Združenie miest a obcí Slovenska vstupuje od štvrtka do štrajkovej pohotovosti

SPRÁVY
3 /

V stredu sa v Senci  zišiel mimoriadny snem Združenia miest a obcí Slovenska v reakcii na likvidačné návrhy z dielne rezortu financií pre samosprávy, ale aj kvôli dlhodobo neudržateľnému prístupu štátu voči obciam a mestám pri neriešení problémov samospráv a ich obyvateľov.

Vláda v ten istý deň  schválila návrh ministra financií Igora Matoviča plošne a trvalo zvýšiť daňový bonus na deti, prídavky a zaviesť poukazy na krúžky pre deti. Vyšší daňový bonus uberie z dane z príjmov fyzických osôb, ktorý  je hlavným príjmom samospráv na krytie bežných výdavkov.

„Snem zaviazal orgány ZMOS-u, aby pripravili štrajk, pretože bola vyhlásená štrajková pohotovosť. Práve kvôli tomu, že sa dejú veci na finančnom portfóliu, s ktorými nie sme spokojní, ktoré odmietame, lebo nás to, jednoducho, veľmi bolestivo zasiahne,“

vyhlásil predseda združenia Branislav Tréger.

Branislav Tréger

Branislav Tréger

Malo by ísť o zníženie príjmov samospráv z tejto dane o zhruba 618 miliónov eur do konca roku 2023. Ak to vo štvrtok schváli parlament, členovia ZMOS vstúpia do štrajkovej pohotovosti.

„Je to mimoriadna situácia. Vláde sme dlhodobo vysielali signály seriózneho dialógu. Poukazovali sme na problémy a prišlo na naše slová. Vláda sa tvárila, že je hluchá a slepá a má záujem iba o svoje riešenia. My sa nikomu nevyhrážame. Nevydierame. Ideme krokmi, ktoré znamenajú striktné dodržiavanie komunálnej legislatívy a zároveň dávame čas vláde, aby pochopila vážnosť situácie, ktorú spôsobila. Štát porušuje princípy samosprávy, robí si čo chce a siaha na rozpočty samospráv, obmedzuje ich na rozvoji. Robí si z nás bankomat,“

povedal Michal Kaliňák, riaditeľ ústrednej kancelárie ZMOS.

Michal Kaliňák

Michal Kaliňák

Podielové dane sa rozdeľujú v pomere 30 percent pre vyššie územné celky a 70 percent pre obce i mestá. Samosprávam tak pri stále sa zvyšujúcich nákladoch z titulu veľkého zdražovania energií, tovarov a služieb reálne hrozí zníženie dostupnosti a kvality komunálnych služieb pre občanov resp. zvyšovanie miestnych daní a poplatkov. .

V prípade Banskobystrického samosprávneho kraja by išlo o zníženie podielových daní o približne 12 miliónov eur. Pre mesto Banská Bystrica by bol výpadok daňových príjmov vo výške takmer 2 milióny eur. Mestá a obce budú mať v tejto situácii problém zabezpečiť vyrovnaný rozpočet, menšie sídla budú mať problém prežiť.

„Mimoriadny snem bol mimoriadnou reakciou na neskutočnú krivdu nielen na našom národe, ale aj na nespravodlivosť a nezáujem vlády riešiť problémy našich samospráv. Táto vláda ženie túto krajinu do záhuby. Preto vstupujeme do štrajkovej pohotovosti. Odteraz má vláda 44 dní na to, aby sa začala zaoberať požiadavkami ZMOSu schválených na dnešnom zasadnutí! V opačnom prípade 30. júna vstupujeme mestá a obce, spoločne aj s ostatnými profesijnými organizáciami, do ostrého štrajku,“

uviedol starosta najväčšej obce na Slovensku Dvory nad Žitavou Branislav Becík.

Branislav Becík

Branislav Becík

Situáciu počas štrajkovej pohotovosti  chce ZMOS vyhodnotiť koncom júna. Ak sa nič nezmení, je združenie pripravené vyhlásiť štrajk.  Do 30. júna  2022 budú pred obecnými úradmi na pol žrde stiahnuté obecné vlajky. Zároveň členovia ZMOS  prerušujú komunikáciu s ústrednými orgánmi štátnej správy.

Členmi ZMOS-u je výrazná väčšina miest a obcí na Slovensku, okrem zástupcov niektorých väčších miest, ktoré sú združené v Únii miest Slovenska vrátane Banskej Bystrice.

Predstavitelia Únie miest Slovenska podporujú prorodinnú politiku štátu, upozorňujú však, že jej opatrenia nemôžu ísť na úkor financií, ktoré majú samosprávy na zabezpečenie služieb svojim obyvateľom. Vyzvali vládu, aby hľadala prostriedky na zníženie dosahu zdražovania vo vlastných rezervách a prostredníctvom úspor v rezortoch. Na krytie zvýšených výdavkov štátu nebude stačiť vyššie zdanenie bohatých firiem, ako to avizuje minister financií, ale nemôžu zobrať peniaze aj samosprávam z podielových daní.

Richard Rybníček

Richard Rybníček

„Ak  štát zoberie peniaze samosprávam, aby dal peniaze na zvýšené benefity ľuďom, zároveň im ich však berie, keďže kráti peniaze obciam a mestám slúžiace na financovanie školských zariadení, bezpečnosti občanov, kultúry, športu a ďalších služieb,“ 

upozornil prezident Únie miest Slovenska a primátor Trenčína Richard Rybníček.

K výzve a apelu ZMOS-u sa pridáva aj združenie samosprávnych krajov SK8, ktoré hovorí o mimoriadnej situácii a výrazných zásahoch do rozpočtov samospráv. Zlepšovanie rodinnej, respektíve prorodinnej politiky vidí SK8 skôr v systémovom mieste v škôlke, kvalitnej základnej  škole, športoviskách na stredných školách, skvalitnení sociálnych služieb či lepších cestách.

Jozef Viskupič

Jozef Viskupič

„Kraje, mestá a obce sú okrem výpadku príjmov z podielových daní rovnako ohrozené infláciou, nárastom cien energií či stavebných materiálov a treba im pomôcť. V opačnom prípade tí istí obyvatelia, ktorí získajú 100 eur na daňovom bonuse, prídu o verejné služby v oveľa vyššej hodnote,“

dodal predseda SK 8 a predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.

Spolu so samosprávami sú v štrajkovej pohotovosti odborári, zdravotníci a učitelia. Zdá sa, že pri takejto vládnej politike, ktorej nedôveruje viac ako tri štvrtiny obyvateľov, bude pomaly štrajkovať celé Slovensko…

Autor: (tom), Foto: ilustračné