Združenie K8 v Banskej Bystrici: Systém financovania samospráv a včasná komunikácia sú pre mestá kľúčové

SPRÁVY
1 /

V dňoch 13. a 14. novembra 2023 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo rokovanie Združenia K8. Jednou z tém stretnutia bola aj voľba predsedu na ďalšie obdobie, ktorým sa stal primátor Košíc Jaroslav Polačeka jeho podpredsedom bude Marek Hattas z Nitry.

Najdiskutovanejším bodom bolo financovanie samospráv v kontexte výpadkov v príjmoch a negatívnych ekonomických prognóz Vlády SR. Primátori všetkých ôsmich  krajských miest sa zhodli na tom, že zvyšovanie daní a poplatkov je pre mnohé samosprávy nevyhnutný krok.

Primátori krajských miest na bystrickej Radnici

Primátori krajských miest na bystrickej Radnici

Programové vyhlásenie vlády bolo hlavým predmetom pondelkového i utorkového rokovania zduženia K8. Primátori krajských miest sa zaoberali aktuálnymi problémami, ktoré sú v jednotlivých samosprávach identifikované a je nutné ich riešiť.

„V dokumente sa nachádzajú opatrenia, ktoré môžu mať pozitívne vplyvy na samosprávy pre jednotlivé oblasti, avšak treba povedať, že sú to naozaj veľmi všeobecné vyjadrenia. Potrebujeme sa dostať do problematiky a poznať vecnú stránku. Aj preto bude našou úlohou po prijatí programového vyhlásenia parlamentom naplánovať sériu stretnutí, na ktorých budeme o konkrétnych krokoch vzájomne komunikovať,“

hovorí primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.

Ján Nosko

Ján Nosko

Všetky slovenské samosprávy momentálne zostavujú svoje rozpočty na rok 2024 a odhadujú príjmy, s ktorými budú hospodáriť. Nastavujú, aký rozsah služieb budú môcť poskytovať svojim obyvateľom, a aké investície budú môcť realizovať.

Po predchádzajúcich zásahoch minulých vlád, ale aj vplyvom inflácie a negatívnych ekonomických prognóz je zrejmé, že zachovanie súčasnej úrovne služieb bude možné len za predpokladu zvýšenia daní a poplatkov.

„Faktom je, že nie len krajské mestá, ale aj väčšina ostatných, ktoré sú súčasťou Únie miest Slovenska, sa budú musieť vysporiadať so zložitou finančnou situáciou. Ak by sme nepristúpili k tomuto opatreniu, nedokázali by sme poskytovať služby pre našich obyvateľov ani v dostatočnej kvalite, ale ani kvantite. Je však dôležité povedať, že zvýšenie daní nie je len rozhodnutím samotného primátora. Téma bude diskutovaná v rámci náročných rokovaní aj s mestskými poslancami, takže uvidíme, akou cestou sa rozhodnú ísť. Avšak ekonomika je neúprosná a čísla nepustia,“

objasňuje Richard Rybníček, primátor mesta Trenčín.

Richard Rybníček

Richard Rybníček

Banská Bystrica pristúpila k zvýšeniu daní či poplatkov vlani a Trnava v roku 2020. Dnes sa na nepopulárne opatrenia pripravujú aj ostatné mestá. Iným spôsobom totiž nie je možné zostaviť vyrovnaný rozpočet na budúci rok, ktorý je pre rozvoj samospráv kľúčový.

„Na negatívne dopady legislatívy na naše rozpočty sme upozorňovali v minulosti opakovane. Veríme, že situácia s prijímaním rozhodnutí v neštandardnom legislatívnom procese či v skrátených konaniach, no najmä bez analýz finančných dopadov na naše mestá a obce, sa už viac nebude opakovať. Práve naopak, dúfame, že po nástupe novej vlády sa opäť staneme rovnocennými partnermi štátu a s jednotlivými rezortmi budeme môcť viesť konštruktívnu, no predovšetkým slušnú diskusiu,“

uzatvára banskobystrický primátor  Nosko.

K8 v Banskej Bystrici

K8 v Banskej Bystrici

Zdroj: Dominika Adamovičová   mesto BB, Foto: mesto BB