Vyšehradské mládežnícke fórum v kontexte významných výročí opäť v srdci Slovenska

SPRÁVY
0 /

V Banskej Bystrici sa tento rok už ôsmykrát stretnú mladí akademici a odborníci z krajín V4 na Vyšehradskom mládežníckom fóre 2019. Tak, ako aj minulý rok, sa v spolupráci s partnerskými organizáciami Euroatlantického centra uskutočnili v hlavných mestách krajín V4 sprievodné podujatia, ktoré nadviazali na obsahovú stránku projektu.

VYF 2019 vyvrcholí trojdňovou konferenciouv dňoch  4. až 6. decembra 2019 na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Aj nad 8. ročníkom VYF prevzal záštitu minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák.

VYF 2019 otvorí slávnostná recepcia, ktorá sa uskutoční v prvý deň konferencie. Hlavný program druhého dňa konferencie úvodným prejavom otvorí riaditeľ STRATPOLU Jozef Zekucia. Do panelovej diskusie svojimi poznatkami o významných výročiach Organizácie Severoatlantickej zmluvy, ktoré si v roku 2019 pripomíname, prispejú rečníci z členských krajín Vyšehradskej skupiny.

„Na panelovú diskusiu s názvom 70 rokov NATO vo svete a 20 rokov v regióne strednej Európy nadviažu jednotlivé workshopy, na ktorých sa budú participanti pod vedením mladých lídrov a odborníkov snažiť o vypracovanie jednotných stanovísk a odporúčaní slúžiacich na prehĺbenie budúcej spolupráce nielen medzi jednotlivými krajinami Vyšehradskej skupiny, ale aj medzi partnerskými štátmi,“

hovorí programový koordinátor Euro – Atlantic Center  Vladimír Šoltýs.

Piatkový program bude prebiehať formou celodennej simulácie zasadnutia Severoatlantickej rady zameranej na problematiku týkajúcu sa strategickej koncepcie  NATO 2020. Participanti budú reprezentovať jednotlivé delegácie členských štátov NATO, ktorých úlohou bude pripomienkovať smerodajný dokument najväčšej bezpečnostnej regionálnej organizácie na svete.

Simulácia bude prebiehať v Centre krízového riadenia (CEKR) na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, špeciálne prispôsobenom práve na takýto druh podujatí.

Ďalšou kultúrno – edukačnou časťou programu bude spoločná prehliadka exteriérov a múzea Španej Doliny. V rámci kultúrneho večera, ktorého súčasťou bude tradičné jedlo, sa participanti oboznámia so slovenskými tradíciami.

Vyšehradské mládežnícke fórum je projekt organizovaný Euroatlantickým centrom vspolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Ôsmy ročník Vyšehradského mládežníckeho fóra sa uskutoční vďaka podpore Sekcie verejnej diplomacie NATO, Medzinárodného vyšehradského fondu, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Banskobystrického samosprávneho kraja a Mesta Banská Bystrica.

Zdroj: EAC, Foto: ilustračné