Štatistický úrad zisťuje používanie spaľovacích zariadení a spotrebu palív v domácnostiach

SPRÁVY
2 /

Ak sa na niekoho z nás Bystričanov v týchto a nasledujúcich dňoch obráti poverený pracovník Štatistického úradu SR, nebuďme prekvapení. Ide o zisťovania použitie spaľovacích zariadení a spotrebu palív v domácnostiach.

Účelom tohto zisťovania  je získanie štatistických informácií o individuálnom vykurovaní rodinných domov.

 „Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pre účely emisnej inventúry, pre zlepšenie energetickej bilancie a v neposlednom rade na to, aby Slovensko vedelo v budúcnosti plniť požiadavky na vysokú kvalitu ovzdušia a európske a medzinárodné záväzky zníženie národných emisií.“

hovorí generálna riaditeľka sekcie Štatistického úradu v Banskej Bystrici Zlata Jakubovie.

Zlata Jakubovie

Zlata Jakubovie

Na Slovensku bolo do zisťovania energetickej bilancie pre rok 2022 vybraných viac ako 490 obcí a miest, medzi nimi aj mesto Banská Bystrica. Celkom sa jedná o 6 650 domácností. Zisťovanie potrvá  do 30. novembra 2022.

V tomto období budú vybrané domácnosti v Banskej Bystrici oslovené listom a navštívi ich zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa.  Je povinný preukázať sa dotknutým obyvateľom osobitným poverením ŠÚ SR.

„Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky,“

dodáva Jakubovie.

Podrobnejšie informácie o tejto akcii sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR www.statistics.sk alebo telefonicky na t. č. 048/4323 287 – Ing. Mária Vozárová, vedúca oddelenia.

Zdroj: (tom) a ŠÚ SR, Foto: ilustračné