Banská Bystrica sa bude uchádzať o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026

KULTÚRA
0 /

Slovenská republika bude v roku 2026 hostiť titul Európske hlavné mesto kultúry (EHMK). O tento prestížny titul sa v roku 2026 budú deliť dve mestá z dvoch členských štátov Európskej únie: jedno slovenské a jedno fínske. Za Slovensko sa o titul EHMK 2026 bude uchádzať Banská Bystrica, ktorá sa už môže hrdiť titulom Európske hlavné mesto športu 2017.

Mesto pod Urpínom sa uchádza o titul EHMK druhýkrát

Od miest, ktoré titul v jeden rok dostanú, sa očakáva, že budú do určitej miery svoj program prepájať. Akcia Európske hlavné mestá kultúry sa postupne stala jednou z najambicióznejších kultúrnych iniciatív v Európe. Európske hlavné mestá kultúry predstavujú vlajkovú kultúrnu iniciatívu EÚ, ktorú európski občania pravdepodobne najlepšie poznajú a aj najväčšmi oceňujú.

Zároveň ide o jednu z najdlhšie prebiehajúcich aktivít EÚ a jeden z najväčších projektov v rámci Európy. Do roku 2020 bude vymenovaných za Európske hlavné mestá kultúry celkom 60 miest.

V roku 2015 Európske hlavné mestá kultúry oslávili svoje 30. výročie. Prvým Európskym mestom kultúry sa v roku 1985 stali Atény. (Do roku 2001 sa používal názov Európske mesto kultúry). Od roku 2001 sú každoročne zvolené dve mestá z členských krajín Európskej únie za držiteľa titulu EHMK.

O titul EHMK 2013 sa v roku 2007 už neúspešne uchádzala aj Banská Bystrica, získalo ho mesto Košice.

„Legislatívny rámec akcie EHMK na roky 2020 až 2033 umožňuje v konkrétnych rokoch (t. j. v roku 2021, 2024, 2030 a 2033) udeliť titul EHMK trom mestám. Jedným z týchto troch miest bude krajina, ktorá je kandidátskou krajinou na vstup do EÚ, potenciálnou kandidátskou krajinou alebo členom Európskeho združenia voľného obchodu a zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,“

uvádza spracovateľka materiálu do mestského zastupiteľstva Miroslava Jančová, vedúca oddelenia kultúry, športu a cestového ruchu MsÚ v Banskej Bystrici.

Prihlášku so zámerom treba odovzdať do 31. októbra 2020

Cieľom tejto akcie je zdôrazniť bohatstvo a rozmanitosť kultúr v Európe, ako aj osláviť spoločné kultúrne aspekty v Európe s cieľom prispieť k zblíženiu európskych národov a zlepšeniu vzájomného porozumenia.

Akcia u európskych občanov zvyšuje pocit spolupatričnosti k spoločnej kultúrnej oblasti a posilňuje príspevok kultúry k rozvoju miest na hospodárskej, sociálnej a urbánnej úrovni. V neposlednom rade zvyšuje medzinárodnú popularitu miest prostredníctvom kultúry a posilňuje kapacitu kultúrneho sektora a jeho prepojenia s ostatnými sektormi.

„Zmyslom projektu EHMK je posilniť príspevok kultúry k dlhodobému rozvoju miest. Najhmatateľnejšími výsledkami sú podľa celoeurópskych skúseností zdynamizovanie miestnej kultúrnej scény a posilnenie medzinárodného imidžu mesta,“

dodáva Jančová.

Držiteľ titulu EHMK v SR na rok 2026 bude v poradí druhým EHMK na Slovensku. Košice boli prvým slovenským mestom, ktoré hostilo tento prestížny titul v roku 2013 (názov víťazného projektu Košíc bol projekt Interface).

Všetky prihlášky miest uchádzajúcich sa o tento titul musia byť zaslané najneskôr 31. októbra 2020. Podľa primátora Jána Noska preto musí mesto čo najskôr kreovať široký odborný tím, ktorý pripraví atraktívnu ponuku. Zámer uchádzať sa o titul EHMK 2026 schválilo aprílové mestské zastupiteľstvo.

Zdroj: (tom) a mesto BB, Foto: ilustračné