FOTO: Hrad Ľupča môžete navštíviť v novembri aj počas víkendov

Tip na výlet
0 /

Aj keď už skončila letná turistická sezóna, možností absolvovať zaujímavý jesenný rodinný výlet do okolia Banskej Bystrice zostalo viacero. Jednou z nich môže byť návšteva Hradu Ľupča.

Prehliadky hradu

Hrad Ľupča je otvorený počas víkendov 5.11.; 6.11.; 12.11.; 13.11.; 19.11. a 20.11. a počas sviatkov 1.11. a 17.11. Prehliadky sa konajú od 10:00 do 15:00 každú celú hodinu (posledný vstup o 15:00).

Hrad je možné navštíviť len v sprievode lektora počas komentovanej prehliadky, individuálny vstup do hradu nie je možný. Skupinu nad 10 osôb treba nahlásiť vopred. V sobotu 26.11. a v nedeľu 27.11. je hrad zatvorený.

Návštevu hradu je možné absolvovať počas pracovného týždňa, a to na základe dohovoru prostredníctvom kontaktov minimálne 1 pracovný deň vopred (na t. č. 048/4187429 a 0911580164, emailom na referent@hradlupca.sk). Informácie o otváracích hodinách sa poskytujú len v pracovnom čase (pondelok-piatok od 7:30 do 15:30 hod).

História Hradu Ľupča

Ľupčiansky hrad je národnou kultúrnou pamiatkou Stojí nad obcou Slovenská Ľupča. Ako najvyššie položená hrad­ná stavba na Pohroní v nadmorskej výške cca 440 m n. m., bol postavený na severnej strane pomerne úzkej kotliny rieky Hron, uzavretej z južnej strany svahmi Slovenského rudohoria a zo severnej strany svahmi Nízkych Tatier.

13. storočie – doba vzniku hradu

Po plienivom vpáde Tatárov, koncom prvej polovice 13. storočia (1241), sa zachovali len stavby s kamennou architektúrou (z pevného a nehorľavého materiálu, na tú dobu nedobytného útočníkmi). Po ústupe Tatárov sa tento poznatok začal, na príkaz panovníka Belu IV., uplatňovať pri stavbách hradov budovaných v polovici 13. storočia. Medzi také patril aj Hrad Ľupča, známy už od roku 1250 pod názvom Liptza.

V roku 1255 sa spomína v súvislosti s výsadnou listinou Bela IV. pre mesto Banskú Bystricu (nova villa Bystriciensis prope Lipche, r. 1255). Preto sa predpokladá, že kamenný hrad – veža, bol postavený už v prvej polovici 13. storočia, pravdepodobne na mieste pôvodného hradiska.

14. storočie  obdobie kráľov a županov

Po smrti uhorského panovníka Ondreja III. zaniká rod Arpádovcov a Hrad Ľupča, ako kráľovský majetok, často menil majiteľov. Výbojmi sa dostával do rúk šľachticov, ktorí kráľovskú držbu nerešpektovali (Matúš Čák Trenčiansky). V tomto období sa história hradu spájala s menom posledného župana Zvolenskej veľžupy, magistrom rytierom Dončom.

Jeho úzke zväzky s Ľupčou potvrdzuje listina z roku 1323. V nej pápež Ján XXII. povoľuje Dončovi dať sa pochovať do krypty chrámu v Ľupči, kde odpočívajú jeho predkov. V druhej polovici 14. storočia na hrad často prichádzajú uhorskí panovníci, Karol Róbert z Anjou a jeho syn Ľudovít Veľký, čo potvrdzujú signované listiny (Lipche).

15. storočie – veľké zemetrasenie

Po smrti Žigmunda Luxemburského bol za nového panovníka zvolený rakúsky vojvoda Albrecht. Po jeho skorej smrti začína mocenský boj o vládu v Uhorsku. V tomto období sa stáva kastelánom Hradu Ľupča komes Gregor z Korbavy.

V júni 1443 bolo v Uhorsku veľké zemetrasenie, pri ktorom bol z veľkej časti zničený aj hrad, ktorý bol Gregorom z Korbavy následne rozsiahle opravovaný a pravdepodobne rozšírený, čo potvrdzujú aj výsledky súčasného archeologického výskumu.
V roku 1490 dostal od kráľovnej Beatrix Aragónskej Hrad Ľupču, aj s panstvom, do vlastníctva Urban Dóczy z Veľkej Lúče, čím začína obdobie vlády Dóczyovcov na Hrade.

