V Banskej Bystrici sa na niektorých zelených plochách objavuje mozaikovité kosenie

SPRÁVY
19 /

Viacerí Banskobystričania si všimli, že v meste sa objavili zvláštne nedokosené plochy, na ktorých  zostala po prvej kosbe nepokosená tráva. Nie je to žiadne opomenutie, ale zámer.

Tento spôsob kosby sa nazýva mozaikovitý a využíva sa na plochách, kde chceme podporiť diverzitu zelene a vytvoriť optimálne podmienky pre opelivý hmyz a iné živočíchy.

„Takáto plocha má zároveň lepšiu schopnosť absorbovať vodu z prívalových dažďov, znižovať vysokú teplotu, zachytávať prach a lepšie udržuje vlhkosť prostredia. Výhodou je tiež znižovanie emisií, ktoré vznikajú pri práci kosačiek a krovinorezov,“

hovorí riaditeľ mestskej organizácie ZAaRES Ivan Šabo.

Zľava Milan Valent a Ivan Šabo

Zľava Milan Valent a Ivan Šabo

Na ponechanie časti nepokosených plôch zelene existujú rôzne názory. Pokiaľ ide o alergické reakcie, ktoré alergikom znepríjemňujú život, tie sú silnejšie na peľ burín ako sú napríklad ambrózia, palina, žihľava či mrlík. Na správne udržovaných zelených plochách by sa buriny mali vyskytovať len v minimálnom množstve, ak vôbec.

Mozaikovité kosenie znamená, že sa pri ňom nekosí celá plocha územia, ale vykosia sa len priestory okolo peších komunikácií, tráva vykosí v pásoch alebo má podobu rôznych geometrických tvarov.

V mestských parkoch sa zväčša kosia centrálne plochy. V okolí krov a stromov sa ponechá porast vysokej trávy do vzdialenosti troch metrov.

Mesto Banská Bystrica pristúpilo k zmene manažmentu kosenia na vybraných plochách. Premyslenejšou a prírode blízkou údržbou zelene správca zelene – mestská organizácia  Záhradnícke a rekreačné služby prispieva k diverzite zelene a takýmto spôsobom napomôže zlepšiť životné prostredie v našom meste.

Autor: (tom) , Foto: ZAaRES