UNIKÁTNE ZÁBERY: Čo napáchala povodeň v Banskej Bystrici (1974)

SPRÁVY
25 /

V týchto dňoch spúšťa Slovenský vodohospodársky podnik 30 rokov pripravovanú výstavbu protipovodňovej ochrany Banskej Bystrice. Naše mesto je totiž jediné krajské mesto na Slovensku bez ochrany pred povodňami.

Samotná výstavba pozostáva z rekonštrukcie exitujúcich múrikov v centre mesta, ktorých súčasná výška sa nebude meniť. Nové múriky popri Hrone pribudnú len v mestskej časti Iliaš a Majer, ich výška bude 70 cm. V prípade povodní sa na tieto múriky nainštalujú mobilné protipovodňové zábrany, ktoré zabezpečia, že rieka Hron sa nevyleje zo svojho koryta. Okolo rieky by mali pribudnúť cykotrasy, ale aj nový parčík pri malej železničnej stanici.

Starší Bystričania si možno ešte pamätajú historickú povodeň spred viac ako 44 rokov. Hladina Hrona vtedy kulminovala 22. októbra 1974 o 10:00 hod. s prietokom Q1000 = 560,00 m3/s. Kritické miesto bolo pri moste z Kapitulskej, kde sa voda vyliala do okolia a zaplavila celé územie dnešného parku pod Pamätníkom SNP aj s hotelom Lux.

Pri tejto príležitosti Vám prinášame unikátne zábery povodne z roku 1974. Rieka Hron vtedy ukázala v Banskej Bystrici svoju silu a okrem obrovských materiálnych škôd, ktoré napáchala, si vtedy so sebou vzala aj jeden ľudský život.

 

BB2 BB1BB3 BB5 Povoden74_10 Povoden74_11 Povoden74_12 Povoden74_13 Povoden74_14 Povoden74_15 Povoden74_16 Povoden74_17 Povoden74_23 Povoden74_24 Povoden74_30 Povoden74_32 Povoden74_33

Autor: mt, Foto: archív