Zo 625 601 obyvateľov žijúcich na území BBSK je 237 876 v pracovnom pomere

SPRÁVY
0 /

Vybrali sme niekoľko zaujímavých štatistických údajov v našom kraji z minuloročného Sčítania obyvateľov domov a bytov v SR týkajúcich sa ekonomicky aktívnych ľudí, dôchodcov a nezamestnaných.

Z celkových 625 601 obyvateľov na území Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktoré sú zahrnuté do Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021, je 237 876 v pracovnom pomere. Predstavuje to 38,02 %, pričom v tom nie sú započítaní pracujúci dôchodcovia. Tých je podľa údajov SODB spolu 34 046, čo je v prepočte 5,44 %.

Obidva ukazovatele za BBSK sú pod celoslovenským priemerom, kde podiel pracujúcich je 39,86 % a podiel pracujúcich dôchodcov 5,68 %. Vyplýva to z posledného sčítania obyvateľov Slovenska.

V BBSK bolo sčítaných 1 788 osôb na materskej dovolenke (0,29 %), ďalších 4 837 bolo na rodičovskej dovolenke (0,77 %). Registrovaných nezamestnaných je 36 905, čo predstavuje 5,9 %. Celoslovenský údaj je 4,25 %. Dôchodcov v BBSK podľa údajov SODB 2021 žije spolu 130 026 (20,78 %), čo je viac ako v SR (19,39 %).

Najvyšší počet ekonomicky aktívnych osôb v rámci BBSK je v okresoch Banská Bystrica (48 035, čo predstavuje 44,18 % z celkových 108 730 sčítaných obyvateľov), ďalej Zvolen, kde je 28 266 pracujúcich (42,35 % z 66 750 obyvateľov) a Detva so 12 680 pracujúcimi (40,86 % z 31 034 obyvateľov).

Najvyššie percentuálne zastúpenie pracujúcich dôchodcov je v okrese Banská Bystrica (7,02 % pri počte 7 632). Aj osôb na materskej dovolenke je najviac v Banskobystrickom okrese.

Nezamestnanosť v čase sčítania obyvateľov Slovenska bola najvyššia v okrese Revúca (10,57 % pri 4 086 osobách) a v okrese Rimavská Sobota (10,56 % pri 8 516 osobách). Najvyššie percentuálne zastúpenie dôchodcov (23,77 % pri celkovom počte obyvateľov 20 634) je v okrese Poltár.

Zdroj: ŠU SR a TASR, Foto: ilustračné