Vladimír Sklenka: Cesta do obce Horné Pršany pri Banskej Bystrici

Tip na výlet
3 /

V okolí Banskej Bystrice sme sa už spolu vybrali do čarokrásnych kútov blízko nášho mesta – k Slovenskému malému raju s rebríkmi na Suchom vrchu, cez krásnu trasu z Malachova starobylou cestou a ortuťové bane popri Velestúre vedúcou do Kremnice. Aj medenou vyše 800 – ročnou cestou cez Tajov k tunelu na Skalke.

Horné Pršany

Dnes sa vyberieme spolu do obce Horné Pršany nad Banskou Bystricou. Horné Pršany sú starobylou obcou, ktorá jestvovala už na konci 14. storočia. Pôvodne patrila potomkom prvého banskobystrického richtára Ondreja. Neskôr sa v jej chotári vytvorila aj obec Dolné Pršany. Tá sa však so svojím chotárom v roku 1911 pripojila k obci Malachov a aj v súčasnosti je jeho súčasťou.

Na Horné Pršany sa najjednoduchšie dostaneme cestou z Radvane cez  Pršiansku terasu. Za ňou prechádzame popri vyše 200 ročnom vojenskom skladisku, kde sa uskladňoval pušný prach. Aj v období Československa slúžil tento areál pre potreby československej armády ako vojenské sklady.

Môžeme  sa tam pohodlne dostať autom, autobusom alebo aj pešo z Banskej Bystrice či Malachova. Na konci obce je upravená vynovená zóna s lavičkami, odpadkovými košmi a kde môžeme zaparkovať.Je udivujúce, aké zaujímavosti sa tu ukrývajú: novopostavená Rozhľadňa na vrchu Lažtok, praveký Veľký dolnopršiansky Hrádok (dnes už známy ako Malachovský Hrádok), Malý dolnopršiansky Hrádok, Prírodná pamiatka Kremenia s jaskyňami, Studnička s plochým kameňom na ktorom je vyrytý nápis v runovom písme.

Nápisy vysekané do skál pozdĺž turistickej cesty, ktoré pozornejšiemu oku neuniknú. Zároveň neuveriteľné množstvo pozostatkov starobylých ciest, niektoré úseky vyložené na spevnenie kamením. A nakoniec výnimočná príroda so starobylými mohutnými stromami.

Náučný chodník – Trasa Rozhľadňa

V obci Horné Pršany sú dve základné turistické trasy. Trasa k prírodnej pamiatke Kremenia a trasa k rozhľadni na Lažteku.

Malachovský hrádok

Hneď pri parkovisku na konci Horných Pršian sa nachádza rozdvojník. Jednou cestou sa len po 700 metroch môžete dostať na historickú lokalitu Malachovský hrádok, kde boli nájdené nálezy z praveku, druhou priamo na Rozhľadňu.

Už radvanský rodák, slovenský národovec  Samuel Petrikovič tu pred vyše 100 rokmi kopal a objavil kamenné, bronzové, železné praveké nástroje, hlinené črepy. Z Hrádku pochádzajú aj nálezy železných sekier a kamenných sekeromlatov.

 

Rozhľadňa na Lažteku

Keď neodbočíme na Malachovský hrádok, tak priamo stúpame po turistickej ceste smerom k rozhľadni na Lažteku. Po 200 metroch prídeme k druhej informačnej tabuli náučného chodníka. Tadeto by sme sa dostali pohodlne priamo k studničke Grófov obed k Ortútnym baniam a ponad Ortútne jazero ceste na sedlo Tri Kríže a k Velestúru, či k Hostincu a odtiaľ do Kremnice.

My však pokračujeme smerom k Rozhľadni, nájdeme tu na kameňoch vyryté rôzne znaky a skratky, množstvo starých ciest, úvozov, dokonca cestu vyloženú z kameňov okrúhliakov, ktorá sa už rozpadáva. Na vrchole nás najskôr privíta kovový telekomunikačný vykrývač vysoký 33 metrov.

