V roku 2023 budú banskobystrické Radničné noviny vychádzať ako štvrťročník

SPRÁVY
8 /

Mnohí obyvatelia Banskej Bystrice sa v týchto dňoch pýtajú, prečo nedostali do svojich poštových schránok ani koncom januára mestské periodikum Radničné noviny, keďže doteraz bolo do domácností doručované každý mesiac.

O tom, že Radničné noviny prinášajúce čitateľom aktuálne informácie z komunálneho, kultúrneho aj športového života v meste nebudú vychádzať v mesačnej periodicite, informovala banskobystrická  samospráva v decembrovom vydaní tohto mesačníka, na ktorý boli Bystričania zvyknutí.

Mestské zastupiteľstvo  pri decembrovom schvaľovaní rozpočtu mesta na budúci rok v rámci úsporných opatrení pristúpili k obmedzeniu vydávania Radničných novín.  V roku 2023 budú 16-stranové noviny pokračovať len ako štvrťročník. V poštových schránkach ich môžu obyvatelia mesta očakávať v druhej polovici marca, júna, septembra a decembra.

Súčasne sa budú zasielať elektronicky čitateľom, ktorí sa prihlásili k ich odberu na ic@banskabystrica.sk. V tlačenej verzii nájdete Radničné  noviny aj v Klientskom centre na mestskom úrade, v Informačnom centre v priestoroch Radnice na Námestí SNP 1  alebo v Turistickom informačnom centre.

Radničné noviny mesta Banská Bystrica prinášajú čitateľom aktuálne informácie z komunálneho, kultúrneho i športového života v našom meste. Pestrá škála materiálu tematicky zahŕňa aktivity mestskej samosprávy, kultúru, školstvo, sociálnu starostlivosť, šport a iné. Noviny informujú aj o činnosti inštitúcií a zariadení v meste pod Urpínom a umožňujú obyvateľom verejne vyjadriť svoje názory a podnety.

Banskobystrické Radničné noviny vychádzajú v náklade 34 600 kusov a  tlačí ich Polygrafické centrum, s. r. o. Sú hodnotené ako druhé najlepšie v rámci Slovenska. Vyplýva to z prieskumu hodnotenia úrovne verejnoprávnosti mestských a obecných periodík v stovke najväčších miest, ktorý uskutočnila organizácia Transparency International Slovensko (TIS).

„Kým v podobnom hodnotení v roku 2018 obsadil banskobystrický mesačník 35. pozíciu, teraz sa posunul na 2. miesto. Radničné noviny dosiahli v hodnotení indexu BENEFIT hodnotu 75,02 percenta. Číslo predstavuje prínos periodika v oblasti informovania obyvateľov o politike a činnosti miestnej samosprávy,“

uvádza mesto Banská Bystrica.

Distribútorom Radničných novín je od septembra 2016 Slovenská pošta, a. s. Radničné noviny sú distribuované do poštových schránok banskobystrických domácností. Vo februári 2022 pristúpilo mesto k ich zasielaniu aj elektronicky.

Ak sa objavia nedostatky v doručovaní tohto teraz už štvrťročníka, treba kontaktovať editora Radničných novín na telefónnom čísle 048/4330107 alebo e-mailom: radnicnenoviny@banskabystrica.sk.

Zdroj: (tom) a mesto Banská Bystrica, Foto: ilustračné a Norbert Kuklovský