ÚPV v Banskej Bystrici udelil Cenu Jána Bahýľa 2020

SPRÁVY
0 /

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky od roku 1999 udeľuje Cenu Jána Bahýľa za mimoriadne vynálezy, technické alebo dizajnérske riešenia.

Cena Jána Bahýľa

Ján Bahýľ (* 25. máj 1856 Zvolenská Slatina † 13. marec 1915 Bratislava) bol slovenský konštruktér a vynálezca, mal mimoriadne technické nadanie a zaoberal sa množstvom rôznych problémov z odboru vojenskej vedy, vojenskej stavebnej techniky a strojárstva.

Vytvoril celý rad návrhov na zlepšenie delostreleckej techniky i železničnej dopravy. V roku 1894 vypracoval návrh konštrukcie helikoptéry s pohonom ľudskej sily. Patentové privilégium realizovať navrhovaný patent dostal 13.augusta 1895  a v rokoch 1901-1903 vzniká v Marschallovej dielni zlepšený model Bahýľovej helikoptéry nazvaný AVION.

Cieľom Ceny Jana Bahýľa je vyzdvihnúť vynálezcovské aktivity, zvýšiť povedomie o slovenských technických riešeniach a tak prispieť k popularizácii vedy, vynálezcov a inovatívnych podnikateľov.

Cena sa udeľuje v troch kategóriách:

  • stredné a veľké podniky s 50 a viac zamestnancami,
  • individuálni prihlasovatelia, malé podniky a mikropodniky do 49 zamestnancov a
  • vysoké školy a výskumné centrá

Do tohtoročného 8. ročníka Ceny Jána Bahýľa  sa zapojilo veľmi veľa zaujímavých a inšpiratívnych návrhov. Predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR Matúš Medvec na základe návrhu hodnotiacej komisie udelil ceny v nasledujúcich dvoch kategóriách:

Individuálni prihlasovatelia, malé podniky a mikropodniky do 49 zamestnancov

Patent P 288377
Chumáčovina ako konštrukčný materiál, najmä pre stavebníctvo, spôsob jej výroby a zariadenie na jej výrobu
Majiteľ PR Krajné, s. r. o.
Pôvodcovia Ing. Juraj Plesník

Jozef Zlámala

Priemyselná využiteľnosť vynálezu

Vynález sa týka chumáčoviny, zloženej najmä z netextilných častíc a vlákien, ktorá slúži predovšetkým ako konštrukčný materiál pre stavebníctvo, spôsobu jej výroby a zariadenia na výrobu chumáčov ako základného prvku chumáčoviny.

Vysoké školy a výskumné centrá

Patent P 288407
Spôsob zneškodňovania siníc v stojatých vodách a zariadenie na jeho uskutočnenie
Majiteľ Technická univerzita v Košiciach
Pôvodcovia prof. Ing. Dušan Šebo, PhD.

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD.

doc. Ing. Juraj Šebo, PhD.

Ing. Monika Fedorčáková, PhD.

 Priemyselná využiteľnosť vynálezu

Spôsob a zariadenie na zneškodňovanie siníc v stojatých vodách sa dá výhodne použiť pri zneškodňovaní  siníc v stojatých vodách, ktoré sú určené na zásobovanie pitnou vodou, prípadne na kúpanie, chov rýb, a tam, kde je potrebné zabezpečiť kvalitu mikroživota vo vode a znížiť stupeň eutrofizácie vody.

Patent P 288023
Kmene mikroorganizmov Trichoderma atroviride a Trichoderma harzanium a prostriedok na ochranu rastlín, ktorý ich obsahuje
Majiteľ Chemický ústav SAV
Pôvodcovia doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc.

Ing. Marek Nemčovič, PhD.

Ing. Lucia Jakubíková, PhD.

RNDr. Valéria Šubíková, CSc.

Ing. Anton Janitor, PhD.

Ing. Andrej Kunca, PhD.

Ing. Roman Leontovyč, PhD.

Priemyselná využiteľnosť vynálezu

Kmeň mikroorganizmu Trichoderma atroviride CCM 8369 je schopný antagonizovať fytopatogénne huby a zároveň je schopný pôsobiť ako rastový stimulátor rastlín. Je to prostriedok na kontrolu chorôb rastlín, ako aj prostriedok na kolonizovanie koreňového systému rastlín a stimulovanie ich rastu.

Zdroj: Erika Presperínová , Foto: ilustračné a archív