16. storočie – obdobie nepokojov

Dóczyovci sa správali veľmi svojvoľne voči svojim susedom, bez ohľadu na to, či šlo o banské mestá alebo zemanov. Bránili vo výstavbe ciest a protiprávne vyberali mýto. V roku 1517 vpadli Dóczyovci do Brezna a z veľkej časti ho vypálili a vyrabovali.

Nepokoje pretrvávali do roku 1531, kedy zvolenský kapitán Krištof  Thurn, na príkaz kráľovnej Márie, obsadil hrad a odobral ho Dóczyovcom. Hrad potom spravovala Banskobystrická komora a v roku 1572 ho preberá Pavol Rubigall, ktorý začal s jeho prestavbou. Po jeho smrti sa v roku 1595 na hrade usídlil poľský šľachtic Gašpar Tribel.

17. storočie – stavovské povstania

Stavovské nepokoje v Uhorsku sa odrážali aj na situácii Hradu Ľupča. V roku 1605 naň zaútočili povstalci Jána Bocskaya, no nedobyli ho. Pri obrane hradu padli viacerí urodzení páni, ktorých mená sú na pamätnej doske v chodbe hradu.
Počas Tőkőlyho povstania, keď cisárske vojsko ustúpilo, získal Imrich Tőkőly na čas aj Hrad Ľupču.

V druhej polovici 17. storočia bol na hrade František Wesselényi, hlavný kapitán preddunajských vojsk a po roku 1655 sa stal uhorským palatínom. Zosnoval neúspešné sprisahanie uhorských magnátov proti Habsburgovcom, no po jeho prezradení skončili niektorí z nich na popravisku.

18. storočie – strata významu hradu

Po útoku Ladislava Zábreckého (1703) vyrabovalo vojsko Františka Rákocziho II. hrad. Vtedy bol menovaný nový správca majetkov, Ján Svetan. V roku 1707 hrad pre kráľa naspäť vydobyl Viliam Loffelholz. V tomto čase tu bola umiestnená rakúska posádka a hrad slúžil ako väzenie. Celý areál spravovali nemeckí kasteláni v službách Komorského panstva.

19. storočie – zmena funkcie

V 19. storočí sa uskutočnili prestavby v klasicistickom slohu, ale význam hradu, ako centra správy oblasti, zanikal. Panstvo sa sťahovalo do novovybudovaných kaštieľov. Po požiari, v druhej polovici storočia, sa ešte pristúpilo k prestavbe, ale už len pre potreby štátneho sirotinca. V tomto čase bola pristavaná aj budova – Gizelin dom. Sirotinec, škola, ale aj Výchovný ústav pre mladistvých tu pretrvávali až do 20. storočia.

20. storočie – polyfunkčné využitie

Hrad sa stal hospodárskou budovou, v rámci čoho došlo aj k menším stavebným úpravám. V období II. svetovej vojny bol využívaný k postupu vojsk, pravdepodobne pre internáciu zajatcov.

Po vojne často menil osadenstvo: vysťahovalci, učilište a po úpravách v interiéri areálu tu bola umiestnená charita. V 80. rokoch hrad dostával do užívania Socialistický zväz mládeže a po ňom, začiatkom 90. rokov, ho preberá Krajský pamiatkový ústav Banská Bystrica.

21. storočie – nový majiteľ hradu

Hrad Ľupča, v závere roka 2002, preberá nový vlastník Železiarne Podbrezová a. s., ktorý začína s rekonštrukciou celého hradného areálu. Cieľom obnovy bolo sprístupniť širokej verejnosti hrad ako významnú kultúrno – historickú pamiatku, ktorá je úzko spätá s regiónom horného Pohronia.

Zaujímavosti

  • na hornom hrade sa nachádza do skalného brala vysekaná studňa s hĺbkou 62 metrov, z ktorej vedie úniková chodba mimo hradieb;
  • na hornom nádvorí sa nachádzajú dva bohato zdobené kamenné portály;
  • v hornom podlaží hradu sa nachádza hradná kaplnka s freskovou výzdobou a sakristia s bohato maľovaným dreveným stropom;
  • na dolnom nádvorí sa nachádza tzv. Korvínova lipa s odhadovaným vekom vyše 700 rokov, čím patrí medzi najstaršie lipy v strednej Európe;
  • nachádzajú sa tu originály sôch z roku 1725, pochádzajúce z morového stĺpu z námestia v Slovenskej Ľupči.

 

Zdroj: Hrad Ľupča , Foto: ilustračné a archív