V sobotu volíme na Slovensku 15 poslancov do Európskeho parlamentu pomerným systémom

SPRÁVY
0 /

V sobotu 8. júna 2024  nás čakajú voľby do Európskeho parlamentu. V meste pod Urpínom môžu Banskobystričania voliť od 7:00 do 22:00 hod. v 78 volebných miestnostiach, ktoré sú umiestnené v objektoch ako počas nedávnych prezidentských volieb.

Eurovoľby v Banskej Bystrici

Politické strany a koalície delegovali cca 700 členov okrskových volebných komisií, ktorí budú zabezpečovať samotné voľby v našom meste. Banskobystrický Matričný úrad a ohlasovňa pobytu vydal k sobotňajší voľbám do Európskeho parlamentu 2 816 hlasovacích preukazov. V Banskej Bystrici môže voliť približne 61 170 oprávnených voličov.

Pripomíname, že v sobotu popoludní sa uskutoční Banskobystrický maratón, preto treba počítať s dočasnými obmedzeniami dopravy. Bližšie informácie získate  tu: https://www.banskabystrica.sk/aktuality/2024/rozsah-docasnych-dopravnych-obmedzeni-pocas-banskobystrickeho-maratonu-sa-nemeni/.

Mestský úrad Banská Bystrica

Mestský úrad Banská Bystrica

Dopravným obmedzeniam budú prispôsobené aj linky mestskej a prímestskej autobusovej dopravy: https://cdn.banskabystrica.sk/2024/06/Zmeny-v-MHD-a-primestskej-autobusovej-doprave-pocas-maratonu.pdf.

V priebehu maratónu sa voliči dostanú do všetkých volebných miestností. V ZUŠ J. Cikkera bude od 15:00 hod. prístup cez Kuzmányho ulicu, ktorá bude zobojsmernená. Počas uzávierky cesty, po ktorej vedie certifikovaná trať maratónu (I/66), odporúčame využívať R1 – severný obchvat, ktorý umožňuje dopravný prístup do jednotlivých častí mesta, vrátane volebných okrskov.

Voľby do Európskeho parlamentu

Každá z 27 členských krajín EÚ si volí svojich zástupcov do Európskeho parlamentu. Na Slovensku si pomerným systémom volíme 15 poslancov na päťročné funkčné obdobie. V sobotňajších voľbách musia kandidujúce strany alebo koalície získať aspoň päť percent hlasov, aby mohli byť ich zástupcovia zvolení do europarlamentu.

Hlasuje sa podobne ako do NR SR, teda vyberieme si hlasovací lístok jednej zo strán, na ktorom môžeme zakrúžkovať max. dvoch kandidátov. Takto označený hlasovací lístok vložíme do obálky a tú potom do urny.  Hlas bude platný aj vtedy, ak volič nezakrúžkuje nikoho a odovzdá neupravený hlasovací lístok v obálke.

Na prekrúžkovanie konkrétneho kandidáta  je potrebné získať aspoň tri percentá prednostných hlasov z celkového počtu platných hlasov odovzdaných pre danú politickú stranu alebo koalíciu. Hlasovanie zo zahraničia v eurovoľbách nie je možné.

Celkovo kandiduje 22 politických strán a jedna koalícia. V stredu o polnoci sa skončila volebná kampaň a začalo moratórium. Výsledky eurovolieb na Slovensku sa dozvieme až v nedeľu večer, po skončení posledného hlasovania v členských krajinách EÚ.

V Holandsku začali voliči hlasovať v jednodňových eurovoľbách vo štvrtok 6. júna, v Estónsku je možné voliť už od pondelka V ostatných štátoch EÚ sa bude voliť cez víkend. V piatok volí Írsko, v sobotu pôjdu k volebným urnám voliči v Lotyšsku, na Malte a na Slovensku. Česko a Taliansko sú jediné dve krajiny, kde sa môže hlasovať dva dni – v ČR v piatok a sobotu, v Taliansku počas soboty a nedele.

Ďalších 20 krajín EÚ (Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Grécko, Maďarsko, Litva, Luxembursko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko a Švédsko) organizuje voľby v nedeľu 9. júna.

Európsky parlament

Je jedným z orgánov Európskej únie (EÚ). Poslanci Európskeho parlamentu sú volení priamou voľbou každých päť rokov. Prvé priame voľby do Európskeho parlamentu boli v júni 1979. Poslanci sú volení systémom pomerného zastúpenia v tajnej voľbe všetkými občanmi EÚ staršími ako 18 rokov. V Belgicku, Luxembursku a Grécku majú občania povinnosť voliť.

Európsky parlament (EP) má 705 poslancov. Zloženie EP (počet poslancov z jednotlivých členských štátov) určuje na základe iniciatívy Európskeho parlamentu a s jeho súhlasom jednomyseľne Európska rada.

Európsky parlament má sídlo v Štrasburgu, kde sa koná 12 mesačných plenárnych zasadnutí, vrátane zasadnutia o rozpočte. Dodatočné plenárne zasadnutia sa konajú v Bruseli. Výbory Európskeho parlamentu zasadajú v Bruseli. Generálny sekretariát Európskeho parlamentu sídli v Luxemburgu.

Európsky parlament

Európsky parlament

Hoci Európsky parlament nevytvára zákony ako národné parlamenty, zmluvy prijaté od roku 1992 značne rozšírili právomoci EP. Základné právomoci EP sú legislatívna, rozpočtová a kontrolná právomoc, čím jeho politická úloha  postupne rastie.

Od 18. januára 2022 je predsedníčkou Európskeho parlamentu Roberta Metsolová z Malty. Noví poslanci EP si po júnových eurovoľbách zvolia nového predsedu EP a ďalších funkcionárov, vrátane členov Európskej komisie (eurokomisárov).

Na čele EK je v súčasnosti Ursula von der Leyen. Slovensko má podpredsedu Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad, ktorým je Maroš Šefčovič.

Priebeh volieb na Slovensku

Eurovoľby na území Slovenska sú zatiaľ pokojné až na incident v Palárikove. Podľa predsedu štátnej volebnej komisie Eduarda Burdu  tu ráno o 9:00 hod. prerušili hlasovanie v troch volebných miestnostiach po tom, čo sa na hlasovacích lístkoch našiel biely prášok. Volebné moratórium sa tak v slovenských eurovoľbách predĺži minimálne o tri hodiny, aj keď výsledky sa budú môcť vyhlasovať až v nedeľu po 22:00 hod.

Dopoludnia odvolili traja najvyšší ústavní činitelia. Úradujúca prezidentka Zuzana Čaputová v Pezinku, premiér Robert Fico v bratislavskej Nemocnici sv. Michala a zvolený prezident Peter Pellegrini na Králikoch.

Autor: (tom), Foto: TASR  ilustračné