UMB je partnerom výnimočného projektu o výskume občianskej spoločnosti na Slovensku

SPRÁVY
0 /

V uplynulom týždni podpísala Univerzita Mateja Bela dohodu o partnerstve na realizácii národného projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti.“ Univerzita v ňom koordinuje výskum zameraný na mapovanie socio-ekonomických prínosov neziskového sektora, aký sa na Slovensku doposiaľ neuskutočnil.

Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, Štatistickom úradom SR a širokým tímom odborníkov a odborníčok z mimovládneho a akademického sektora spúšťa v týchto dňoch realizáciu projektu, ktorého cieľom je prispieť ku kvalitnejšej tvorbe verejných politík prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti a neziskového sektora.

rektorat umb

Výskum, aký doposiaľ na Slovensku nikto neurobil, má priniesť bohaté množstvo informácií a dát  o jednom z dôležitých segmentov spoločnosti, akým občianska spoločnosť a neziskový sektor bezpochyby sú.

podpis dohody

Naša univerzita ako moderná univerzita má vo svojom dlhodobom zámere zahrnuté tzv. tretie poslanie univerzity, ktorým je prispievať k riešeniu celospoločenských výziev a realizovať aktivity v prospech budovania občianskej spoločnosti. Projekt, ktorý v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti začíname realizovať vnímam ako ďalšiu z významných aktivít univerzity v tejto oblasti a som hrdý na to, že sme jeho súčasťou,“

hovorí doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor UMB.

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Mgr. Martin Giertl, Mária Milková

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Mgr. Martin Giertl dodáva:

„S pracovníkmi a pracovníčkami Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici spolupracujeme na viacerých našich aktivitách už dlhšie obdobie. Národný projekt je prirodzeným vyústením tejto spolupráce a univerzitu v ňom vnímame ako kľúčového partnera.“

Na realizácii projektu sa na univerzite bude podieľať interdisciplinárny tím odborníkov a odborníčok z ekonomickej a pedagogickej fakulty, ktorého súčasťou sú aj študenti a študentky doktorandského štúdia.  Viac informácií o projekte získate na https://www.minv.sk/?ros_vyskum alebo alzbeta.gregorova@umb.sk.

matej bel

Zdroj: Dana Straková , Foto: UMB a ilustračné