Zásahový tím odstránil problémového medveďa z Mikuláša, vláda navrhuje zákon o riešení situácie v intravilánoch

SPRÁVY
1 /

Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (Zásahový tím ŠOP SR) v utorok 26. marca vo večerných hodinách po dôkladnej identifikácii usmrtil problémového jedinca medveďa hnedého, ktorý nedávno útočil na obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš. K eliminácii 3-ročnej samice s váhou takmer 70 kg došlo na lokalite medzi obcami Iľanovo a Závažná Poruba, v okrese Liptovský Mikuláš.

Nebezpečnú šelmu usmrtili

Útočiaci jedinec bol počas včerajšej nočnej hliadky presne identifikovaný na základe informácií špecializovaného softvéru, ktorý využívali hliadkujúce drony vybavené najnovšou technológiou, profesionálnou termovíziou a nočným videním. Najdôležitejšou úlohou zasahujúcich dronov bol zber dát a získanie a vyhotovenie dostatočne kvalitnej fotografickej a videodokumentácie.

Dron

Dron

Špeciálny softvér porovnával fotodokumentáciu útočiacej medvedice z Liptovského Mikuláša so snímkami, ktoré boli zhotovené počas viacerých sledovaní tohto jedinca.

Drony vyhodnocujú fyziologické parametre sledovaného živočícha, čo umožnilo Zásahovému tímu ŠOP SR presnú identifikáciu a úspešnú elimináciu problémovej medvedice. Túto technológiu identifikácie využil Zásahový tím ŠOP SR po prvýkrát.

Medvedica v uliciach Liptovského Mikuláša

Medvedica v uliciach Liptovského Mikuláša

Medvedica v nedeľu 17. marca vnikla do mesta Liptovský Mikuláš zo severnej strany, Západných Tatier, konkrétne z lokality Nincov Háj. Počas nedele napadla v centre mesta 5 osôb vo veku od 10 do 72 rokov, pričom po preplávaní rieky Váh unikla do lokality medzi obcami Ploštín a Iľanovo. Následne po udalosti bol mestom zriadený krízový štáb.

S cieľom eliminovať útočiaceho medveďa a zabezpečiť bezpečnosť obyvateľstva, Zásahový tím ŠOP SR v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš a ďalšími bezpečnostnými zložkami a partnermi, vrátane Policajného zboru Slovenskej republiky, Mestskej polície Liptovský Mikuláš, členov Stráže prírody z Tatranského národného parku a Národného parku Nízke Tatry, ako aj zástupcov príslušných poľovníckych združení, organizovali v meste a jeho okolí 24-hodinové hliadky.

Zásahový tím ŠOP SR

Zásahový tím ŠOP SR

Efektívna spolupráca všetkých zapojených zložiek je výsledkom nedávno publikovaného Manuálu pre ochranný odstrel medveďa hnedého v SR, ktorý ŠOP SR pripravila v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR na základe širokého konsenzu zapojených partnerov.

Zásahový tím ŠOP SR  ukončil v predmetnom území 24-hodinové hliadkovanie. Život a pohyb v meste ako aj jeho okolí je bezpečný. V prípade potreby je však tím pripravený okamžite zasiahnuť. Funguje v pohotovostnom režime na celom území Slovenska. ŠOP SR zároveň vyzýva obyvateľov, aby v prípade spozorovania medveďa v intraviláne alebo jeho bezprostrednej blízkosti oznámili túto skutočnosť na existujúce čísla tiesňového volania 112, prípadne 158 a 155.

Viac informácii o činnosti Zásahového tímu ŠOP SR nájdete aj na https://zasahovytim.sopsr.sk/.

Vláda schválila ústavný zákon o riešení situácie s nebezpečnými medveďmi v intravilánoch

Vláda SR na svojom stredajšom výjazdovom rokovaní v Galante schválila návrh ústavného zákona, ktorý má riešiť situáciu so zvýšeným výskytom medveďov v intravilánoch a bezpečnostné riziká s tým súvisiace. Predseda vlády Robert Fico o tom informoval po rokovaní kabinetu.

„Týmto zákonom sa stanovujú podmienky, pri splnení ktorých možno pristúpiť k odstrelu. Tie podmienky sú postavené tak, že v nejakom rozumnom čase budeme vedieť tento problém vyriešiť,“

uviedol premiér Robert Fico.

Robert Fico

Robert Fico

Minister životného prostredia Tomáš Taraba upresnil, že zákon umožňuje v okolí miest a obcí vytvoriť 500-metrovú bezpečnostnú zónu:

„Pokiaľ sa do tejto zóny dostane medveď, je jasné, že výrazne stratil plachosť a zvyšuje sa riziko stretu s človekom. Ak sa bude medveď nachádzať v tejto zóne, bude možné pristúpiť k jeho likvidácii bez správneho konania. Odstrel budú môcť vykonať nielen členovia zásahového tímu, ale aj poľovníci, policajti, v národných parkoch aj ich správcovia,“

Taraba zdôraznil, že návrh je „absolútne právne čistý“. Načasovanie návrhu vysvetlil tým, že prichádza čas prebúdzania sa medveďov zo zimného spánku a ich vyššej koncentrácie v okolí sídiel.

Tomáš Taraba

Tomáš Taraba

„Ústavným zákonom to dávame preto, aby to mimovládky nemohli zastaviť na ústavnom súde,“

dodal minister Taraba, ktorý sa chce stretnúť s predsedom Národnej rady Petrom Pellegrinim a dohodnúť sa  s ním na prípadnom mimoriadnom rokovaní parlamentu o vládnom návrhu.

Návrh ústavného zákona o ochrane pred útokmi chráneného živočícha má podľa predkladacej správy najmä vytvoriť jednotný právny rámec, ktorým sa ustanovia osobitné výnimky, keď je potrebné, aby ochrana medveďa hnedého ustúpila vyššiemu celospoločenskému záujmu, a to ochrane života a zdravia človeka. Reaguje primárne na opakujúce sa situácie, keď bol výskyt medveďa hnedého zaznamenaný v husto osídlených oblastiach či katastrálnych územiach obcí. Predkladatelia navrhujú, aby bol účinný dňom vyhlásenia. Poslanci Progresívneho Slovenska sa už vyjadrili, že budú proti…

Zdroj: ŠOP SR a TASR , Foto: Zásahový tím a  ilustračné