V Banskej Bystrici sa stretli inžinierske komory a zväzy krajín V4

SPRÁVY
0 /

Mesto pod Urpínom sa počas uplynulého víkendu stalo miestom stretnutia inžinierskych komôr a zväzov krajín V4. Tie každoročne zasadajú vždy v inej z týchto krajín. Jubilejné 25. zasadnutie bolo organizované na Slovensku.

Cieľom týchto zasadnutí je snaha o vzájomnú informovanosť o legislatívnych podmienkach pre výkon povolaní oprávnených osôb (projektant, stavbyvedúci, stavebný dozor ) v oblasti prípravy a realizácie stavieb v krajinách V4.

Prvý podpredseda Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI) Ing. Ján Petržela, ktrý viedol slovenskú delegáciu, pre náš portál uviedol:

„Nosnými témami tohoročného zasadnutia bola problematika  vzájomného uznávania autorizácie oprávnených osôb pôsobiacich vo výstavbe a procesy súvisiace  so získaním oprávnenia v jednotlivých krajinách V4. Zaoberali sme sa aj  implementáciou systémov BIM (Building Information Modeling) v reálnej praxi jednotlivých krajín V4 s hľadaním spoločnej platformy pri zavádzaní týchto systémov v spoločnom európskom priestore.“

K sprievodným aktivitám každého zasadnutia inžinierskych komôr a zväzov krajín V4 patrí aj predstavenie krajiny a regiónu, v ktorom sa zasadnutie koná. Jedným z bodov programu bola  návšteva Pamätníka a Múzea SNP v Banskej Bystrici.

„Táto stavba bola SKSI nominovaná do súťaže o stavbu storočia, ktorá je v spolupráci s českou stranou organizovaná pri príležitosti stého výročia vzniku ČSR. Pri tejto príležitosti delegácie inžinierskych komôr a zväzov krajín V4 odovzdali do rúk generálneho riaditeľa Múzea SNP pána Stanislava Mičeva pamätnú plaketu pod názvom Uznaná technická pamiatka inžinierskych komôr a zväzov krajín V4,“

povedal Ing. Vladimír Vránsky, člen predstavenstva SKSI.

Predstavitelia zahraničných delegácií prejavili úprimnú spokojnosť s celým odborným aj sprievodným programom tohto stretnutia. Ocenili krásu trojice baníckych miest – Banská Bystrica, Banská Štiavnica a Kremnica, ako aj nádhernú scenériu krajiny nášho Banskobystrického regiónu

V Banskej Štiavnici si prehliadli historické pamiatky a navštívili kaštieľ Svätý Anton s koncertom v kaplnke. V Kremnici si pozreli historické mesto a mincovňou.

Samotné zasadnutie bolo v hoteli Kaskády v Sielnici. Súčasťou programu rokovania delegácií bola prezentácia víťaza „Inžinierskej ceny 2016“, ktorou sú odmeňované najúspešnejšie diplomové práce absolventov inžinierskeho štúdia technických fakúlt v SR.  SKSI je hlavným zriaďovateľom tejto inžinierskej ceny.

Predstavitelia inžinierskych komôr V4 si pozreli  drevený artikulárny kostol v Hronseku.  ktorý je zapísaný do Zoznamu svetového a kultúrneho dedičstva UNESCO.

V rámci prehliadky mesta Banská Bystrica navštívili Múzeum SNP a historickú Radnicu na Námestí SNP. Tu v prítomnosti druhého viceprimátora Martina Turčana a generálneho riaditeľa Múzea SNP Stanislava Mičeva slávnostne podpísali spoločnú deklaráciu z 25. stretnutia.

Na záver vedúci delegácie SKSI Ing. Ján Petržela spoločne s vedúcimi delegácií inžinierskych komôr a zväzov krajín V4 skonštatovali, že toto 25. zasadnutie splnilo plánovaný účel po stránke odbornej i spoločenskej a potvrdilo vysokú úroveň vzájomnej spolupráce v rámci Vyšehradskej skupiny.

 

Autor: (tom), Foto: Viliam Hrubovčák