Vláda rozhodla o zvýšení platov učiteľov od 1. januára 2020

SPRÁVY
0 /

Na stredajšom rokovaní vlády SR ministri schvaľovali nariadenie, ktorým sa v nadväznosti na novelizáciu zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a v súlade s Programovým vyhlásením vlády zvýšia platy učiteľov o 10 percent,

Ministerka školstva Martina Lubyová v predloženom návrhu uviedla:

„Cieľom návrhu nariadenia je zvýšiť platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ako aj učiteľom vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov o 10 percent s účinnosťou od 1. januára 2020, tak ako bolo dohodnuté v kolektívnej zmluve.“

Pedagogickí a odborní zamestnanci napríklad v platovej triede štyri pracovnej triedy jeden dosiahnu platovú tarifu vo výške 738,50 eur. V deviatej platovej triede pracovnej triedy dva dosiahne tarifa výšku 1336 eur mesačne.

Od 1. januára 2020 by sa mali zmeniť aj platové tarify učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov. Tí by v platovom stupni jeden s počtom rokov praxe do dvoch v platovej triede šesť mali zarobiť 807,50 eura. Najvyššia suma je v platovom stupni 14 s počtom rokov praxe nad 40 a v platovej triede 11. Suma tu dosahuje výšku 1 706 eur.

Premiér Peter Pellegrini k zvyšovaniu platov učiteľov povedal:

„Postupne smerujeme k želanému cieľu, aby sa plat pedagóga približoval k priemernému platu vysokoškolsky vzdelaného človeka. Ešte to niekoľko rokov potrvá, ale trajektória je správna. Od 1. septembra sa zvýšili platy nastupujúcim pedagógom, pretože potrebujeme motivovať mladých ľudí, aby išli vykonávať pedagogické povolanie. Od januára 2020 sa opäť zvýšia platy pedagogických pracovníkov o desať percent.“

Podľa ministerstva školstva by zvýšenie platu pedagógom nemalo mať vplyv na rozpočet verejnej správy, keďže to už bolo do neho zahrnuté. Združenie miest a obcí Slovenska s tým nesúhlasí. Hovorca ZMOS Michal Kaliňák odhaduje, že dopady na výdavkovú časť rozpočtov miest a obcí budú v roku 2019 zhruba dva milióny a v roku 2020 asi sedem miliónov eur.

Zdroj: TASR, Foto: ilustračné