Vláda schválila nové výnimky zo zákazu vychádzania platné od 19. apríla

SPRÁVY
2 /

Vláda SR na svojom piatkovom zasadnutí schválila niektoré nové výnimky zo zákazu vychádzania, pričom posledné predĺženie núdzovému stavu platí do 28. apríla 2021. Zároveň Úrad verejného zdravotníctva SR upravil resp. vydal nové vyhlášky týkajúce sa protipandemických  opatrení platných od pondelka 19. apríla 2021.

Výnimky počas trvania núdzového stavu

Medzi nové výnimky zo zákazu vychádzania patrí cesta do prírody a na individuálnu rekreáciu aj medzi okresmi s podmienkou negatívneho testu nie staršieho ako 7 dní iba v prípade, ak ide o okres v IV. stupni varovania (čierna farba).

Ako sme už informovali, od pondelka 19. apríla sa sprístupnia obchody a služby, múzeá, galérie, knižnice, zoologické, botanické záhrady, plavárne. Otvárajú sa aj kurzy autoškôl, kostoly s bohoslužbami, plavárne a športoviska. Väčšina nových výnimiek zo zákazu vychádzania je podmienená negatívnym testom.

Zákaz vychádzania stále platí v čase od 5:00 hod. do 1:00 hod. nasledujúceho dňa. Prísnejšie podmienky sú počas noci v čase od 20:00 do 1:00 až do konca núdzového stavu, ktorý bol predĺžený  do 28. apríla Zákaz vychádzania naďalej neplatí medzi 1:00 až 5:00 hod.

Medzi výnimkami je cesta do maloobchodných predajní či prevádzok, múzea, galérie, knižnice, zoologickej či botanickej záhrady, plavárne, ale aj na kurz a praktickú výučbu v autoškole. Všade by ste sa mali preukázať negatívnym testom nie starším ako 7 dni. Bez testu od 5:00 do 20:00 hod. nakúpite iba potraviny, drogériu, lieky či pohonné hmoty.

Ruší sa povinná prácu z domu (home office) tam, kde to nbolo možné. Určenie tejto formy práce zostane na rozhodnutí zamestnávateľa. Na cestu do zamestnania je naďalej potrebné potvrdenie s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce. Zamestnanci škôl potrebujú najviac 7-dňový negatívny test.

Pri ostatných zamestnaniach záleží platnosť testu od zaradenia okresu podľa COVID automatu. V IV. alebo III. stupni varovania platí max.  sedemdňový, v II. stupni varovania 14-dňový a v I. stupni varovania 21-dňový negatívny test.

Očkovanie ako alternatíva k negatívnemu testu alebo prekonaniu covidu

Alternatívou k negatívnemu testu resp. potvrdeniu o prekonaní covidu bude očkovanie. Zmeny vo vyhláške reflektujú na zmeny stanovené v uznesení vlády SR (aj keď odporúčanie pandemickej komisie  v tomto bode sa nedopatrením nepremietlo o vládneho uznesenia, čo vláda napraví na najbližšom zasadnutí v stredu), a to nasledovne:

Náhradou testu bude tiež potvrdenie o prekonaní ochorenia nie staršie ako 90 dní, pričom  jeho platnosť sa predlžuje z troch mesiacov na 180 dní. Výnimku z povinného testu majú tiež osoby, ktorým ho zdravotný stav alebo kontraindikácia neumožňuje absolvovať.

Výnimka týkajúca sa očkovania proti COVID-19 upravila niektoré možnosti. Zákaz vstupu do prevádzok a zákaz vstupu zamestnancov na pracovisko sa nebude vzťahovať ani na:

  • Osoby po druhej dávke mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
  • Osoby po prvej dávke vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
  • Osoby po prvej dávke vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID – 19,

Uvedené platí pre vstup do prevádzok aj pre vstup zamestnancov do priestorov zamestnávateľa. Vyhláška ďalej reflektuje na uznesenie vlády SR v zavedení výnimky pre vstup do zariadení za účelom na účasti na bohoslužbe a individuálnej duchovnej starostlivosti. Návšteva týchto zariadení nie je podmienená preukazovaním sa negatívnym výsledkom testu. Ostatné ustanovenia vo vyhláške ostávajú v platnosti v doterajšom znení.

Detailné pravidlá pre otvorenie prevádzok či realizáciu hromadných podujatí, vrátane športu, upraví vyhláška ÚVZ. Vláda SR uložila hlavnému hygienikovi Jánovi Mikasovi vydať túto vyhlášku bezodkladne.

Ján Ferenčák

Ján Ferenčák

Primátor Kežmarku a poslanec NR SR za HLAS-SD Ján Ferenčák si všimol, že vláda prijala rozdielne uznesenie, ako odporúčala pandemická komisia:

„Vláda na svojom zasadnutí prijala rozdielne odporúčania ako odporúčala pandemická komisia. Vznikol tak problém, ktorý sa týka niekoľko desiatok tisíc ľudí, ktorých núti štát sa pravidelne testovať, keďže im skončila výnimka.  Pandemická komisia odporučila 180 dni po prekonaní COVID sa testovať, vláda ponechala 90 dní. Je to chaos a neporiadok v priamom prenose.“

Takto sa podľa Ferenčáka  neriadi štát a nevie si predstaviť, že by sa tak správali a riadili svoje obce a mestá samosprávy.  Z Úradu vlády na poslednú chvíľu prišla informácia, že v stredu na rokovaní to napravia…

Nové vyhlášky:

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_175.pdf

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_176.pdf

https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/vyhlaska_186.pdf

https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/vyhlaska_187.pdf

Ján Mikas

Ján Mikas

Zdroj: (tom) a ÚVZ SR , Foto: ilustračné