Ak sú Vaše deti pripravené na školský rok, týchto 5 vecí by ste im mali pripomenúť

SPRÁVY
3 /

Návrat detí do škôl znamená pre rodičov viacero starostí. Na deti totiž v školách čakajú nielen krásne zážitky, ale striehnu aj nepríjemné situácie ako je krádež či úraz.

Nástrahy v škole

Situáciám, pri ktorých dochádza k úrazom detí, sa nedá vždy zabrániť. Zranenia hrozia deťom doma, na športoviskách, ale aj v školách. Deti v školských zariadeniach pri ich množstve častokrát nie je možné ustrážiť, a tak sa na školách pravidelne stretávame s drobnými či väčšími zraneniami. Len počas minulého školského roka 2017/2018 v poisťovni Generali zaznamenali takmer 100 úrazov detí, za ktoré dohromady poisťovňa vyplatila približne 40 000 €.

 „Medzi najčastejšie úrazy detí na školách patria zlomeniny, ktoré boli zodpovedné za viac ako polovicu nám nahlásených úrazov. Druhým najčastejším úrazom bolo vyvrtnutie členku alebo kolena (18 %), nasledované narazením (12 %) a pomliaždením (9 %) prstov rúk,“

hovorí Adriana Körösiová z poisťovne Generali.

skoly4

Práve prsty rúk sú najčastejšie zraňovanou časťou tela. Až v 37 % prípadov mali deti následkom úrazu poranené prsty na rukách alebo ich články. Pričom pravá strana tela je na úrazy náchylnejšia. K úrazom dochádza počas mimoškolských aktivít, ako je školský výlet či škola v prírode, kedy deti venujú menšiu pozornosť svojej bezpečnosti. Ale rovnako aj v školách pri nedodržiavaní školského poriadku, či rôznych šarvátkach medzi deťmi počas prestávok.

„Často sú nám hlásené prípady, kedy spolužiak strčil do spolužiaka, ten stratil rovnováhu, udrel s hlavou do stoličky a tým si vyrazil zub, rozťal čelo alebo nešťastne spadol na ruku, čím si ju dieťa zlomilo. Inou kategóriou sú zasa úrazy počas telesnej výchovy, kedy napríklad dieťa počas skoku do piesku zle doskočilo a vyvrtlo si členok,“

 vysvetľuje Körösiová.

Početným úrazom počas školského roka sa tak škola nevyhne, a preto je vhodné, ak je školské zariadenie poistené. Napríklad Generali ponúka špeciálne pre školy a školské zariadenia – poistenie Školák, ktoré je určené práve na poistenie prípadných školských úrazov detí, ktoré vzniknú v školách, predškolských alebo školských zariadeniach. Týka sa to aj aktivít organizovaných školou vrátane výletov, škôl  v prírode, športových výcvikov, súťaží, exkurzií alebo praktického vyučovania.

skoly5

Škola sa poisťuje obvykle na jeden školský rok, pričom sú deti kryté aj počas prázdnin. Okrem toho, majú školy možnosť využiť poistenie zodpovednosti za škodu, z ktorého sú následne úrazy detí v školách hradené. V rámci tohto poistenia je možné uzatvoriť aj pripoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú odcudzením vecí žiakov krádežou vlámaním do uzamknutých šatní alebo skriniek.

Ku krádeži školských pomôcok či osobných vecí žiaka dochádza v školských zariadeniach pomerne často. Zo skúsenosti poisťovní vyplýva, že najčastejším cieľom zlodejov na školách bývajú školské prezuvky, školská taška, bunda a obuv, v ktorej žiak prišiel do školy, ale aj výtvarné pomôcky, či obsah vrecúška na telesnú výchovu.

Pripoistenie zodpovednosti za škodu vlámaním sa však nevzťahuje na krádež peňazí, šekov, cenností, elektroniky, či iných vecí, ktoré žiakovi bezprostredne neslúžia pri vyučovaní.

skoly2

Toto svojim deťom nezabudnite pripomenúť

Dodržuj školský poriadok! Mnohým deťom to príde ako obyčajná nudná fráza, no treba im pripomenúť, že školský poriadok neexistuje preto, aby ich obmedzoval v ich činnostiach, ale aby ich chránil, napríklad aj pred úrazmi.

Počúvaj svojho učiteľa! Toto pravidlo platí dvojnásobne najmä pri takých školských predmetoch, kde dieťa môže prísť do kontaktu s potenciálne nebezpečnými chemikáliami alebo predmetmi, ktoré by ho pri nesprávnom používaní alebo aktivite mohli zraniť.

Múdrejší ustúpi! Šarvátky a doťahovanie patrí k detstvu. Vysvetlite však svojím deťom, že nie je rozumné sa nechať zatiahnuť do konfliktu, ktoré potenciálne môže skončiť nepríjemným úrazom. Snažte sa im vysvetliť, že skôr ako sa pustí do bitky, by si mal uvedomiť prípadné nepríjemné dôsledky svojho konania.

Dávaj si pozor na svoje veci! Krádeže sa ,bohužiaľ, nevyhýbajú ani školám, preto je dôležité dieťaťu vysvetliť, aby svoje veci nenechávalo v škole len tak pohodené. Ak má dieťa pridelenú svoju uzamykateľnú skrinku je dôležité, aby tam svoje veci zodpovedne odložilo a skrinku vždy poriadne zamklo.

Elektronika a cennosti do školy nepatria! Ak dieťa má tablet alebo inú elektroniku, je dôležité mu vysvetliť, že takéto veci do školy nepatria.

skoly6

Zdroj: Generali, Foto: ilustračné