Výskyt ochorení svedčí o nastupujúcej chrípkovej sezóne

SPRÁVY
0 /

Zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení (ARO) v Banskobystrickom kraji v medzitýždňovom porovnaní o 25 percent svedčí o tom, že sa blíži chrípková sezóna.

chripkaParadoxne po minulotýždňovom enormnom zvýšení počtu chrípkových ochorení až o 161 percent, je ich výskyt tentoraz nižší o 13 percent. Rovnaký obraz nám poskytujú aj medziročné porovnania. Výskyt ARO sa o tretinu zvýšil, ale výskyt chrípky je o tretinu nižší, ako v rovnakom období vlaňajška. Výraznejší nárast akútnych respiračných ochorení je podľa odborníkov ideálny na venovanie sa prevencii. Počnúc zvýšenou pozornosťou hygiene prostredia, hlavne rúk, rovnako doma, ako aj v školských a predškolských zariadeniach, cez zvýšenú konzumáciu prírodných vitamínov, obsiahnutých v zelenine a ovocí, až po plánovanie očkovanie proti sezónnej chrípke. Odporúčané obdobie očkovania vychádza z toho, že imunita po podaní vakcíny vydrží do pol roka a chrípková sezóna trvá zvyčajne do polovice apríla. Ak chceme, aby protilátky vydržali hlavne v jarných mesiacoch kedy často chrípka kulminuje, tak odborníci odporúčajú dať sa zaočkovať v druhej polovici októbra, či v novembri.
V Banskobystrickom kraji, v ktorom údaje o výskyte týchto ochorení pravidelne monitoruje Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, predstavuje aktuálna chorobnosť na ARO 1123 prípadov a na CHPO 91 prípadov na 100 tisíc obyvateľov. Podklady na analýzu aktuálneho stavu vo výskyte týchto ochorení zaslalo hygienikom 43 percent všeobecných lekárov pre deti a dorast a 35 percent všeobecných lekárov pre dospelých z celého Banskobystrického kraja. Najvyššia chorobnosť na ARO je v okresoch Veľký Krtíš, Banská Bystrica, Brezno a Revúca, chrípkové ochorenia sa zas najviac šíria opäť v okrese Veľký Krtíš, ale aj v Poltári, Banskej Štiavnici a Banskej Bystrici. Najviac postihujú vekovú skupinu 0- až 5-ročných detí, kde chorobnosť na ARO je až 4010 prípadov na 100 tisíc obyvateľov. Vysoká chorobnosť na akútne respiračné ochorenia je však aj medzi žiakmi základných a stredných škôl. Rovnaká tendencia chorobnosti je aj v prípade CHPO. Komplikácií je v porovnaní s uplynulým týždňom podstatne menej a predstavujú len 0,7 percenta z celkového počtu chorých.

Zdroj: M. Tolnayová (RÚVZ)