netýkalo odbornosti lekárov, ani použitých liečebných postupov. Išlo o subjektívne pocity pacientov s uvedenými službami/prístupom. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica (DFNsP BB) sa umiestnila na 3. mieste spomedzi univerzitných a fakultných nemocníc. Zároveň je najlepšou detskou nemocnicou vo vnímaní pacientov. Hneď za ňou na 4. mieste skončila bystrická Rooseveltova nemocnica.

rooseveltova nemocnica

„Umiestnenie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica ako tretej najlepšej nemocnice spomedzi fakultných a univerzitných nemocníc na Slovensku vnímame veľmi pozitívne, s patričnou hrdosťou, radosťou, s pocitom zadosťučinenia a satisfakcie. Naše pocity sú umocnené tým, že ide o hodnotenie z pohľadu pacientov. Znamená to, že prácu, ktorú vykonávame robíme dobre, že má zmysel, a že pacienti sú spokojní. Sme naozaj hrdí, že nám v posledných rokoch patria popredné priečky uvedeného rebríčka,“

uviedol medicínsky riaditeľ DFNsP v Banskej Bystrici  MUDr. Miloslav Hanula, PhD. a ďalej pokračoval:

„Samozrejme je to pre nás aj záväzok nepoľaviť, pokračovať v tom, čo je dobré a neustále zlepšovať všetko, o čom vieme, že by sa dalo robiť ešte lepšie.  Všetkým zúčastneným ďakujeme za vyslovenie svojho názoru. Našim zamestnancom ďakujeme za ich profesionalitu, nasadenie a kus seba samého, ktorý každý deň odovzdávajú pri výkone svojho povolania.“

miloslav hanula

Poradie fakultných nemocníc v SR podľa poistencov ZP Dôvera za rok 2018

 1. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica
 2. Fakultná nemocnica J. A. Reimana Prešov
 3.  Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
 4. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
 5. Univerzitná nemocnica Martin
 6. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
 7. Národný ústav detských chorôb Bratislava
 8. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
 9. Detská fakultná nemocnica Košice
 10. Fakultná nemocnica Nitra
 11. Fakultná nemocnica Trenčín
 12. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
 13. Fakultná nemocnica Trnava
 14. Univerzitná nemocnica Bratislava

dfnsp-bb3

 

Zdroj: Jana Petríková a ZP Dôvera, Foto: ilustračné