Začala sa výstavba trojkilometrového úseku R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča

SPRÁVY
6 /

Národná diaľničná spoločnosť odštartovala prvú etapu stavebných prác cesty R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, ktorá predstavuje viac ako trojkilometrový úsek. Tento úsek  vyrieši kapacitný problém cesty I. triedy a kritický stav mostov.

V rámci výstavby sa vybuduje aj potrebná mimoúrovňová križovatka Šalková. Nová trasa sa zo západnej strany prepojí s predchádzajúcim úsekom rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – severný obchvat.

Pred samotnou výstavbou je potrebné zamerať sa na inžinierske siete, zriadiť prístupy a lokálne vstupy na stavenisko. Nasledovať bude archeologický a pyrotechnický prieskum, odhumusovanie, ako aj preložky vodovodov, plynovodov či vedení elektrického napätia.

Výstavba bude náročná z hľadiska organizácie dopravy, pretože v trase aktuálnej cesty prvej triedy I/66 sa bude stavať ďalší úsek R1. Z tohto dôvodu bude potrebná preložka cesty I/66 a spustenie dopravy v novej trase.  Mestská časť Šalková  získa bezpečné mimoúrovňové napojenie na rýchlostnú cestu R1, vrátane výstavby nového mosta cez rieku Hron, ktorý bude slúžiť aj obyvateľom okolitých obcí.

Realizácia celého projektu zahŕňa 12 mostov, mimoúrovňovú križovatku Šalková. V rámci výstavby sa premiestni takmer 880 tisíc kubíkov materiálu na zrealizovanie násypov. Celková výška prác predstavuje sumu zhruba 87 miliónov eur. NDS odhaduje trvanie stavebných prác na 32 mesiacov.

Predĺženie rýchlostnej cesty R1 po Slovenskú Ľupču je jeden z najdôležitejších dopravných projektov štátu v našom regióne. Okrem toho, že vybudovanie tejto dopravnej stavby je základným predpokladom pre uskutočnenie severojužného prepojenia zo Slovenskej Ľupče cez Hiadeľské sedlo s vyústením za Donovalmi v smere na Ružomberok, prináša množstvo ďalších benefitov pre motoristov.

Autor: (tom), Foto: ilustračné