Do 90. rokov 20. storočia na jeho mieste pôvodne  stála vyše 40 rokov drevená chata Zväzarmu. Nad ním bola v roku 2017 postavená drevená rozhľadňa vysoká 8 metrov. Z nej je nádherný výhľad nielen na samotnú obec Horné Pršany a Banskú Bystricu, ale aj na Poľanu a Nízke Tatry.

Na rozhľadni je umiestnená aj panoramatická fotografia s vyznačenými názvami vrchov, ktoré vidíme. Keď sa pokocháme môžeme sa vrátiť, alebo pokračovať po historickej ceste, ktorá sa tiež chodilo z Banskej Bystrice, Radvane do Kremnice. Na nej sa nachádza ďalší náš cieľ Studnička s runovým nápisom pri Kline.

Studnička s runovým nápisom pri Kline

Ako pokračujeme k k runovému nápisu  postupne nachádzame čarovnú prírodu s mohutnými stromami. Keď prídeme k veľkej čistine na jej konci sa nachádza poľovnícka drevená chata Horných Pršian s dreveným posedom a nad ňou poľovnícka postriežka. Je tu aj rozdvojenie turistickej trasy a my pokračujeme po žltej značke. Skoro sme tu zablúdili, ale nedajte sa odradiť už ste blízko cieľa.

Na strome sa nachádza pribitá tabuľa s názvom Klin, keď sa vydáte závozovou cestou po žltej značke prídete k smerovníku, že za 5 minút prídete k studničke. Ďalší rébus držte sa smeru  aký ukazuje – prekročíte znovu dobrú lesnú cestu po ktorej ste prišli a choďte ako keby do húštiny, kde nič nie je. Keď sa obzriete na ceste smerom odkiaľ ste prišli, naskytne sa Vám unikátny pohľad na Banskú Bystricu, aký by ste tam nečakali – vidíte naše mesto v pozadí so sídliskom Rudlová – Sásová a to len keď ste blízko nad studničkou.

Ak nie nevadí, môžete pokračovať po dobrej lesnej ceste ďalej a tam na strome z opačnej strany od Kremnice nájdete tabuľku, ktorá Vás ukazuje smer a informuje Vás, že za 5 minút ste pri studničke s runovým nápisom. Výsledok stojí za to. Nás tam privítalo dokonca stádo srniek.

Minulý rok na Velestúre s runovým nápisom to bol zase mohutný jeleň. Slovenská príroda je nádherná. V studničke sa nedá už napiť, ale prišli sme k vôli runovému nápisu. Na plochej skale pod studničkou ho objavujeme. Na jeho bočnej strane bol v roku 1954 vyrytý nápis „PITNÁ VODA“ . Nad runovým nápisom priamo v útrobách studničky sa nachádza kameň s vyrytým nápisom „PILZ 1872“.

Runový nápis pri studničke objavil a do verejnosti uviedol znovu slovenský národovec Samuel Petrikovič z Radvane. Svoj nález opísal nasledovne:

„Roku 1875 v lete cestujúc so svojím strýcom z Radvane cez Horné Pršany horami do Kremnice, pod samou Vysočinou nad chodníčkom narazili sme na studničku, pri ktorej ležal asi 1,5 metra veľký, na vrchu plochý, trachytový kameň. Upozornený strýcom na tenže kameň, obzrel som si ho bližšie a našiel som, že je popísaný runovým písmom, ktoré už vraj roku 1872 erárny horár Pilz z Ortút bol odhalil, a na znak toho nad studničkou do kolmo postaveného kameňa, ktorý sme tiež tam našli, svoje meno a rok vydlabal: 1872 – PILZ.“

Cieľ našej cesty bol splnený – kto by chcel môže pokračovať cez Hornú skalu a prales na sedlo Tri kríže k Velestúru, či cez Hostinec do Kremnice.  Ak nie čaká nás návrat, cestou naspäť možno nájdete tiež železnú podkovu. A pred vstupom do Horných Pršian môžete zísť do areálu prírodnej pamiatky Kremenia s  jaskyňami.

Autor: Vladimír Sklenka , Foto: autor