„Vylamovanie otvorených dverí“ petíciou o zákaze hazardu v meste

SPRÁVY
0 /

Krátko po minuloročných regionálnych voľbách sa v Banskej Bystrici zmenili billboardy jednej z neúspešných kandidátok na krajskú poslankyňu. Tentoraz pod hlavičkou Aliancie nezávislých po vzore Bratislavy bojuje petíciou za úplný zákaz hazardu v našom meste.

Iniciatíva „do krajnosti“

Okrem nových billboardov na webovej stránke mimovládnej neziskovej organizácie Aliancia nezávislých, sme našli petičný hárok s týmto textom:

Podpísaní obyvatelia mesta Banská Bystrica, ktorí dosiahli 18 rokov veku, vzhľadom na to, že na území Banskej Bystrice dochádza k narušovaniu verejného poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier, touto petíciou žiadame Mestské zastupiteľstvo mesta Banská Bystrica, aby prijalo všeobecne záväzné nariadenie, ktorým bude ustanovené, že hazardné hry podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e) a i) zákona  č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov nie je možné prevádzkovať na území mesta Banská Bystrica.“

Okrem textu petície neexistuje k tejto iniciatíve žiadna dôvodová správa s argumentmi potvrdzujúcimi reálnu existenciu problému s hazardom v meste Banská Bystrica, ktorý by narúšal verejný poriadok a bolo ho potrebné riešiť jeho úplným zákazom.

Obzvlášť keď novela č. 386/2016 Z. z. Zákona o hazardných hrách sprísňujúca podmienky prevádzkovania a kontroly hazardných hier vrátane zavedenia registra vylúčených osôb nadobudla účinnosť 1. januára 2017.

Novelizované znenie § 35 ods. 24 zákona nadobudlo účinnosť 1. januára 2018  a stanovuje min. počet výherných prístrojov v herni na 12 (Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení účinnom od 01.01.2018). Ministerstvo financií pripravuje tento rok ďalšiu novelu zákona, ktorej cieľom bude úprava prístupu k regulácii online hazardných hier.

Aktuálna legislatívna situácia na Slovensku je teda taká, že zákon v dostatočnej miere reguluje hazard a umožňuje účinnú kontrolu hazardných hier. Výnimkou je Bratislava, ktorej zastupiteľstvo vlani schválilo sporné všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o plošnom zákaze hazardu na svojom území a toto skončilo na súde.

K tejto situácii sa vyjadril majiteľ českej skupiny herného priemyslu SYNOT Ivo  Valenta:

„Samozrejme, rešpektujeme rozhodnutie štátu, podľa ktorého zostanú herne a kasína v konkrétnych budovách. Sprísnenie je veľké a prinesie významnú reguláciu. O to nezmyselnejšie je, aby Bratislava zakázala hazard plošne vrátane kasín. Nech radšej mesto počká, aký efekt bude mať novela zákona. Ak budú herne aj naďalej tam, kde ich mesto nechce, môže sa dohodnúť s prevádzkovateľmi, aby odišli sami a našli si miesta, kde budú môcť fungovať. Ak by to nešlo, stále môžu využiť čiastočné obmedzenia podľa druhu umiestnenia.“

Hazard v Banskej Bystrici je pod kontrolou

O hazarde na základe informatívnej správy rokovalo banskobystrické mestské zastupiteľstvo naposledy v roku 2016. Podľa predloženej informatívnej správy sa v našom meste pred dvomi rokmi nachádzalo 493 hracích zariadení (433 videolotérií, 53 výherných prístrojov a 7 elektromechanických ruliet). Na základe dohody s prevádzkovateľmi herní sa ich počet nerozširuje. Naopak, po nadobudnutí účinnosti novely zákona ich môžu prevádzkovať iba väčšie špecializované firmy, takže počet miest napríklad v pohostinstvách s menším počtom hracích prvkov značne poklesol.

Mesto je oprávnené vydávať individuálne povolenia na výherné prístroje na svojom území, pričom licencie na ostatné druhy hracích zariadení vydáva Ministerstvo financií SR.  Avizovanú petíciu by muselo podpísať minimálne 30 percent občanov, aby sa ňou zaoberalo zastuiteľstvo. Pre zaujímavosť mesto dostáva za prevádzku hracích automatov administratívne poplatky, ktoré spolu s ďalšími poplatkami predstavujú v príjmoch mestského rozpočtu na tento rok čiastku 422.000 eur. Zoznam herní je verejne prístupný na internete.

Zástupca prednostu mestského úradu JUDr. Juraj Džmura upozorňuje, že petícia je de facto sťažnosťou občanov na narušovanie verejného poriadku. Žeby však práve hazardné hry pod kontrolou štátu  narúšali verejný poriadok v našom meste, sa doposiaľ reálne nepotvrdilo. Preto mestské zastupiteľstvo doposiaľ nevidelo  dôvod na prijatie VZN v tejto veci. Problém hazardu dostatočne rieši platná legislatíva SR.

Spýtali sme sa zástupcu náčelníka Mestskej polície v Banskej Bystrici Mgr. Pavla Slováka, či v súvislosti s herňami a ich prevádzkovaním zaznamenali v posledných rokoch nejaké významnejšie prípady narušenia verejného poriadku:

„Mestská polícia nie oprávnená vstupovať do herní či prevádzok s hracími zariadeniami, to prináleží príslušníkom PZ alebo Finančnej správe. Príslušníci MsP zasahujú len v prípade narušenia verejného poriadku alebo spáchania priestupku. Minulý rok však v herniach na území nášho mesta k žiadnemu incidentu nedošlo.“

Na základe uvedeného nevedno, čo vedie Alianciu nezávislých k otvoreniu a propagácii témy plošného zákazu hazardných hier v Banskej Bystrici. Vecné dôvody zatiaľ zjavne neexistujú a v našom meste  neprebehl ani širšia spoločenská diskusia k tomuto problému, ktorá by ho nastolila. Iba ak by išlo o politiku. Najbližšie voľby primátora a poslancov mestského zastupiteľstva budú koncom tohto roka…

Autor: (tom), Foto: ilustračné