COVID automat: Od pondelka 3. mája je okres Banská Bystrica v červenej fáze + nové opatrenia

SPRÁVY
3 /

Epidemiologická situácia sa na Slovensku vďaka spoločnej zodpovednosti zlepšuje. Ponúkame Vám prehľad praktických zmien, ktoré platia od budúceho týždňa v 10 bordových okresoch a v 69 červených okresoch, pričom okres Banská Bystrica zostáva v červenej farbe.

Regionálny COVID automat nájdete na https://www.datawrapper.de/_/qvefT/.

Zákaz vychádzania

Platí od 21:00 hod. Pravidlo je platné pre celú krajinu rovnako.

Reštaurácie

Terasy či fitnescentrá sú otvorené v zmysle rovnakých pravidiel ako sa prijali minulý týždeň.

Návštevy

Platia aktuálne pravidlá, povolili sa navyše návštevy vo väzniciach.

Testovanie

Testovanie na ochorenie COVID-19 v zmysle platného COVID-automatu sa nevzťahuje na osoby, ktoré sú minimálne 14 dní po očkovaní druhou dávkou mRNA vakcíny (Pfizer&Biontech, Moderna) alebo 4 týždne po očkovaní prvou dávkou vektorovej vakcíny (Astra Zeneca). Povinnosť testovania v zmysle platného COVID-automatu sa takisto nevzťahuje na ľudí, ktorí boli očkovaní či už mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po 1. dávke očkovania a ak táto osoba prekonala za posledných 180 dní ochorenie COVID-19.

Povolené prevádzky

Treba naďalej dodržiavala stanovené opatrenia – 1 osoba na 15 m2 a všetky protiepidemické opatrenia ako nosenie respirátora v interiéry, dôkladná hygiena rúk či predpísané rozostupy.

Školy

Priaznivá epidemiologická situácia umožňuje uvoľniť ďalšie opatrenia v školstve. Testy na Covid-19, ktorými sa žiaci a ich rodičia doposiaľ preukazovali pri návšteve školy od dnešného dňa už nie sú potrebné.

Vláda navyše schválila nové pravidlá, podľa ktorých režim bez preukazovania sa testom pri ceste do školy a späť platí aj v nasledujúcom týždni od 3. mája 2021. Vzhľadom na pozitívny vývoj epidemiologickej situácie vlád schválila nové uznesenie upravujúce zákaz vychádzania, ktoré prináša ďalšie uvoľnenie opatrení v školstve.

V bordových okresoch bude platiť od 3. mája 2021 výnimka zo zákazu vychádzania do školy bez potreby preukazovania sa negatívnym testom na ochorenie Covid-19 alebo iným dokladom, napr. o zdravotnej indikácii. Takisto aj vstup do školy bude pre deti a žiakov umožnený bez preukázania sa testom.

Rovnaká výnimka bude platiť na takúto cestu aj pre sprevádzajúcu osobu. Pri návšteve školy sa teda žiaci nebudú musieť preukazovať negatívnym testom či už svojim alebo svojho zákonného zástupcu.

Pre červené a ružové okresy nebude v obmedzenom čase platiť zákaz vychádzania od 3. mája 2021 a takisto nebude potrebné sa preukazovať negatívnym testom pri vstupe do školy. Táto výnimka navyše platí aj pre zamestnancov školy.

„Z uznesenia vlády na ktoré by mala nadväzovať aj vyhláška ÚVZ vyplývajú nové výnimky. Testovanie na školách nám ukázalo nižšiu pozitivitu žiakov než udával ÚVZ. Aj z toho dôvodu Pandemická komisia odporučila opustiť pravidelné testovanie na školách a prejsť k intervenčnému testovaniu. Budeme testovať tam, kde vznikne podozrenie alebo potvrdenie nákazy alebo kde školy požiadajú ministerstvo školstva o pomoc pri testovaní,“

uviedol minister školstva Branislav Gröhling.

Intervenčné testovanie je cielené testovanie v prípade podozrenia či potvrdenia ochorenia Covid-19.

Aktuálne vzniká Stratégia intervenčného testovania upravujúca podrobnosti, na ktorej pracujú odborníci ministerstva zdravotníctva ako aj hlavná odborníčka rezortu pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová.

Podrobné pravidlá a odporúčania pre školy, vrátane aktualizovaných manuálov pre školy (školský semafor) a prehľadných infografík zverejňuje ministerstvo školstva na svojom webe.

Zrušenie vyhradených hodín pre seniorov v obchodoch

Ďalšou novinkou v súvislosti s uvoľňovaním opatrení hygienikov je aj zrušenie hodín, ktoré sú v obchodoch vyhradené pre seniorov aj zdravotne ťažko postihnutých a ich sprievodcov. Toto začne platiť od 9. mája.

Kultúrne podujatia

Vyhláška ÚVZ SR stanovuje novú výnimku zo zákazu hromadných podujatí nad šesť osôb, od 3. mája budú povolené aj verejné kultúrne podujatia, teda divadelné, filmové produkcie, koncerty či výstavy.

„Tie sa môžu organizovať v okresoch, ktoré sú nanajvýš v II. stupni varovania, teda v tzv. červenej fáze,“

povedala hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.

Upozornila ďalej, že na tieto podujatia bude možné naplniť len polovičnú kapacitu hľadiska, pričom v červených okresoch to môže byť maximálne 200 návštevníkov v exteriéri alebo 150 návštevníkov podujatia v interiéri. Povolené budú len miesta na sedenie s dodržaným rozstupom, organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb a mať na návštevníkov telefonický a mailový kontakt aj dva týždne po podujatí.

Návštevníci sa musia preukázať platným RT-PCR/LAMP testom na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín, alebo Ag testom s platnosťou maximálne 24 hodín. Testom sa nemusia preukazovať deti do 10 rokov, zaočkovaní, resp. tí, prekonali ochorenie COVID-19 pred menej ako 180 dňami.

Podmienky organizovania kultúrnych podujatí detailne popisuje kultúrny semafor, ktorý v stredu schválila vláda.

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_200.pdf

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR, Foto: ilustračné